Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss i frågor om familjehem, öppenvård, stödboende eller något annat? Varmt välkommen!

Hör av dig till Startsteget

Telefon: (+46) 073-708 14 44 eller (+46) 070-421 40 99
E-post: info@startsteget.se

Besök oss

Startsteget AB
Besöksadress: Vretgränd 18
Postnummer: 753 22
Postort: Uppsala

Emma Pettersson

familjebehandlare/familjehemskonsulent

Vi hittar olika vägar och kommer inte med pekpinnar utan är intresserade av familjer, personer, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sedan fokuserar vi på att stärka, vara positiva och hitta motivation. Att hitta sätt tillsammans att komma tillbaka.

Emma är utbildad socionom och hos oss på Startsteget både familjehemskonsulent i våra familjehem och familjebehandlare/hemterapeut inom vår öppenvård, där vi stöttar upp familjer i deras egna hem där barnen bor.

Hur ser dina dagar ut?
Mina dagar ser olika ut, delvis då alla ärenden är olika men också då jag jobbar med både familjehem och öppenvård. Vi ser till att de får all hjälp de har rätt till, för ett bättre liv. Vägleder och handleder. Träffar familjehem och följer upp hur det går. Jag har kontakt med både socialtjänst och biologiska föräldrar också.

Jag hjälper föräldrar med rutiner och struktur, träffar barnen för att uppmärksamma deras behov och önskemål. Det kan bland annat innebära att samarbeta med familjer kring strategier i uppfostran. Familjerna ska känna sig delaktiga och de ska känna att vi arbetar med rätt saker, det som de vill ha hjälp med. Vi hittar olika vägar och kommer inte med pekpinnar utan är intresserade av familjer och personer, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sedan fokuserar vi på att stärka, vara positiva och hitta motivation. Att hitta sätt tillsammans för att komma tillbaka genom trygghet, kärlek, stimulans. Men det beror lite på ålder för barn och ungdomar. För små barn kan det vara mer ”hands on” med rutiner och för tonåringar handlar det mycket om kommunikation. Ramar kring vad som är okej och inte. När ska de till exempel vara hemma på kvällarna? Det handlar om vardagen både i hemmet och utanför till exempel en så välfungerande skolgång som möjligt.

Varför fortsätter du jobba med just detta?
Jag har gjort det länge, även inom socialtjänsten med familjehemsplacerade barn och ungdomar som jag upplever är så utsatta och beroende av vuxenvärlden. Där kommer våra viktiga insatser in. Vi ska se till att de har det bra och stöttar familjehem för att de ska kunna ge barnen en trygg tillvaro och det som de behöver för att växa och utvecklas på ett bra sätt. Vi jobbar även tillsammans med biologiska föräldrarna där forskning visar att det är bra med en god kontakt och att träffas, men såklart i den mån det är möjligt. Det gäller att vara lyhörd och se hur man kan arbeta tillsammans med socialtjänst.

Många människor har inte de bästa förutsättningarna i samhället och då är det extra viktigt att få stöd. Ofta har de inte haft det bra under sin uppväxt vilket kan gå i arv – men vi hjälper till att bryta det. Det handlar om förutsättningar inom psykisk hälsa, ekonomi, socialt eller beroende och missbruk.

Hur är det att göra detta på Startsteget?
Starsteget levererar verkligen det vi säger att vi ska leverera. Här är beslutsvägarna korta och vi har en bra blandning kompetensmässigt bland medarbetare. En god kvalitet och kunskap samtidigt som vi har möjlighet att koppla in vår psykoterapeut Miriam, exempelvis vid barntrauma. Här är det enkelt att få in bra stöd och kompetens när det behövs. Det tar inte flera månader innan vi kan gå in med den hjälp som familjehemmen och barnen behöver. Sedan finns det ett engagemang och alla jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för föräldrar och barn. Ett gott samarbete och dialog är viktigt, även med uppdragsgivare och biologiska föräldrar.

Gabriel Yakoub

VD

Det är fantastiskt att jobba med våra familjehem. Det är vanliga familjer som har överskott på tid, engagemang, värme och kärlek.

Gabriel, Startstegets vd, har själv jobbat inom socialtjänsten och i flera olika kommuner. När han under 2012 blev färdigutbildad beteendevetare studerade han vidare inom psykoterapi och driver nu Startsteget med frihet och flexibilitet – för att stötta familjehemmen på bästa sätt.

Varför brinner du för det Startsteget gör?
För att jag ser samhällsutvecklingen där många barn och ungdomar har för få trygga vuxna runt sig. På stan, bussen, caféer. Det finns en distans mellan vuxna till barn och unga. De behöver fler som vägleder och är stabila förebilder, som kan sätta gränser men samtidigt visar att ”jag står kvar oavsett”. Jag är väldigt samhällsintresserad och i Sverige går det inte spikrakt uppåt utan vi har bekymmer inom många områden. Om jag kan hjälpa till att bidra så vill jag. Alla barn har inte turen att växa upp i bra och trygga hem. De väljer inte sina familjer, sammanhang eller liv. Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre så har jag uppnått det jag strävar efter.

Vad är viktigt i din roll?
Att aldrig sluta tro på individen. Det tycker jag är viktigt och det får vi aldrig glömma. Människors beteenden är intressant och Startsteget föddes som ett komplement till Socialtjänstens egna verksamheter. Att sedan jobba med just barn och ungdomar ligger varmt om hjärtat. Jag vill ge dem bättre förutsättningar och en chans att skapa fina minnen från uppväxten. Genom våra familjehem ska barn och ungdomar få det bättre än innan. Och det är fantastiskt att jobba med våra familjehem. Det är vanliga familjer som har överskott på tid, engagemang, värme och kärlek. Fantastiskt att vara med och forma, att se lycka och glädje hos familjerna. Det ger mycket tillbaka att vara familjehem, till exempel när den placerade får godkända betyg i skolan, ger en kram i slutet av dagen eller skickar ett sms. När det gäller familjehemsvård kan man inte räkna med bekräftelse tillbaka och det sker på olika vis. Men att få se glädjen när det händer är fantastiskt. De kämpar hårt och ger inte upp på barnen. Vi får följa hur barnen repareras. Ofta får vi också se hur det går bra i början, familjehem kämpar och stretar tillsammans med socialtjänst, sedan kommer de över en puckel där det blir bra och stabilt. Det gäller att hålla i.

Hur är det att samarbeta med era uppdragsgivare?
Det finns massor av bra socialsekreterare och familjehemssekreterare som vi har bra samarbete med. Oftast vill vi mot samma mål men har olika förslag på vägar dit. Så mycket handlar om att samordna och kommunicera, hitta vägar som accepteras i gruppen. Vi måste ha med alla!

Gunilla Tandberg

Teamledare/ familjehemskonsulent

Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är fokus

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Hur landade du hos Startsteget?
Den största anledningen till att jag valde att börja jobba på Startsteget är att jag under många år haft tätt samarbete med olika konsulentföretag och hade en fin bild av Startstegets arbetssätt och kvalitet sedan tidigare. Jag funderade under en längre tid på att byta jobb och valde väldigt nogsamt. Startsteget har ett helhetsperspektiv i varje uppdrag och försöker kika på alla bitar i sammanhanget. Det är som spindeln i nätet som hittar nya lösningar och vägar framåt. Här finns många olika kompetenser: personal med lång erfarenhet av familjehemsvård, personal med egen erfarenhet av att vara familjehem och stor erfarenhet av att jobba med ungdomar – en dynamisk arbetsgrupp som tillsammans hittar nya ingångar, tankar och lösningar på problem. Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är fokus!

Vad engagerar i Startstegets frågor?
Jag har alltid haft en nyfikenhet på olika människors situationer och hur man hamnar där man hamnar, det finns inte ett enkelt svar på det. Något som alltid varit ett intresse och som jag lärt mig med tiden är att vem som helst kan hamna i en tuff situation. Omständigheter kan leda till att man behöver olika typer av stöd i olika faser i livet. Det är superspännande att vara en del av och hjälpa till med det. I grunden känns det fint att göra något där det verkligen gör skillnad. Nu har jag möjlighet att lägga mycket engagemang på varje placerad ungdom. Det har man tyvärr inte alltid i den här branschen. Men här får jagjobba nära de som jag ska stötta och får då se skillnad.

Hur ser din roll ut nu?
Mitt fokus har allid varit att arbeta med ungdomar eller familjehemsvård. Det hänger väldigt mycket ihop och rollen jag har nu innehåller både och! Jag är familjehemskonsulent och jobbar framför allt med familjehemsvården på Startsteget. I första hand stöttar jag familjehemmen i deras uppdrag. Mina dagar ser olika ut men jag är mycket ute hos familjerna, vilket är roligt. Vi har mycket tid för varje familj och det ger oss möjlighet att göra ett bra arbete. Jag kan lägga den tid som behövs. Vår huvudsakliga del är att kommunicera med och träffa familjer och ungdomar i vardagen. Sedan håller vi tät kontakt med socialtjänst, i många fall biologiska föräldrar och andra viktiga personer runt om som till exempel skola och BUP. Enkelt uttryckt så håller vi i alla de trådar som behövs för att det ska fungera så smidigt som möjligt för familjehemmet och runt ungdomen.

Jamina Eklund

Administratör

Människorna är kvaliteten i ett företag och här på Startsteget finns det jag söker: man håller det man lovar och det är kvalitet hela vägen.

Jamina är administratör hos oss på Startsteget. Hon är den som underlättar för våra familjer då hon till exempel är en hjälpande hand för att skriva in barn och ungdomar i skolan och sjukvården. Sedan hjälper hon även familjehemskonsulenterna med vissa bitar så att de kan fokusera på familjerna.

Har du alltid varit intresserad av människor?
Det har jag. Jag tycker om att jobba med människor och det behöver man för att jobba med detta, helt enkelt. Det handlar om att alla ska få det bästa och om att ha ett ”servicemind” påkopplat hela tiden för att allt ska klaffa. Vi vill ge så mycket hjälp som det bara går. Alla jobbar för det bästa för de som behöver stabila hem och vuxna som finns i ryggen.

Vad har du gjort tidigare?
Jobbat som ställföreträdande med uppdrag i många år och utvecklats med nya uppdrag där jag också fått insikt i bland annat socialtjänsten och familjehemsplaceringar. Sedan har jag pluggat i tre år inom Rättsvetarprogrammet med internationell inriktning och får nu vara en del av att bevaka barnen, se till familjens roll och serva för att se till att allting fungerar så smidigt som möjligt. Jag har bland annat också gått kurser inom socialrätt, handikapprätt och trafficking.

Hur är det att jobba på Startsteget?
Människorna är kvaliteten i ett företag och här på Startsteget finns det jag söker: man håller det man lovar och det är kvalitet hela vägen. Ett företag som kompetensutvecklar och vill att personalen ska må bra för att kunna ge familjehemmen, barnen och ungdomarna en positiv bild. Mycket jobb är självständigt men vi är ett team. Här finns alltid stöttning när man behöver och vi samlar kompetens i varje ärende så att det blir bra.

Det är roligt att vara en del av en verksamhet där det händer mycket och som växer – men inte för fort. Här finns det möjlighet att utvecklas tillsammans med ett trevligt gäng där det är högt i tak. Ju mer du trivs på ett jobb, desto mindre jobbigt blir det och medarbetarna ger av sig själva. Det tror jag att de vi träffar känner. Vi tar oss alltid tid och finns för deras skull. Mycket handlar om relationsbyggnad. Alla här har ett stort hjärta. Gabriel och Kirsi sprider positivitet. Hur de bygger upp företaget genomsyrar hela verksamheten. Positivitet, kvalitet och service är inget du kan utbilda dig till – det är något du har eller inte. Och det måste man ha för att vara här och matcha gruppen och tanken kring hur Startsteget ska vara.

Kirsi Karvonen

Vice VD

Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Kirsi, Startstegets vice vd, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Att vara familjehem kan resultera i en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Varför gillar du det du gör idag?
Att vara familjehem har varit mitt sätt att bidra till att barn och unga i samhället ges förutsättningar till en trygg och fungerande livssituation. Ett samhällsengagemang som skapat en stark vilja att göra skillnad som resulterar i att fler barn får en trygg tillvaro. Jag gillar att följa processen och se vilka skillnader sociala insatser gör i ett barns liv. Varje dag bidrar jag ihop med Startstegets team till att ge barn och unga förutsättningar till ett bra liv. Vi utgår från barnets och den ungas behov som ligger till grund för att skapa en tillfredsställande och fungerande livssituation där nya möjligheter växer fram. Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Hur är det att jobba på Starsteget? Medarbetare på Starsteget har ett genuint engagemang och en drivkraft att hjälpa. Och det gör verkligen alla. Startstegets uppdrag är att ge rätt förutsättningar för barn och unga att utvecklas under trygga förhållanden och det gör vi med grund i våra värderingar och breda kompetens.

Medarbetare på Startsteget ska känna sig delaktiga och känna att man kan påverka. Som arbetsgivare ser Startsteget vikten av att motivera och erbjuda medarbetare utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom att erbjuda utbildningar som höjer eller breddar kompetensen. Det ser vi som en nödvändighet i vårt uppdrag, att ständigt utvecklas i enlighet med uppdragsgivarens målsättning för vård och omsorg och individens enskilda behov.

Alla gör det som de är bra på: vi, familjehemmen, socialtjänsten och andra. För att passa i vårt team är det jätteviktigt med social kompetens. Att kunna möta barn, föräldrar och familjehem där de befinner sig. Vi ger inte upp, vi gör inte det! Det finns alltid lösningar att tillgå. Här är vi positiva, transparenta och har högt i tak. Vi står för en kultur som bygger på ansvar tillit och teamkänsla. Jag gillar att kunna ha korta beslutsvägar och få vara kreativ och sätta planer i verket. När jag ser ett behov och kan göra något åt det så är vi inte långt ifrån att förverkliga det.

Hur blir det riktigt bra i familjehemmen?
En grundförutsättning för att ta emot ett placerat barn är att man som vuxen befinner sig på en bra plats i livet, då finns det lilla extra tålamodet som är nödvändigt och ett engagemang utöver det vanliga. Det handlar om att ta vara på det naturliga i familjehemmet och med det menar jag att familjehem inte ska vara proffs på allt. Främsta uppgiften är att ge barnet daglig omsorg, kontinuitet och trygghet. En familj kan ge ett barn en trygg vardag genom stabilitet och förutsägbarhet. Vi jobbar för att familjehemmen ska kunna fokusera på just de delarna i vardagen, så stöttar vi runt omkring. Familjehemmet har en viktig roll, men är inte alltid helt okomplicerad. En av framgångsfaktorerna är att vi har tät kontakt med familjehemmet för att jobba proaktivt i uppdraget och det gör vi genom att lyssna, samarbeta och agera. Vi stöttar familjehemmen i situationer som både är av praktisk och känslomässig karaktär. Sammantaget är det viktigt att ha barnets bästa i fokus och fokusera på individens behov. Det är givande att arbeta med familjerna. Jag gillar att hjälpa andra och det är fantastiskt när teamets kompetens underlättar i uppdraget.

Mia Johansson

Familjehemskonsulent/kvalitetssamordnare

Vi har skakat hand och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Mia är Familjehemskonsulent och kvalitetssamordnare med lång erfarenhet av socialt arbete. Hon ser till att vi levererar rätt stöd av rätt kvalitet och anpassar våra processer efter det behov som finns.

Varför gillar du det du gör idag?
Jag brinner för de frågor Startsteget arbetar med! Jag har jobbat med socialt arbete i över 20 år, så det är en del av min vardag sedan länge. Jag tycker om att jobba med ständig förbättring och se förändringen det leder till. Även små delar kan bli väldigt viktiga och medföra att personer växer och utvecklas när de får rätt stöd och hjälp anpassat till deras behov.

Vilken kompetens bidrar du med på Startsteget?
Jag kommer senast från en roll på socialtjänsten. Där jobbade jag med nära verksamhetsutveckling kopplat till kvalitetsprocesser och nu är jag sugen på att se det ”från andra hållet” i en mindre organisation. Jag tror att skillnaden kommer bestå i kortare beslutsvägar och en smidigare och enklare process för den enskilde. Mitt uppdrag blir att säkra att vi på Startsteget verkligen gör det vi lovat, och ger rätt hjälp och stöd. Det kräver att jag är inlyssnande och lyhörd och beredd att genomföra nödvändiga förändringar – för det är självklart att det ska fungera. Vi har kommit överens om vad uppdraget är, och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Vad innebär din roll?
Det handlar om att ha en helhetssyn och helikopterperspektiv för att säkerställa att flödet för den som är i behov av Startstegets tjänster är av god kvalitet. En del av min roll är att möjliggöra och ge rätt stöd till verksamheten. Detta genom att anpassa verksamhetens arbetsprocesser utifrån ramverk som i sin tur ska effektivisera verksamheten från ”kundens” behov. Jag ska medverka till att Startsteget ”hänger med” i den förändringstakt som sker i samhället utifrån god familjehemsvård och se över ständiga förbättringar som genererar: • rätt stöd till individen som av olika anledningar inte kan bo kvar i hemmiljön • rätt stöd till familjehemmen så att de kan hjälpa individen på bästa sätt • rätt stöd till övriga kontakter som coachar och röjer vägen för den unge.

Jag är också med och bidrar till att försöka förstå ”kundens” behov och utifrån det även ge stöd till att Startsteget snabbare kan anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar, både på lång och kort sikt. Viktigt att ha med att alla ärenden är unika med sina krav och utmaningar, jag hoppas på att kunna vara med och bidra till att Startsteget fortsätter att erbjuda professionell familjehemsvård för barn, ungdomar och familjer.

Miriam Almebäck

Legitimerad psykoterapeut

Jag får träffa fantastiska familjer som ställer upp med sitt engagemang och kärlek till barnen. Det är en fantastisk upplevelse när kaos blir till lite mer lugn i familjerna. Det ger verkligen kraft att få möta dessa familjer.

Miriam har en viktig kompetens och roll hos oss på Startsteget. Hon har varit kollega med Gabriel på en tidigare arbetsplats och nu är hennes funktion punktinsatser genom handledning av familje- och jourhemmen där svårt traumatiserade barn är placerade, vars utmaningar och anknytningsmönster hon beskriver för familjerna för att ge mer förståelse för barnens behov. Familjerna får med sig verktyg för att minska barnens stressnivå, för att barnen ska nå en stabilare känslomässig nivå och få utveckla ”lugn och ro-system”. Miriam stöttar även de övriga konsulenter på Startsteget i deras arbete med familjerna.

Vilken kompetens bidrar du med i teamet?
Jag är socionom och arbetade som barnavårdsutredare i tio år innan jag utbildade mig vidare. Nu är jag legitimerad psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar. Jag har arbetat på BUP:s Traumaenhet i Stockholm i tio år och därefter inom Socialtjänsten som familjebehandlare. Det har bland annat inneburit fördjupande utredningar av svårt traumatiserade barn åt barn- och ungdomshandläggarna och via Socialtjänstens FoU Nordost har jag haft seminarieserie för socialsekreterare i Stockholm med kranskommuner, avseende Barn- och föräldrasamtal vid olika former av våldsproblematik. I dag utbildar jag Relationsvåldscentrum Syd Ost, Stockholm, som arbetar med föräldrar och barn som upplevt våld i nära relation samt utbildar i föräldra- och barnsamtal för våldsutsatta familjer.

Hur är det att göra på just Starsteget?
Startsteget kämpar verkligen för barnen och sina familje- och jourhem. De ger inte upp när svåra situationer i familjerna uppstår utan sätter i stället in mer resurser och stöd till familjerna. Jag kommer in i lägen där barnen troligen hade fått flytta vidare, vilket många gånger innebär nya anknytningsbrott. Men om barnen i stället börjar ana att familjehemsföräldrarna känner och förstår vad som rör sig inom barnen, bortom det synliga beteendet, kan de börja ta in det goda i tillvaron och våga börja lita på de vuxna runt dem.

Jag får träffa fantastiska familjer som ställer upp med sitt engagemang och kärlek till barnen. Det är en fantastisk upplevelse när kaos blir till lite mer lugn i familjerna. Det ger verkligen kraft att få möta dessa familjer.

Om vi i samhället kan hjälpa de barn som har varit med om negativa upplevelser i barndomen kan vi minska så mycket av psykiskt lidande för dessa barn i vuxenlivet. Vi kan undvika att de går in i kronisk depression, svår ångest, självmordsbeteende, missbruk och kriminalitet. Vi kan bryta familjemönster där de inte utsätter sina egna barn för våld och försummelse som föräldrar. Dessa barn ska få förutsättningar till att våga lita på andra människor och till samhället. De ska få känna att livet kan var gott även mot dem.

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriskt

Välj ditt ärende *

Tack, ditt meddelande är nu skickat!
Oj, nu gick något fel. Vänligen kontrollera formuläret

Datapolicy & Cookies

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.