Familjehem

Hur ser ett familjehem ut?

Precis som ditt hem!

Familjehem – möjligheter för livet

Ett barn i varje skolklass är placerat i familjehem. Dessa barn saknar stödjande vuxna och för dem kan ett familjehem vara skillnaden mellan en osäker framtid och en stabil start mot livets möjligheter – ett hem och vardag. Någon som frågar hur det är? Att få inreda sitt eget rum, få vara ensam hemma, ha en egen nyckel till ett tryggt hem och framför allt – att få vara barn.

Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem är en av de mest meningsfulla handlingarna i livet. Som familjehem blir ni en viktig lösning, trygghet och hopp för någon som behöver det allra mest.

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Hjälp barn och unga att hitta hem – bli familjehem idag.

familjehem

Hjälp unga med normbrytande beteende

Är du den vi söker? Har du driv, vilja och engagemang till att ge särskilt stöd till unga som utvecklat ett normbrytande beteende och hamnat i en kriminell livsstil? Visste du att familjehem är det bästa sättet att möta upp denna målgrupp på och vi på Startsteget behöver dig för att kunna ge dessa unga en väg tillbaka in i samhället igen. 

Vi ser ett stort behov av familjehem som både kan jobba förebyggande med unga som riskerar att hamna i kriminalitet och med dem som har utvecklat en kriminell livsstil.

Vi har märkt att denna problematik har börjat gå ner i åldrarna och därför är det viktigt att agera tidigt och resursstarkt. Det handlar oftast om ungdomar i åldrarna 13 till 17 år gamla, men även yngre kan förekomma. Det primära är att den unge har ett utvecklat normbrytande beteende samt en kriminell livsstil. Det kan förekomma psykisk ohälsa och droger eftersom det är en stor del i problematiken, även posttraumatisk stress. Vanligtvis är det pojkar vi pratar om.

Vi söker er som är intresserade av att jobba med målgruppen. Ni behöver känna att det finns tid, vilja, tålamod och engagemang till att öppna upp ert hem för nämnd målgrupp och tycka om utmaningen i att ta dig an denna typ av uppdrag. Ni kommer att få omfattande stöd och handledning från oss på Startsteget. Ni kommer även att erbjudas relevant utbildning för uppdraget.

 

Gärna erfarenhet inom:

 • Kriminalitet
 • Destruktivt beteende
 • Övrigt missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Posttraumatisk stress

Barn och unga med normbrytande beteende och kriminell livsstil behöver ofta både familjehem och insatser. Tillsammans med er kommer vi verka för att den unge går i skolan, har goda vårdkontakter, ingår i goda sociala sammanhang och hittar utvecklande fritidsaktiviteter.

Vill du göra det tillsammans med oss, tveka inte att höra av dig…

Familjehem hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda. Här besvarar vi vanliga frågor om familjehem.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Dygnet runt stöd för våra familjehem

Vi på Startsteget handleder och vägleder i familjehem regler, samt ger stöd till våra familjer dygnet runt. Vi jobbar individuellt då våra barn och ungdomars livssituationer ser olika ut, likaså deras utmaningar. 

Våra familjehemskonsulenter finns alltid där för att hjälpa till. Om det behövs kliver vår barnterapeut in som extra stöd med expertkompetens inom trauma och anknytning, för att sätta ord på beteenden och vägleda.

Är du nyfiken på vilka ersättningar som gäller när man är familjehem är du välkommen att läsa mer om detta på länken här nedan.

Hur tredelat ansvar fungerar

Barn och ungdomar behöver tid för att återhämta sig, utvecklas och bryta gamla mönster. Vårt mål är att hjälpa dem att få en fungerande skolgång eller sysselsättning samt att återupprätta glädjen i deras vardag. Om det är möjligt, arbetar vi också med att återförena familjehemsplacerade barn och ungdomar med sina biologiska föräldrar.

Vi utbildar våra familjer inom relevanta områden i familjehemsvård tillsammans med Socialstyrelsens bok ”Ett hem att växa i”. Vi lär känna våra familjer, genomför utredningar och bedömningar. I utredningsprocessen ställer vi mentaliserande frågor och utforskar anknytningsstilar hos familjehemsföräldrar. Vi utgår alltid från barnperspektivet för att förstå deras vardag. Vi är lyhörda, agerar på signaler och uppmuntrar dem att utforska och utvecklas.

Passar ni som familjehem?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familje hem. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor på landet eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Förstärkt familjehem

Vi ser våra familjer som en del av ett professionellt team som tillsammans skapar en varm och kärleksfull miljö där barnen kan trivas och utvecklas. Många barn har tidigare upplevelser som kan vara svåra att hantera. Vi på Startsteget finns där för att ge våra familjer all stöd och handledning de behöver.

Vi ser psykiatri och socialt arbete som två viktiga komponenter i vårt arbete med förstärkt familjehemsvård. Genom att kombinera dessa två områden kan vi skapa den mest effektiva och kärleksfulla miljön för barn och ungdomar att växa upp i. Vi har också en fot inom öppenvården, där vi ger stöd till familjer i hemmet. Vi tror att detta är den bästa lösningen för att skapa hållbara och varaktiga livssituationer för alla inblandade.

familjehem

Familjehem i siffror

 • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
 • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
 • Av de placerade barn och unga, var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

 • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
 • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!

Vad våra familjehem säger om Startsteget

Vanliga frågor och svar om familjehem

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en form av placering för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Det innebär att barnet eller ungdomen får bo hos en annan familj, ofta under en längre period. Familjehemmet är en tillfällig eller permanent lösning som erbjuder ett tryggt och stabilt hem för barnet eller ungdomen.

 

Det har en viktig roll i att ge barnet eller ungdomen en känsla av samhörighet och trygghet, och att ge dem stöd och omsorg som behövs för att utvecklas och växa. Familjer får stöd och handledning från kommunen eller en organisation som arbetar med familjehem, för att kunna ge det bästa möjliga stödet och vården till barnet eller ungdomen som de tar hand om.

Vem kan bli familjehem?

Alla som uppfyller vissa grundkrav kan ansöka om att bli familjehem. Det är viktigt att man är stabil och har tid och resurser för att kunna ge det stöd och den trygghet som ett barn eller en ungdom kan behöva. Man behöver också ha ett eget hem med tillräckligt med utrymme för en extra familjemedlem, samt vara beredd att samarbeta med socialtjänsten och andra involverade i barnets eller ungdomens liv.

 

Utbildning och erfarenhet inom området kan vara meriterande, men är inte alltid ett krav. Startsteget har egna familjehemskonsulenter som handleder dig och ger stöd  i varje situation och finns tillgängliga dygnet runt.

Vad krävs för att bli familjehem hos Startsteget?

För att bli familjehem hos Startsteget krävs det, i korta drag, att du har ett stabilt hem, tid och engagemang att ta hand om barn och ungdomar, samt genomgå en utredning. Mer om kraven kan du läsa på följande sida.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli familjehem är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som familjehem eller inte.

Läs mer om processen.

Hur lång tid tar utredningen?

Det är individuellt från fall till fall, men utredningen tar vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen på 4-5 veckor. Oavsett tidsaspekten så är det absolut viktigast att utredningen går rätt till och att vi kan säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Varför måste ni utreda?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren har fått utstå smärtsamma upplevelser i sina tidigare familjehem. Det gör oss på Startsteget desto mer angelägna om att göra allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det tryggt och bra i sina nya hem hos sina nya familjer.

För oss är det oerhört viktigt att lära känna er som familj så bra som möjligt. Då har vi större möjlighet att placera ett barn som verkligen passar hos er och att skapa en hemmiljö där hen kan känna sig älskad och omhändertagen på riktigt. Det är alltså för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt som vi gör en omfattande utredning av alla familjer som vill bli familjehem hos oss.

Kan man få någon ekonomisk ersättning?

Ja, som familjehem kan man få ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för mat, boende, kläder och andra utgifter som är förknippade med att ha ett barn eller ungdom boende hos sig. Ersättningen kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och omständigheterna kring placeringen. I vissa fall kan man även få extra ersättning för att kompensera för tid och arbete som krävs för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Ersättningen bestäms utifrån kommunens riktlinjer och kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Syftet med ersättningen är alltid detsamma, att kunna skapa de bästa förhållanden för det utsatta barnet eller ungdom som är i behov av en trygg tillvaro.

Läs mer om familjehem ersättning.

Går det att kombinera arbete med att öppna sitt hem för att ta emot ett barn?

Ja såklart, det möjligt att fortsätta arbeta, men det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ta hand om det placerade barnet eller ungdomen. Det är viktigt att ha flexibilitet i arbetsschemat och att kunna ta ledigt när det behövs, till exempel vid sjukdom eller möten med socialtjänsten. Man får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, men det ska inte ses som en heltidsinkomst.

Hur länge kan man vara familjehem?

Som familjehem kan man vara i uppdrag i olika långa perioder, beroende på situationen och behoven hos det placerade barnet eller ungdomen. Vissa uppdrag kan vara korta och vara en tillfällig lösning medan andra kan vara mer långsiktiga och pågå i flera år. Det kan även finnas möjlighet att ta emot flera olika placerade barn och ungdomar. Det absolut viktigaste är att kunna erbjuda en hållbar livssituation och en trygg tillvaro.

Måste jag äga min bostad?

Nej, det är inte ett krav att du måste äga din bostad. Du kan även vara hyresgäst och ansöka. Det viktiga är att bostaden uppfyller de krav som ställs på en lämplig bostad.

Vilka krav ställs på bostaden?

Bostaden som används som familjehem ska vara lämplig och säker för barnets eller ungdomens behov. Det finns inga specifika krav på storlek eller antal rum, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för det placerade barnet eller ungdomen att ha en egen säng och förvaringsutrymme för sina personliga ägodelar.

Det är också viktigt att bostaden är i god skick och att den uppfyller de lagkrav som finns, till exempel vad gäller brand- och elsäkerhet. Bostaden ska också vara belägen i en trygg och säker miljö.

Vi på Startsteget kommer att göra en bedömning av er bostad under utredningsprocessen och ge råd om eventuella åtgärder som behöver göras för att den ska vara lämplig för uppdraget.

Kan man ha egna barn samtidigt som man är familjehem?

Ja, det går att ha egna barn samtidigt som man har barn placerade i sitt hem. Det är dock viktigt att tänka igenom hur placeringen kan påverka både det placerade barnet och de egna barnen, och att man har resurser och stöd för att klara av det. Familjehemmet ska kunna erbjuda både det placerade barnet och de egna barnen en trygg och harmonisk tillvaro.

Kan vi ångra oss?

Ja, eftersom det är viktigt att ni känner er bekväma i er nya roll. Ni ska inte känna er pressade att ta på er något som ni inte känner är rätt för er. Vi vill bara att ni ska veta att det är ett fantastiskt sätt att hjälpa barn och ungdomar som behöver det mest. Samtidigt, om ni under utredningen upptäcker att det inte passar eller att det inte är lämpligt för er att vara familjehem, så är det viktigt för oss att ni tar ansvar och säger ifrån. Vårt främsta mål är att hitta de bästa familjerna som kan öppna sina hem och ge den trygghet och kärlek som dessa barn och ungdomar behöver.

Vad händer om vi behöver hjälp?

Vi på Startsteget finns alltid där för er. Vi vet att varje barn och ungdom har sin egen unika livssituation och utmaningar, och därför erbjuder vi individuell handledning, vägledning och stöd dygnet runt.

 

Våra erfarna familjehemskonsulenter är alltid tillgängliga för att hjälpa till. Om det behövs så kliver vår barnterapeut in som extra stöd och ger expertkompetens inom trauma och anknytning. Genom att sätta ord på beteenden och ge råd, kan vi tillsammans hjälpa barnen att hantera sina utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Vilka registerutdrag behöver ni från oss?

Efter att ni gjort er ansökan kommer vi behöva registerutdrag från Polisen, Kronofogden, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Mer information om dessa hittar ni på sidan bli familjehem.

krav på familjehem

Vad menas med familjehemsvård?

Familjehemsvård är en form av omhändertagande av barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Det innebär att barnet eller ungdomen placeras i en annan familjs hem. Familjehemmet tar emot barnet eller ungdomen som en del av sin familj och ger hen omsorg och stöd under en tidsbegränsad eller obestämd period. Målet med familjehemsvård är att barnet eller ungdomen ska få en trygg och stabil tillvaro i en främmande familj, samtidigt som man arbetar för att återförena hen med sin biologiska familj eller hitta en annan permanent lösning för hen.

Vilka är viktigaste regler för familjehem?

Några av de viktigaste reglerna för familjehem är:

 1. Att skapa en trygg och stabil hemmiljö för det placerade barnet.
 2. Att följa de regler och rutiner som finns för det placerade barnet, inklusive medicinering och sjukvård.
 3. Att samarbeta med socialtjänsten och andra professionella som är involverade i barnets vård och omsorg.
 4. Att respektera barnets rättigheter och integritet, samt att bevara sekretessen kring barnets bakgrund och tidigare erfarenheter.
 5. Att delta i utbildning och handledning för att utveckla kunskap och färdigheter som behövs för att vara ett bra familjehem.
 6. Att rapportera till socialtjänsten om eventuella problem eller förändringar som påverkar det placerade barnet.
 7. Att ha en positiv och stödjande inställning gentemot det placerade barnet och att främja deras utveckling och välbefinnande.

Dessa regler kan variera beroende på land och region, men generellt sett är det viktigt att familjehemmen följer de riktlinjer som socialtjänsten och andra myndigheter har fastställt för att säkerställa det placerade barnets säkerhet och välbefinnande.

Vad menas med omkostnadsersättning?

Omkostnadsersättning är den ersättning som betalas ut till familjehemmet för att täcka kostnader som uppkommer i samband med att ta emot och ta hand om ett placerat barn eller ungdom. Det kan inkludera kostnader för mat, kläder, fritidsaktiviteter och liknande, samt en ersättning för det arbete och den tid som familjehemmet lägger ner på att ta hand om barnet eller ungdomen. Ersättningen varierar beroende på olika faktorer, som exempelvis barnets ålder och behov, och regleras av socialtjänstlagen. Läs mer om omkostnadsersättning.

Vad är fosterhem?

Fosterhem eller fosterfamilj är en äldre benämning för familje hem.

Fosterhemmet är en viktig del av det svenska vård- och stödsystemet för barn och ungdomar som behöver hjälp och skydd. Det syftar till att ge dem en möjlighet att fortsätta sin uppväxt i en kärleksfull och trygg miljö tills de kan återvända till sin biologiska familj eller, om det inte är möjligt, hitta en permanent lösning genom adoption eller annan form av familjehemsvård.

Vad menas med jourhem?

Jourhem är ett tillfälligt boende för barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Jourhem är till för barn som är i en kris eller akut situation och behöver snabbt få en trygg plats att bo på. Jourhemmet fungerar som en temporär lösning medan socialtjänsten eller myndigheterna arbetar på en permanent lösning för barnets boende, antingen genom att hitta en lämplig fosterfamilj eller genom att återföra barnet till sin biologiska familj.

Finns det någon åldersgräns?

Det finns ingen åldersgräns, men det är viktigt att tänka på att man aldrig vet i förväg hur länge barnet eller ungdomen kommer att behöva bo hos er. Många av de barn som har gått igenom svåra saker under uppväxten kan ha en svårare tonårstid än de som har vuxit upp under tryggare omständigheter. Det är av yttersta vikt att ni som familjehem har den ork och det engagemang som krävs för att stötta dessa unga människor under denna tid. För många barn kan stödet behöva fortsätta även efter att placeringen har avslutats.

 

Därför är det avgörande att tänka på att ni som familjehem måste kunna finnas där för barnet ända tills det är en bit över 20 år. Det handlar om att ge dem en stabil grund att stå på så att de kan fortsätta att växa och utvecklas på ett positivt sätt, trots de utmaningar som de har fått kämpa med tidigare i livet. Ni kommer att vara en trygg och säker hamn för dem när de behöver det som mest.

I vilka städer hjälper Startsteget med familjehemsfrågor?

Startsteget arbetar främst i mellersta Sverige. Idag finns våra familjer på många orter, bland annat i:

Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Norrtälje, Södertälje, Jönköping, Nacka, Gävle, Solna, Motala, Enköping, Sala, Täby, Kumla, Borlänge, Västerås. Nyköping, Örebro, Karlstad, Katrineholm, Strängnäs, Haninge, Falun, Sandviken, Skövde, Tyresö, Vadstena, Kalmar, samt många fler mindre orter.

Oavsett vart du befinner dig så är du välkommen att kontakta oss och göra din ansökan.

Övriga frågor

Om du har en fråga som vi inte lyckades besvara här, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med svaret! Det kan handla om exempelvis fler detaljer gällande kraven, ansökan, utredningen, hela processen, barnen, ansvaret, samarbetet, stödet, utbildningen eller vår verksamhet, vad du än undrar, tveka inte. Vi finns där för att hjälpa dig så länge vi delar samma mål, och det är att skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar!

Viktiga frågor ni bör ställa er innan ni gör intresseanmälan

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?
familjehem
Familjehem med Startsteget innebär starten på en tryggare framtid för barn och unga

Några av oss som arbetar med familjehemsvård hos Startsteget

Kirsi Karvonen

Vice VD

Kirsi, Startstegets vice VD, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Målet är att skapa en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Emelie Melin

Familjehemskonsulent

Emelie har tagit socionomexamen vid Stockholms universitet 2013 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten.

Hon har arbetat som familjebehandlare inom öppenvården mot ungdomar, men främst har hon arbetat inom Placeringsenheten som jourhem- och familjehemssekreterare. 

familjehem

Gunilla Tandberg

Teamledare/ familjehemskonsulent

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem.

I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Intresseanmälan för att bli familjehem

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Rulla till toppen