ta steget med oss

Våra medarbetare

Gabriel Yakoub

VD

Det är fantastiskt att jobba med våra familjehem. Det är vanliga familjer som har överskott på tid, engagemang, värme och kärlek.

Gabriel, Startstegets VD, har själv jobbat inom socialtjänsten och i flera olika kommuner. När han under 2012 blev färdigutbildad beteendevetare studerade han vidare inom psykoterapi och driver nu Startsteget med frihet och flexibilitet – för att stötta familjehemmen på bästa sätt.

Gunilla Tandberg

Teamledare/ familjehemskonsulent

Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är i fokus.

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Jamina Eklund

Samordnare

Människorna är kvaliteten i ett företag och här på Startsteget finns det jag söker: man håller det man lovar och det är kvalitet hela vägen.

Jamina är samordnare hos oss på Startsteget. Hon är den som underlättar för våra familjer då hon till exempel är en hjälpande hand för att skriva in barn och ungdomar i skolan och sjukvården. Hon hjälper även våra familjehemskonsulenter med vissa bitar så att de kan fokusera på familjerna.

Kirsi Karvonen

Vice VD

Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Kirsi, Startstegets vice VD, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Att vara familjehem kan resultera i en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Mia Johansson

Familjehemskonsulent/kvalitetssamordnare

Vi har skakat hand och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Mia är Familjehemskonsulent och kvalitetssamordnare med lång erfarenhet av socialt arbete. Hon ser till att vi levererar rätt stöd av rätt kvalitet och anpassar våra processer efter det behov som finns.

Gharib Issa

Familjehemskonsulent

Mitt intresse och ständiga nyfikenhet på individers olika levnadsvillkor har alltid fångat mig, det är stora frågor där man behöver ägna en stor del av tankeverksamheten för att kunna stöta och blöta dessa frågor.

Gharib har alltid haft ett stort intresse för samspelet mellan människor och samhället. Han har arbetat inom en rad olika offentliga verksamheter och har gedigen praktisk kunskap om människor som befinner sig i utsatta situationer.

Emelie Melin

Familjehemskonsulent

Det som engagerar mig är att jag som familjehemskonsulent får medverka till att behövande barn/ungdomar på bästa sätt får möjlighet till en fungerande vardag i ett hem med trygga vuxna, där dem känner sig sedda, uppskattade och omtyckta för den dem är.

Emelie har tagit socionomexamen vid Stockholms universitet 2013 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten. Hon har arbetat som familjebehandlare inom öppenvården mot ungdomar, men främst har hon arbetat inom Placeringsenheten som jourhem– och familjehemssekreterare. 

Julia Derbring

Familjehemskonsulent

Jag är så otroligt imponerad av alla uthålliga, kärleksfulla familjehem som öppnar sina hem för att hjälpa barn och ungdomar med stora behov. De är helt vanliga människor, men samtidigt osynliga hjältar som verkligen förändrar liv.

Julia har gedigen erfarenhet från socialtjänsten, där hon varit placerande socialsekreterare och vet vad det innebär att arbeta med familjehem och har förståelse för samtliga berörda parter. Under sin tid som handläggare har hon också erhållit flera utbildningar som är relevanta för hennes nuvarande roll.

Josefine Possnert

Familjehemskonsulent

Det är beundransvärt med dessa familjer som öppnar sina hem och hjärtan utifrån viljan att göra en betydelsefull insats för barn och ungdomar. Att vara en del av detta arbete är för mig värdefullt och inspirerande.

Josefine har en beteendevetenskaplig utbildning i grunden och har arbetat genom åren inom socialtjänsten. Hon har arbetat främst med familjehemsvård men också med placerade barn och unga, som gör henne till en värdefull resurs inom rollen som familjehemskonsulent här hos Startsteget.

Staffan Risinger

Legitimerad psykoterapeut

Barnens/ungdomarnas framtid beror så mycket på hur vi vuxna hanterar omsorgen kring dom.

Staffan har en lång erfarenhet av att jobba med psykiatri där han har drivit ett behandlingshem i 23 år för personer med psykosproblematik, personlighetsproblematik, missbruk mm. Han är Leg. Sjuksköterska sedan 1985 med blandad erfarenhet från medicin, kirurgi och psykiatri. År 2002 blev han Leg. Psykoterapeut och senare handledare i klinisk psykoterapi.

Sofie Persson

Legitimerad psykoterapeut

Jag har haft förmånen att få jobba med barn och ungdomar i över 30 år och självklart har alla vidareutbildningar varit givande, men det är barnen som har lärt mig på djupet vad det innebär att jobba psykoterapeutiskt och med socialt arbete.

I mitten på 90-talet blev Sofie färdig socionom och har sedan dess mött många barn, föräldrar, familjehemsföräldrar och personal inom familjehemsvården. Hon har arbetat både i kommunal och privat regi parallellt med vidareutbildningar bland annat på Ericastiftelsen, Stockholm. Idag kan hon titulera sig legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Att jobba på Startsteget

Vi spänner bågen och siktar på att skapa en ny standard för omsorg och välfärd. Vår kultur bygger på ansvar, tillit och teamkänsla. Vi drivs av att utveckla vår verksamhet för barn och ungdomar, samt för våra uppdragsgivare. Som arbetsgivare lägger vi stor vikt på att motivera och erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare är styrkan som tar oss framåt mot vår vision. 

Våra värderingar

 • Engagemang  – Delaktighet och arbetsglädje
 • Professionalism Kompetens med omtanke  
 • Kvalité Ett steg längre  
 • Hälsa Rätt balans i livet
 • Ambition Tillsammans mot vår vision

Vad gör en familjehemskonsulent?

En familjehemskonsulent är en professionell som arbetar med att stödja och utvärdera familjehem. Deras huvuduppgift är att stödja familjer som öppnar sina hem för att ta emot barn i behov av skydd och vård. Här är några av de vanliga uppgifterna för en familjehemskonsulent:

 1. Rekrytering av familjehem: Konsulenten ansvarar för att rekrytera och utvärdera potentiella familjehem. Detta innefattar att bedöma deras lämplighet, ge information om processen och stödja dem genom utvärderingsprocessen.

 2. Utbildning: Konsulenten tillhandahåller utbildning för blivande familjehem för att förbereda dem för de utmaningar och ansvar som kommer med att ta hand om ett placerat barn.

 3. Stöd och handledning: Familjehemskonsulenten ger löpande stöd och handledning till familjehem under hela placeringen. Det kan inkludera regelbundna möten, rådgivning och resurser för att hjälpa dem hantera eventuella utmaningar.

 4. Utvärdering av familjemiljön: Konsulenten utvärderar den fysiska och emotionella miljön i familjehemmet för att säkerställa att den är säker och stödjande för det placerade barnet.

 5. Samverkan med andra yrkesverksamma: Familjehemskonsulenten samarbetar ofta med socialtjänsten, skolor, hälso- och sjukvård och andra involverade parter för att säkerställa en helhetsorienterad och samordnad vård för det placerade barnet.

 6. Familjeutredningar: Konsulenten kan genomföra familjeutredningar för att bedöma familjens kapacitet och lämplighet som familjehem.

 7. Krisintervention: Om det uppstår problem eller kriser inom familjehemmet är konsulenten ofta involverad i att ge stöd och hjälp med att hitta lösningar.

Generellt sett är familjehemskonsulentens roll att stödja och vägleda familjehemmet för att skapa en trygg och kärleksfull miljö för de barn som är placerade där.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen