ta steget med oss

Våra medarbetare

Gabriel Yakoub

VD

Det är fantastiskt att jobba med våra familjehem. Det är vanliga familjer som har överskott på tid, engagemang, värme och kärlek.

Gabriel, Startstegets VD, har själv jobbat inom socialtjänsten och i flera olika kommuner. När han under 2012 blev färdigutbildad beteendevetare studerade han vidare inom psykoterapi och driver nu Startsteget med frihet och flexibilitet – för att stötta familjehemmen på bästa sätt.

Gunilla Tandberg

Teamledare/ familjehemskonsulent

Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är i fokus.

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Jamina Eklund

Samordnare

Människorna är kvaliteten i ett företag och här på Startsteget finns det jag söker: man håller det man lovar och det är kvalitet hela vägen.

Jamina är samordnare hos oss på Startsteget. Hon är den som underlättar för våra familjer då hon till exempel är en hjälpande hand för att skriva in barn och ungdomar i skolan och sjukvården. Hon hjälper även våra familjehemskonsulenter med vissa bitar så att de kan fokusera på familjerna.

Kirsi Karvonen

Vice VD

Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Kirsi, Startstegets vice VD, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Att vara familjehem kan resultera i en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Mia Johansson

Familjehemskonsulent/kvalitetssamordnare

Vi har skakat hand och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Mia är Familjehemskonsulent och kvalitetssamordnare med lång erfarenhet av socialt arbete. Hon ser till att vi levererar rätt stöd av rätt kvalitet och anpassar våra processer efter det behov som finns.

Miriam Almebäck

Legitimerad psykoterapeut

Jag får träffa fantastiska familjer som ställer upp med sitt engagemang och kärlek till barnen. Det är en fantastisk upplevelse när kaos blir till lite mer lugn i familjerna. Det ger verkligen kraft att få möta dessa familjer.

Miriam har en viktig kompetens och roll hos oss på Startsteget. Hon har varit kollega med Gabriel på en tidigare arbetsplats och nu är hennes funktion punktinsatser genom handledning av familje- och jourhemmen där svårt traumatiserade barn är placerade, vars utmaningar och anknytningsmönster hon beskriver för familjerna för att ge mer förståelse för barnens behov. Familjerna får med sig verktyg för att minska barnens stressnivå, för att barnen ska nå en stabilare känslomässig nivå och få utveckla ”lugn och ro-system”. Miriam stöttar även de övriga konsulenter på Startsteget i deras arbete med familjerna.

Gharib Issa

Familjehemskonsulent

Mitt intresse och ständiga nyfikenhet på individers olika levnadsvillkor har alltid fångat mig, det är stora frågor där man behöver ägna en stor del av tankeverksamheten för att kunna stöta och blöta dessa frågor.

Gharib har alltid haft ett stort intresse för samspelet mellan människor och samhället. Han har arbetat inom en rad olika offentliga verksamheter och har gedigen praktisk kunskap om människor som befinner sig i utsatta situationer.

Emelie Melin

Familjehemskonsulent

Det som engagerar mig är att jag som familjehemskonsulent får medverka till att behövande barn/ungdomar på bästa sätt får möjlighet till en fungerande vardag i ett hem med trygga vuxna, där dem känner sig sedda, uppskattade och omtyckta för den dem är.

Emelie har tagit socionomexamen vid Stockholms universitet 2013 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten. Hon har arbetat som familjebehandlare inom öppenvården mot ungdomar, men främst har hon arbetat inom Placeringsenheten som jourhem- och familjehemssekreterare. 

Julia Derbring

Familjehemskonsulent

Jag är så otroligt imponerad av alla uthålliga, kärleksfulla familjehem som öppnar sina hem för att hjälpa barn och ungdomar med stora behov. De är helt vanliga människor, men samtidigt osynliga hjältar som verkligen förändrar liv.

Julia har gedigen erfarenhet från socialtjänsten, där hon varit placerande socialsekreterare och vet vad det innebär att arbeta med familjehem och har förståelse för samtliga berörda parter. Under sin tid som handläggare har hon också erhållit flera utbildningar som är relevanta för hennes nuvarande roll.

Josefine Possnert

Familjehemskonsulent

Det är beundransvärt med dessa familjer som öppnar sina hem och hjärtan utifrån viljan att göra en betydelsefull insats för barn och ungdomar. Att vara en del av detta arbete är för mig värdefullt och inspirerande.

Josefine har en beteendevetenskaplig utbildning i grunden och har arbetat genom åren inom socialtjänsten. Hon har arbetat främst med familjehemsvård men också med placerade barn och unga, som gör henne till en värdefull resurs inom rollen som familjehemskonsulent här hos Startsteget.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Du behövs!

Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem.

Ta steget mot att bli ett familjehem!

Rulla till toppen