Startsteget

Familjehem

Våra familjehem är familjer som har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga, då vi erbjuder förstärkt familjehemsvård.

Det centrala uppdraget för våra familjehem handlar om att stötta den unge som befinner sig i en svår situation. Att bo och få omsorg hos Startstegets familjer är att leva ett tryggt vardagsliv med pålitliga och nära relationer i familjehemmets egen hemmiljö. Det handlar om att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig förbindelse oavsett livssituation, svårigheter eller diagnos.

 

Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som är nödvändiga. Familjehemskonsulent och familjehem har utöver handledning, utbildning och uppföljning, kontakt minst en gång per vecka.

 

Familjehemmen erbjuds utbildning i relevanta områden rörande familjehemsvård, parallellt med socialstyrelsens bok: ”Ett hem att växa i”. Familjehemmen är utredda och bedömda i enlighet med BRA-fam och Västeråsmodellen.

Framgångsreceptet tror vi ofta handlar om att ta tillvara på det naturliga i en familj.
Att ta tillvara på den spontana läkningen som en fungerande familj kan erbjuda som också innehåller glädje och skratt. När familjehemsföräldern snubblar till och kastar ryckigt med armarna för att få tillbaka balansen.

 

När den unge hittar en glömd hundralapp i jeansen. Eller när familjehemsföräldern tar någon annans matkorg inne i affären. Allt som kan hjälpa våra barn/ungdomar att frigöra sina egna resurser, begripa sitt eget handlande och sina innersta tankar samtidigt som en positiv självkänsla utvecklas förstärker vi.

Vi är verksamma främst i mellersta Sverige, som Uppland, Östergötland och Södermanlands län, i städer som Uppsala, Södertälje och Jönköping. Tveka inte att höra av er var helst vi behövs.