Referenser

från våra fantastiska familjer

Starten på en tryggare framtid för barn och unga

Vi är så glada att kunna presentera fantastiskt fina referensbrev som vi fått från våra familjehem. Här hittar du även referenser från våra uppdragsgivare

"Vi började som familjehem våren 2022 på Startsteget, då vi har varit familjehem i flera år innan.

Vi tycker Startsteget står för det de lovar. Man vet att de alltid finns där om man behöver dem.

De ser alla familjemedlemmar i familjen. De samarbetar bra med socialtjänst och familjehem, fokus på att lyckas med uppdraget så det blir bra för alla."

”Vi har en tonårsflicka placerad hos oss sedan januari 2023, flickan är fortsatt placerad hos oss. Hon placerades hos oss på grund av brister i föräldraomsorgen. Vi har samarbetat med två av Startstegets familjehemskonsulenter och har också kontakt med Startstegets VD och VICE VD. Om man ringer någon på företaget får man alltid kontakt och om de inte svarar så ringer de alltid snabbt tillbaka. Familjehemskonsulenterna ger oss råd, stöd samt verktyg om vad som kan göras utifrån given situation. Det blev också en jättebra matchning med flickan som flyttade hem till oss.

Vi rekommenderar Startsteget och vi trivs jättebra med att samarbeta med dem!”

”Vår familjehemsplacerade pojke kom till oss under november 2022 och placeringen är pågående. Kontakten med Startsteget fungerar jättebra. Vi känner oss sedda, hörda och det finns ett stort engagemang. Vi får alltid svar från familjehemskonsulenten. Det är lätt att få kontakt med familjehemskonsulenten, mycket kontakt sker via telefon- och sms. Vi träffas ca var tredje vecka.

Vi rekommenderar Startsteget varmt till andra som vill bli familjehem.”

”Vi har haft en placering genom Startsteget sedan december 2021, placeringen är fortsatt pågående. Vi tycker att samarbetet med Startsteget fungerar jättebra. Det har alltid varit en bra kommunikation med alla på Startsteget och tillgängligheten är väldigt hög. De erbjuder ett 24/7 stöd som vi uppskattar mycket. Vi känner oss verkligen trygga med att samarbeta med Startsteget. Startstegets medarbetare är kompetenta och engagerade.

Vi rekommenderar verkligen andra som vill bli familjehem att samarbeta med Startsteget!”

"Jag har haft en placering via Startsteget sedan november 2021 och den är fortsatt pågående. Flickan har omfattande bekymmer såsom självskadebeteende, suicidal och ingen fungerande skolgång.

Startsteget har fått 100 poäng av mig gällande bemötande, kompetens och lösningsfokus. I början av placeringen hade jag några arbetspass inbokade. Startsteget löste det direkt genom att min kollega på HVB-hemmet som besitter rätt kompetens klev in i mitt ställe och stöttade flickan när jag var på arbetet. Jag har aldrig varit med om att någon löst det på ett så professionellt och snabbt sätt.

Startsteget har hela tiden avlastat i kontakten med flickans biologiska mamma. Jag upplever att Startsteget lyssnar på mig, jag är jättenöjd och rekommenderar verkligen Startsteget".

Jag är otroligt nöjd med Startsteget. Startsteget har fokus på barnets bästa och har ett genuint engagemang. Deras personalgrupp besitter hög kunskap och kompetens. På Startsteget känner jag ett stort engagemang från samtliga, det är otroligt bra samarbete och kommunikation mellan socialtjänsten och Startstegets team och man ser verkligen till barnets välmående och hur saker i vardagen fungerar.

Med Startsteget kan man ha en öppen och transparent kommunikation och arbeta aktivt för att bygga upp en god relation och samarbete med det placerade barnet, dess biologiska nätverk och socialtjänst. Jag vill trycka på att Startsteget alltid har fokus på barnets bästa. De arbetar aktivt för att möta barnets behov och önskemål och jag rekommenderar varmt Startsteget som uppdragsgivare.

"Vi har under 3,5 års tid varit familjehem för en pojke som matchades ihop med oss via Startsteget. Under denna tid har vi löpande haft fungerande och lättillgänglig kontakt med Startsteget. Vi har känt att vi har fått stöd under de tillfällen vi har behövt det. Företaget har hela tiden varit tydliga med vem som har delegerat ansvar under semestrar och obekväma tider. På så vis har vi känt att vi har kunnat nå dem under dygnets alla timmar om det skulle behövas, vilket har känts tryggt.

Startsteget har varit till stor hjälp i kontakter med myndigheter och hela tiden bollat en plan framåt med oss och vår pojke. Tydlighet och förutsägbarhet har varit extra viktigt för vår pojke, vilket företaget har varit införstådd med, så det har känts tryggt för samtliga inblandade.

Startsteget har givit oss en positiv upplevelse av att vara familjehem. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Startsteget när vi känner oss redo att ta emot fler barn igen."

”Vi som arbetar som behandlande familjehem och jourhem med mycket svåra och komplicerade uppdrag som är i tjänst 24/7. Då är det viktigt för oss att vi har möjlighet till stöd, rådgivning och uppbackning dygnet runt. Vår praktiska erfarenhet av Startsteget är att Startsteget med råge uppfyller de kriterier som vi som familjehem söker för att ha möjlighet att arbeta professionellt. Fokus för oss ligger i att få fram att vi alla är proffs och inte bedriver förvaring.

Startsteget är:
Mycket professionella inom sitt arbetsområde
Mycket kunniga och tydliga i sina roller
Tillgängliga 24/7

Vi ser dem som arbetskollegor och tillsammans bildar vi ett professionellt arbetslag och vi kan varmt rekommendera Startsteget.”

”Startsteget är engagerade konsulter som finns att nå 7 dagar i veckan, dygnet runt. Vid problem finns stöd och lösningar av problem. Som familjehem kan du koncentrera dig på det placerade barnet/ungdomen, konsulenterna sköter alla kontakter ut mot olika myndigheter.

Dom är också väldigt duktiga att ta dom svåra, tunga bitarna med ungdomarna så vi i familjehemmet håller oss neutrala i sakfrågan. Ofta måste vi i familjehemmet ha snabba utryckningar gällande detta och har alltid fått stöd i situationen. Konsulenterna finns alltid som stöd för oss i olika möten med skola, anhöriga, socialtjänst etc. Vi rekommenderar verkligen att jobba ihop med Startsteget som familjehem.”

”Under det senaste året (2019–2020) har jag varit familjehem åt två ungdomar varav den ena kommer ifrån Startsteget. Placeringen är fortsatt pågående. Tanken på att bli familjehem hade jag haft sedan länge innan jag började, men det var kontakten med Gabriel och Kirsi som gjorde att jag vågade ta det första steget. De gav mig ett proffsigt och tryggt bemötande och vägledde mig genom hela processen. Placeringen är ett svårt fall för en nybörjare, men med Gabriel och Kirsis stöd har vi hanterat det på ett proffsigt sätt. Vi har lyckats genomföra alla gemensamma mål för den här perioden.

Det som imponerade mest på mig i vår första kontakt, var att de kunde läsa att vi var rätt matchning för varandra, trots att de inte kände mig. Med tanke på att jag har två placeringar boende hos mig, har jag möjlighet att jämföra servicen mellan de två familjeföretagen och jag vet att jag kommer välja Startsteget framför andra familjeföretag om jag vill ta emot fler placeringar i framtiden.
Jag vill tacka Startsteget för möjligheten att göra en insats för samhället och uppfylla en dröm som jag har haft sedan länge.”

”Vi har haft en ungdomsplacering utifrån hederskontext som pågick i ca 9 månader under 2020. I uppdraget ingick det att hjälpa ungdomen att utvecklas till en självständig individ samt stärka ungdomens självbild och identitet. Uppdraget i sig var väldigt komplext och krävande. Vi fick kämpa tillsammans med Startsteget. Med mycket stöd från Gabriel och Kirsi kunde vi nå fram till ungdomen.

Detta är ett företag som jag rekommenderar starkt och jag kommer själv fortsätta samarbeta med de i framtiden. Jag är väldigt nöjd med deras stöd och har stort förtroende för Startsteget.”

Dygnet runt stöd för våra familjehem

Vi på Startsteget handleder och vägleder i familjehem regler, samt ger stöd till våra familjehem dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Är du nyfiken på vilka ersättningar som gäller när man är familjehem är du välkommen att läsa mer om detta på länken här nedan.

Rulla till toppen