Bli Familjehem

Redo att ta steget?
Så här går det till att bli familjehem!

Så blir ni familjehem

 • Steg 1: Gör en ansökan för att bli familjehem

  När ni har bestämt er för att vilja bli familjehem, kan ni välja mellan att ta kontakt via vårt formulär här på hemsidan, ringa eller mejla. Berätta om eran situation och vad ni tror vore en bra matchning.

 • Steg 2: Vi hör av oss

  Vi ringer er innan utredningen om att bli familjehem börjar. Då kan ni berätta ännu mer om er och vi berättar om hur vi arbetar.

 • Steg 3: Dags att träffas

  Sedan tar vi utdrag ur olika register, gör en matchningsbedömning och hembesök för personliga möten med intervju. Därefter tar vi referenser och ni får våra.

Viktigt att veta kring vår bedömning att bli familjehem

Vi gör en matchning utifrån den målgrupp vi arbetar med och utifrån de behov som den placerade har. Vissa familjer har vi mångårig kontakt med och det blir rätt tid i livet och matchning senare. Vi har långa relationer med våra familjer, några har vi samarbetat med i många år. Vi välkomnar alla som vill bli familjehem att göra en intresseanmälan.  

bli familjehem
För att bli familjehem gör vi rätt matchning med den målgrupp vi arbetar med och utifrån de behov som den placerade har

Viktiga dokument för att bli familjehem

Här finns några viktiga delar för er att ha koll på om ni vill bli familjehem. Efter er ansökan kommer ni vara i kontakt med Polisen, Kronofogden, Socialtjänsten och Försäkringskassan.

Socialtjänsten

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun. Blanketten ska lämnas på socialkontoret i den kommun du är skriven i.

Kronofogden

Beställ ett Skuldfrihetsintyg via telefon eller fyll i Kronofogdens formulär. Välj kategori: ”Skuldupplysning om mig själv”. Telefonnummer: 0771-73 73 00

Försäkringskassan

Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren.

Polisen

Det finns möjlighet att begära utdrag för arbete på HVB-hem (familjehem) direkt på Polisens hemsida.

Dygnet runt stöd för våra familjehem

Vi på Startsteget handleder och vägleder i familjehem regler, samt ger stöd till våra familjer dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Är du nyfiken på vilka ersättningar som gäller när man vill bli familjehem, så är du välkommen att läsa mer om detta på länken här nedan.

Viktiga frågor att ställa sig i processen till att bli familjehem

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter som ni kan bli familjehem för?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?

Om svaret är JA på ovanstående frågor då är ni redo att ta steget mot att bli familjehem. Vänligen fyll i intresseanmälan om att bli familjehem, som ni finner här nedan. Vi hör av oss snarast för att påbörja utredningen.

Att bli familjehem handlar om att hjälpa ett barn eller ungdom på vägen mot en tryggare framtid

Intresseanmälan för att bli familjehem

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan om att bli familjehem till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vanliga frågor och svar om att bli familjehem

bli familjehem
Hur går det till att bli familjehem?

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en form av vårdplacering där ett barn eller ungdom, som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar, istället placeras i en annan familj. Denna familj, kallad familjehemmet, tar emot och ansvarar för barnet som om det vore deras eget under den tid barnet är placerat där.

Familjehemmet kan vara en tillfällig lösning eller, i vissa fall, leda till en mer långsiktig vård. Syftet är att ge barnet en stabil och trygg miljö där det kan växa upp och utvecklas på ett hälsosamt sätt. Olika barn kan placeras i familjehem av olika skäl, inklusive problem hemma, övergrepp, försummelse eller andra omständigheter som gör att det inte är möjligt för dem att bo hos sina biologiska föräldrar.

Familjehemmet genomgår en utvärderingsprocess och får ofta stöd och handledning från professionella, såsom familjehemskonsulenter och socialarbetare. Det är viktigt att familjehemmet skapar en kärleksfull och stödjande miljö för barnet och att de arbetar tillsammans med andra yrkesverksamma för att möta barnets behov på olika områden, inklusive utbildning, hälsa och känslomässigt välbefinnande.

Om du undrar något mer över vad är ett familjehem är du välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om hur du går tillväga för att bli familjehem.

Vem kan bli familjehem?

Alla som uppfyller vissa grundkrav kan ansöka om att bli familjehem. Det är viktigt att man är stabil och har tid och resurser för att kunna ge det stöd och den trygghet som ett barn eller en ungdom kan behöva. Man behöver också ha ett eget hem med tillräckligt med utrymme för en extra familjemedlem, samt vara beredd att samarbeta med socialtjänsten och andra involverade i barnets eller ungdomens liv.

 

Utbildning och erfarenhet inom området kan vara meriterande, men är inte alltid ett krav. Startsteget har egna familjehemskonsulenter som handleder dig och ger stöd  i varje situation och finns tillgängliga dygnet runt.

Vilka är de vanligaste familjehem krav?

Kraven för att bli ett familjehem varierar, men det finns några vanliga kriterier som ofta tillämpas. Här är några vanliga familjehemskrav:

 1. Ålder och mognad: Familjehemsansökande förväntas vara vuxna och mogna, vanligtvis över en viss åldersgräns. Ålderskraven kan variera beroende på jurisdiktion.

 2. God hälsa: Det förväntas att familjehemsansökande och andra medlemmar i hushållet är i god fysisk och psykisk hälsa för att kunna ge en stabil och stödjande miljö för det placerade barnet.

 3. Inkomst och ekonomisk stabilitet: Familjehemsansökande behöver ofta kunna försörja sig själva och familjen ekonomiskt. Det kan krävas att de har en stabil inkomstkälla.

 4. Utbildning och erfarenhet: Vissa jurisdiktioner kan kräva en viss nivå av utbildning eller erfarenhet relaterad till barnomsorg eller socialt arbete.

 5. Stöd från det sociala nätverket: Familjehemsansökande kan bli ombedda att identifiera personer i sitt sociala nätverk som kan stödja dem i uppdraget som familjehem.

 6. Bostadsutrymme: Det krävs vanligtvis tillräckligt med utrymme i hemmet för att kunna ta emot ett placerat barn. Härutöver måste hemmet uppfylla vissa säkerhets- och hälsostandarder.

 7. Säkerhetskontroller: Familjehemsansökande och andra vuxna i hushållet kan genomgå säkerhetskontroller, inklusive bakgrundskontroller och ibland hembesök, för att säkerställa att de kan erbjuda en trygg miljö för barnet.

 8. Upprätthålla sekretess och integritet: Familjehemsansökande förväntas respektera och upprätthålla sekretess och integritet gällande de placerade barnens bakgrund och situation.

Vad krävs för att bli familjehem hos Startsteget?

För att bli familjehem hos Startsteget krävs det, i korta drag, att du har ett stabilt hem, tid och engagemang att ta hand om barn och ungdomar, samt genomgå en utredning. Mer om kraven kan du läsa på följande sida.

Att bli familjehem innebär att öppna sitt hem för barn eller ungdomar som behöver stöd, trygghet och omsorg. Grundläggande krav inkluderar att vara minst 25 år, ha en stabil boendesituation där barnet kan få ett eget rum, och att ha en stabil ekonomi. Både fysisk och psykisk hälsa är viktiga, och familjehemmet måste kunna ge barnet tillräckligt med tid och engagemang.

Processen börjar med att intresserade familjer tar kontakt med sin kommun eller en organisation som Startsteget. Efter en första kontakt erbjuds mer information och möjlighet att ställa frågor.

En noggrann utredning genomförs, inklusive intervjuer med alla familjemedlemmar, hembesök, referenstagning och ibland bakgrundskontroller hos exempelvis polis. Syftet är att säkerställa att familjehemmet är lämpligt och kan erbjuda en trygg miljö. När utredningen är klar och familjehemmet godkänt, börjar processen med att hitta ett barn som passar i just det hemmet. Matchningen görs med hänsyn till både barnets och familjehemmets behov och förutsättningar.

När ett barn placeras i familjehemmet får familjen stöd från Startsteget, vilket kan inkludera regelbundna uppföljningar, utbildningar och tillgång till professionell hjälp vid behov. Efter placeringen fortsätter familjehemmet att få stöd och utbildning för att kunna hantera olika situationer och behov som kan uppstå. Processen är utformad för att säkerställa att barnen får den bästa möjliga omsorgen i en trygg och stabil miljö.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli familjehem är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som familjehem eller inte.

Läs mer om processen.

Hur lång tid tar utredningen?

Det är individuellt från fall till fall, men utredningen tar vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen på 4-5 veckor. Oavsett tidsaspekten så är det absolut viktigast att utredningen går rätt till och att vi kan säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Varför måste ni utreda personer som vill bli familjehem?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren har fått utstå smärtsamma upplevelser i sina tidigare familjehem. Det gör oss på Startsteget desto mer angelägna om att göra allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det tryggt och bra i sina nya hem hos sina nya familjer.

För oss är det oerhört viktigt att lära känna er som familj så bra som möjligt. Då har vi större möjlighet att placera ett barn som verkligen passar hos er och att skapa en hemmiljö där hen kan känna sig älskad och omhändertagen på riktigt. Det är alltså för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt som vi gör en omfattande utredning av alla familjer som vill bli familjehem hos oss.

Kan man få någon ekonomisk ersättning?

Ja, som familjehem kan man få ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för mat, boende, kläder och andra utgifter som är förknippade med att ha ett barn eller ungdom boende hos sig. Ersättningen kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och omständigheterna kring placeringen.

I vissa fall kan man även få extra ersättning för att kompensera för tid och arbete som krävs för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Ersättningen bestäms utifrån kommunens riktlinjer och kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Syftet med ersättningen är alltid detsamma, att kunna skapa de bästa förhållanden för det utsatta barnet eller ungdom som är i behov av en trygg tillvaro.

Går det att kombinera arbete med att bli familjehem?

Ja såklart, som familjehem är det möjligt att fortsätta arbeta, men det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ta hand om det placerade barnet eller ungdomen. Det är viktigt att ha flexibilitet i arbetsschemat och att kunna ta ledigt när det behövs, till exempel vid sjukdom eller möten med socialtjänsten. Man får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, men det ska inte ses som en heltidsinkomst.

Vilka krav ställs på bostaden när man vill bli familjehem?

Bostaden som används som familjehem ska vara lämplig och säker för barnets eller ungdomens behov. Det finns inga specifika krav på storlek eller antal rum, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för det placerade barnet eller ungdomen att ha en egen säng och förvaringsutrymme för sina personliga ägodelar.

Det är också viktigt att bostaden är i god skick och att den uppfyller de lagkrav som finns, till exempel vad gäller brand- och elsäkerhet. Bostaden ska också vara belägen i en trygg och säker miljö.

Vi på Startsteget kommer att göra en bedömning av er bostad under utredningsprocessen och ge råd om eventuella åtgärder som behöver göras för att den ska vara lämplig som familjehem.

Kan man ha egna barn samtidigt som man är familjehem?

Ja, det går att ha egna barn samtidigt som man har barn placerade i sitt hem. Det är dock viktigt att tänka igenom hur placeringen kan påverka både det placerade barnet och de egna barnen, och att man har resurser och stöd för att klara av det. Familjehemmet ska kunna erbjuda både det placerade barnet och de egna barnen en trygg och harmonisk tillvaro.

Kan vi ångra oss att bli familjehem?

Ja, ni kan ångra er att bli familjehem, eftersom det är viktigt att ni känner er bekväma i er nya roll. Ni ska inte känna er pressade att ta på er något som ni inte känner är rätt för er. Vi vill bara att ni ska veta att bli familjehem är ett fantastiskt sätt att hjälpa barn och ungdomar som behöver det mest.

Samtidigt, om ni under utredningen upptäcker att det inte passar eller att det inte är lämpligt för er att vara familjehem, så är det viktigt för oss att ni tar ansvar och säger ifrån. Vårt främsta mål är att hitta de bästa familjerna som kan öppna sina hem och ge den trygghet och kärlek som dessa barn och ungdomar behöver.

Vad händer om vi behöver hjälp?

Vi på Startsteget finns alltid där för er. Vi vet att varje barn och ungdom har sin egen unika livssituation och utmaningar, och därför erbjuder vi individuell handledning, vägledning och stöd dygnet runt.

 

Våra erfarna familjehemskonsulenter är alltid tillgängliga för att hjälpa till. Om det behövs så kliver vår barnterapeut in som extra stöd och ger expertkompetens inom trauma och anknytning. Genom att sätta ord på beteenden och ge råd, kan vi tillsammans hjälpa barnen att hantera sina utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Hur många barn är placerade i familjehem i Sverige?

Det är nästan 20 000 barn och ungdomar som är placerade i familjehem i Sverige. Trots detta, så finns det många barn i kommunerna runt om i Sverige som väntar på att en familj ska öppna sitt hem och ta emot dem i sin famn. Idag råder det stor brist på familjehem i många kommuner, så när vi säger att du behövs, vi menar det verkligen. Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem. Så om du har möjligheten och viljan, tveka inte, ta steget mot att bli familjehem redan idag!

Övriga frågor om att bli familjehem

Har en fråga om att bli familjehem, som vi inte lyckades besvara här, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med svaret! Det kan handla om exempelvis fler detaljer gällande kraven, ansökan, utredningen, hela processen, barnen, ansvaret, samarbetet, stödet, utbildningen eller vår verksamhet, vad du än undrar, tveka inte. Vi finns här för att hjälpa dig så länge vi delar samma mål, och det är att skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar!

bli familjehem
Ta steget och bli familjehem

Funderar du på att bli familjehem?

Ta del av vår intervjuserie "Familjehem berättar" och inspireras till att bli familjehem

Här ges möjligheten att fördjupa sig i familjehemmets värld och de utmaningar de möter i sitt uppdrag.

 • Utforska den ovärderliga support de erhåller från erfarna familjehemskonsulenter på Startsteget och hur denna vägledning formar deras resa.

 • Dyk in i vardagslivet för dessa hängivna familjehem och förstå hur deras liv påverkas av uppdraget. Från små vardagliga ögonblick till större utmaningar, få en inblick i den verkliga verkligheten för dessa eldsjälar och deras förmåga att möta och övervinna hinder.

 • Upptäck också de vackra och meningsfulla ögonblicken som familjehemsuppdraget för med sig. Lär dig om de berikande upplevelserna, de starka banden som skapas och den positiva påverkan på såväl familjehemmen som de placerade barnen. Inspireras till att bli familjehem.

Detta är en plats där du kan fördjupa dig i mångfacetterade aspekter av familjehemsuppdraget, från dess utmaningar och stödstrukturer till dess djupt berörande och givande ögonblick. Välkommen att utforska och förstå världen av familjehem på Startsteget – där varje kapitel berättar en unik och inspirerande historia.

Rulla till toppen