Familjehem

Hur ser ett familjehem ut?
Precis som ditt hem!

Familjehem – möjligheter för livet

Ett barn i varje skolklass är placerat i familjehem. Dessa barn saknar stödjande vuxna och för dem kan ett familjehem vara skillnaden mellan en osäker framtid och en stabil start mot livets möjligheter – ett hem och vardag. Någon som frågar hur det är? Att få inreda sitt eget rum, få vara ensam hemma, ha en egen nyckel till ett tryggt hem och framför allt – att få vara barn.

Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem är en av de mest meningsfulla handlingarna i livet. Som familjehem blir ni en viktig lösning, trygghet och hopp för någon som behöver det allra mest.

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Hjälp barn och unga att hitta hem – bli familjehem idag.

Du behövs!

Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem.

Ta steget mot att bli ett familjehem!

Familjehem hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda. Här besvarar vi vanliga frågor om familjehem.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Dygnet runt stöd

Vi på Startsteget handleder, vägleder och ger stöd till våra familjehem dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Hur tredelat ansvar fungerar

Barn och ungdomar behöver tid för att återhämta sig, utvecklas och bryta gamla mönster. Vårt mål är att hjälpa dem att få en fungerande skolgång eller sysselsättning samt att återupprätta glädjen i deras vardag. Om det är möjligt, arbetar vi också med att återförena familjehemsplacerade barn och ungdomar med sina biologiska föräldrar.

Vi utbildar våra familjer inom relevanta områden i familjehemsvård tillsammans med Socialstyrelsens bok ”Ett hem att växa i”. Vi lär känna våra familjer, genomför utredningar och bedömningar. I utredningsprocessen ställer vi mentaliserande frågor och utforskar anknytningsstilar hos familjehemsföräldrar. Vi utgår alltid från barnperspektivet för att förstå deras vardag. Vi är lyhörda, agerar på signaler och uppmuntrar dem att utforska och utvecklas.

Passar ni som familjehem?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familjehem. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor på landet eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Förstärkt familjehem

Vi ser våra familjer som en del av ett professionellt team som tillsammans skapar en varm och kärleksfull miljö där barnen kan trivas och utvecklas. Många barn har tidigare upplevelser som kan vara svåra att hantera. Vi på Startsteget finns där för att ge våra familjer all stöd och handledning de behöver.

Vi ser psykiatri och socialt arbete som två viktiga komponenter i vårt arbete med förstärkt familjehemsvård. Genom att kombinera dessa två områden kan vi skapa den mest effektiva och kärleksfulla miljön för barn och ungdomar att växa upp i. Vi har också en fot inom öppenvården, där vi ger stöd till familjer i hemmet. Vi tror att detta är den bästa lösningen för att skapa hållbara och varaktiga livssituationer för alla inblandade.

familjehem

Vanliga frågor och svar om familjehem

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en form av placering för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Det innebär att barnet eller ungdomen får bo hos en annan familj, ofta under en längre period. Familjehemmet är en tillfällig eller permanent lösning som erbjuder ett tryggt och stabilt hem för barnet eller ungdomen.

Det har en viktig roll i att ge barnet eller ungdomen en känsla av samhörighet och trygghet, och att ge dem stöd och omsorg som behövs för att utvecklas och växa. Familjer får stöd och handledning från kommunen eller en organisation som arbetar med familjehem, för att kunna ge det bästa möjliga stödet och vården till barnet eller ungdomen som de tar hand om.

Vem kan bli familjehem?

Alla som uppfyller vissa grundkrav kan ansöka om att bli familjehem. Det är viktigt att man är stabil och har tid och resurser för att kunna ge det stöd och den trygghet som ett barn eller en ungdom kan behöva. Man behöver också ha ett eget hem med tillräckligt med utrymme för en extra familjemedlem, samt vara beredd att samarbeta med socialtjänsten och andra involverade i barnets eller ungdomens liv. Utbildning och erfarenhet inom området kan vara meriterande, men är inte alltid ett krav.

Vad krävs för att bli familjehem hos Startsteget?

För att bli familjehem hos Startsteget krävs det, i korta drag, att du har ett stabilt hem, tid och engagemang att ta hand om barn och ungdomar, samt genomgå en utredning.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli familjehem är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som familjehem eller inte.

Läs mer processen.

Hur lång tid tar utredningen?

Det är individuellt från fall till fall, men utredningen tar vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen på 4-5 veckor.

Varför måste ni utreda?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren har fått utstå smärtsamma upplevelser i sina tidigare familjehem. Det gör oss på Startsteget desto mer angelägna om att göra allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det tryggt och bra i sina nya hem hos sina nya familjer.

För oss är det oerhört viktigt att lära känna er som familj så bra som möjligt. Då har vi större möjlighet att placera ett barn som verkligen passar hos er och att skapa en hemmiljö där hen kan känna sig älskad och omhändertagen på riktigt. Det är alltså för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt som vi gör en omfattande utredning av alla familjer som vill bli familjehem hos oss.

Kan man få någon ekonomisk ersättning när man blir familjehem?

Ja, som familjehem kan man få ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för mat, boende, kläder och andra utgifter som är förknippade med att ha ett barn eller ungdom boende hos sig. Ersättningen kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och omständigheterna kring placeringen. I vissa fall kan man även få extra ersättning för att kompensera för tid och arbete som krävs för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Ersättningen bestäms utifrån kommunens riktlinjer och kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Går det att kombinera arbete med att vara familjehem?

Ja såklart, som familjehem är det möjligt att fortsätta arbeta, men det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ta hand om det placerade barnet eller ungdomen. Det är viktigt att ha flexibilitet i arbetsschemat och att kunna ta ledigt när det behövs, till exempel vid sjukdom eller möten med socialtjänsten. Man får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, men det ska inte ses som en heltidsinkomst.

Hur länge kan man vara familjehem?

Som familjehem kan man vara i uppdrag i olika långa perioder, beroende på situationen och behoven hos det placerade barnet eller ungdomen. Vissa uppdrag kan vara korta och vara en tillfällig lösning medan andra kan vara mer långsiktiga och pågå i flera år. Det kan även finnas möjlighet att ta emot flera olika placerade barn och ungdomar.

Måste jag äga min bostad för att bli familjehem?

Nej, det är inte ett krav att du måste äga din bostad. Du kan även vara hyresgäst och ansöka om att bli familjehem. Det viktiga är att bostaden uppfyller de krav som ställs på en lämplig bostad.

Vilka krav ställs på bostaden?

Bostaden som används som familjehem ska vara lämplig och säker för barnets eller ungdomens behov. Det finns inga specifika krav på storlek eller antal rum, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för det placerade barnet eller ungdomen att ha en egen säng och förvaringsutrymme för sina personliga ägodelar.

Det är också viktigt att bostaden är i god skick och att den uppfyller de lagkrav som finns, till exempel vad gäller brand- och elsäkerhet. Bostaden ska också vara belägen i en trygg och säker miljö.

Vi på Startsteget kommer att göra en bedömning av er bostad under utredningsprocessen och ge råd om eventuella åtgärder som behöver göras för att den ska vara lämplig som familjehem.

Kan man ha egna barn samtidigt som man är familjehem?

Ja, det går att ha egna barn samtidigt som man har barn placerade i sitt hem. Det är dock viktigt att tänka igenom hur placeringen kan påverka både det placerade barnet och de egna barnen, och att man har resurser och stöd för att klara av det. Familjehemmet ska kunna erbjuda både det placerade barnet och de egna barnen en trygg och harmonisk tillvaro.

Kan vi ångra oss?

Ja, eftersom det är viktigt att ni känner er bekväma i er nya roll. Ni ska inte känna er pressade att ta på er något som ni inte känner är rätt för er. Vi vill bara att ni ska veta att det är ett fantastiskt sätt att hjälpa barn och ungdomar som behöver det mest. Samtidigt, om ni under utredningen upptäcker att det inte passar eller att det inte är lämpligt för er att vara familjehem, så är det viktigt för oss att ni tar ansvar och säger ifrån. Vårt främsta mål är att hitta de bästa familjerna som kan öppna sina hem och ge den trygghet och kärlek som dessa barn och ungdomar behöver.

Vad händer om vi behöver hjälp?

Vi på Startsteget finns alltid där för er. Vi vet att varje barn och ungdom har sin egen unika livssituation och utmaningar, och därför erbjuder vi individuell handledning, vägledning och stöd dygnet runt.

Våra erfarna familjehemskonsulenter är alltid tillgängliga för att hjälpa till. Om det behövs så kliver vår barnterapeut in som extra stöd och ger expertkompetens inom trauma och anknytning. Genom att sätta ord på beteenden och ge råd, kan vi tillsammans hjälpa barnen att hantera sina utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Vilka registerutdrag behöver ni från oss?

Efter att ni gjort er ansökan kommer vi behöva registerutdrag från Polisen, Kronofogden, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Mer information om dessa hittar ni på sidan bli familjehem.

Vad menas med familjehemsvård?

Familjehemsvård är en form av omhändertagande av barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Det innebär att barnet eller ungdomen placeras i en annan familjs hem. Familjehemmet tar emot barnet eller ungdomen som en del av sin familj och ger hen omsorg och stöd under en tidsbegränsad eller obestämd period. Målet med familjehemsvård är att barnet eller ungdomen ska få en trygg och stabil tillvaro i en främmande familj, samtidigt som man arbetar för att återförena hen med sin biologiska familj eller hitta en annan permanent lösning för hen.

Vilka är viktigaste regler för familjehem?

Några av de viktigaste reglerna för familjehem är:

  1. Att skapa en trygg och stabil hemmiljö för det placerade barnet.
  2. Att följa de regler och rutiner som finns för det placerade barnet, inklusive medicinering och sjukvård.
  3. Att samarbeta med socialtjänsten och andra professionella som är involverade i barnets vård och omsorg.
  4. Att respektera barnets rättigheter och integritet, samt att bevara sekretessen kring barnets bakgrund och tidigare erfarenheter.
  5. Att delta i utbildning och handledning för att utveckla kunskap och färdigheter som behövs för att vara ett bra familjehem.
  6. Att rapportera till socialtjänsten om eventuella problem eller förändringar som påverkar det placerade barnet.
  7. Att ha en positiv och stödjande inställning gentemot det placerade barnet och att främja deras utveckling och välbefinnande.

Dessa regler kan variera beroende på land och region, men generellt sett är det viktigt att familjehemmen följer de riktlinjer som socialtjänsten och andra myndigheter har fastställt för att säkerställa det placerade barnets säkerhet och välbefinnande.

Vad menas med omkostnadsersättning?

Omkostnadsersättning är den ersättning som betalas ut till familjehemmet för att täcka kostnader som uppkommer i samband med att ta emot och ta hand om ett placerat barn eller ungdom. Det kan inkludera kostnader för mat, kläder, fritidsaktiviteter och liknande, samt en ersättning för det arbete och den tid som familjehemmet lägger ner på att ta hand om barnet eller ungdomen. Ersättningen varierar beroende på olika faktorer, som exempelvis barnets ålder och behov, och regleras av socialtjänstlagen.

Vad är fosterhem?

Fosterhem är en äldre benämning för familje hem.

Vad menas med jourhem?

Jourhem är ett tillfälligt boende för barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Jourhem är till för barn som är i en kris eller akut situation och behöver snabbt få en trygg plats att bo på. Jourhemmet fungerar som en temporär lösning medan socialtjänsten eller myndigheterna arbetar på en permanent lösning för barnets boende, antingen genom att hitta en lämplig fosterfamilj eller genom att återföra barnet till sin biologiska familj.

Finns det någon åldersgräns?

Det finns ingen åldersgräns, men det är viktigt att tänka på att man aldrig vet i förväg hur länge barnet eller ungdomen kommer att behöva bo hos er. Många av de barn som har gått igenom svåra saker under uppväxten kan ha en svårare tonårstid än de som har vuxit upp under tryggare omständigheter. Det är av yttersta vikt att ni som familjehem har den ork och det engagemang som krävs för att stötta dessa unga människor under denna tid. För många barn kan stödet behöva fortsätta även efter att placeringen har avslutats.

Därför är det avgörande att tänka på att ni som familjehem måste kunna finnas där för barnet ända tills det är en bit över 20 år. Det handlar om att ge dem en stabil grund att stå på så att de kan fortsätta att växa och utvecklas på ett positivt sätt, trots de utmaningar som de har fått kämpa med tidigare i livet. Ni kommer att vara en trygg och säker hamn för dem när de behöver det som mest.

I vilka städer hjälper Startsteget med familjehemsfrågor?

Startsteget arbetar främst i mellersta Sverige. Idag finns våra familjer på många orter, bland annat i:

Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Norrtälje, Södertälje, Jönköping, Nacka, Gävle, Solna, Motala, Enköping, Sala, Täby, Kumla, Borlänge, Västerås. Nyköping, Örebro, Karlstad, Katrineholm, Strängnäs, Haninge, samt många fler mindre orter.

Oavsett vart du befinner dig så är du välkommen att kontakta oss och göra din ansökan.

Övriga frågor

Om du har en fråga som vi inte lyckades besvara här, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med svaret! Det kan handla om exempelvis fler detaljer gällande kraven, ansökan, utredningen, hela processen, barnen, ansvaret, samarbetet, stödet, utbildningen eller vår verksamhet, vad du än undrar, tveka inte. Vi finns där för att hjälpa dig skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar!

Du behövs!

Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem.

Ta steget mot att bli ett familjehem!

Rulla till toppen