Öppenvård

För en varaktig och positiv förändring
av den sociala livssituationen

Öppenvård

Inom öppenvården arbetar vi oftast med att stötta familjer i deras hemmiljö. Vi ser till att hela familjen får den hjälp de behöver för att skapa en strukturerad och trygg vardag, med goda relationer mellan barn och föräldrar. Varje familj är unik och vi gör alltid en noggrann kartläggning av deras mål och behov för att skapa en individuell plan. Vi vill hjälpa till att skapa en hållbar situation för barn och ungdomar som inte är placerade i familjehem.

Genom vårt arbete hemma hos familjerna kan vi bygga en relation baserad på förtroende och empati. Vi vill att varje familj ska känna att de har en professionell som stöttar och hjälper dem att hantera utmaningarna i vardagen. Vårt mål är att se till att barnen och ungdomarna får den trygghet och stabilitet de behöver för att växa och utvecklas på bästa sätt.

öppenvård

Stöd till barn, unga och hela familjer i hemmen

Vi på Startsteget vill se till att alla individer får den hjälp de behöver för att leva ett självständigt liv. Vi tar oss tid att lyssna och förstå deras unika behov och anpassar våra insatser därefter. Insatserna kan också kombineras med andra insatser som Startsteget erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel familjehem eller stöd- och träningsboende. Vi arbetar i samverkan med kommunen och kompletterar deras egna insatser för att se till att alla får den hjälp de behöver. På så sätt kan vi göra en skillnad i människors liv.

Vem är öppenvård till för?

Inom öppenvården hjälper vi dig som:

  • Är mellan 11–17 år med till exempel utmanande beteende, bekymmer med närvaro och kunskapsmål i skolan, eller kriminella attityder och beteenden.
  • Bor i en familj med barn mellan 0–17 år och behöver stöd i föräldraskapet.
  • Är en ung vuxen mellan 18–30 år med tidigare missbruk eller kriminalitet som behöver stöd för att klara vuxenlivet genom kvalificerat kontaktmannaskap.

finns här för dig!

Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen.

För enskilda individer och familjer.

Så arbetar vi med öppenvård

Tillsammans arbetar vi mot ett gemensamt mål, att skapa hållbara sociala livssituationer för individer och familjer. För att nå dit erbjuder vi olika insatser, exempelvis familjebehandling, ungdomscoachning och hemterapeutiska insatser. Våra erfarna familjehemskonsulenter, som är utbildade beteendevetare och socionomer, arbetar tätt tillsammans med en kvalificerad kontaktperson för att ta fram handlingsstrategier och planera metoder som löser vardagsproblem.

När vi arbetar med hemterapeutiska insatser gör vi ”hemma hos-insatser” hos familjer där barn inte är placerade. Det är oftast barnfamiljer som vi stöttar upp, till exempel för att situationen inte ska leda till familjehemsplacering i framtiden. Vi vägleder och stöttar för att förändra livssituationen och skräddarsyr alltid våra insatser utifrån olika situationer, förankrade i BBIC behovsområden som utgår från Socialstyrelsens handbok med tolv behovsmål:

Våra verktyg i öppenvården

Startsteget erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, ART- och MI-inriktade sessioner, samt KBT-inriktade samtal som ger bra verktyg att jobba med för att hantera tankar eller känslor.

KBT

Inom KBT (kognitiv beteendeterapi) blir arbetet något mer ”hands on” med hemuppgifter för individer och familjer.

ART

Inom ART (aggression replacement training) hjälper vi till genom interventioner inom känslokontroll- samt moral- och färdighetsträning i syfte att få hjälp med förståelsen för sina egna känslor. Vi jobbar bland annat med känslokort och implementerar det du lär dig under programmet i vardagen.

MI-inriktade samtal

MI står för motivation interview där vi hjälper dig att hitta motivation och drivkraft. Det handlar om att lyssna, ställa öppna frågor och nå fram på olika nivåer. Målet är att skapa förändring, bland annat genom att träna på att hantera motstånd.

Mer om vår individanpassade öppenvård

Vi sätter alltid respekt, lyhördhet och individuella behov i fokus när vi arbetar tillsammans för att uppnå ett långsiktigt välmående. Vi vill komplettera kommunernas egen öppenvård och matchar alltid stödet efter individen. Därför har vi flera resurser hos oss med olika kompetenser. Fokus ligger inte på symptom utan på personlighet, känslor och beteende. Våra klienter känner till sin situation bäst själva. Därför arbetar vi med egna styrkor och resurser.

finns här för dig!

Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen.

För enskilda individer och familjer.

Vanliga frågor om öppenvård

Hur länge stannar barnen i familjehemmet?

Det är olika, vissa kortare och vissa längre. Allt från några månader till flera år eller under hela uppväxten. Det utgår från individernas behov och utvecklingen hos barnen och ungdomarna men även familjerna. Det finns en utgångspunkt och aktivt arbete för att barnet ska flytta till sina biologiska vårdnadshavare igen (Socialstyrelsens mål) men så ser inte verkligheten alltid ut.

 

 

 

Kan vem som helst bli ett familjehem?

Våra familjer ser olika ut och har olika bakgrunder. Vi gör alltid en utredning med de familjer som anmält intresse. För att bli familjehem behöver du vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro för att främja barnets utveckling. Du behöver ha gott om tid, tålamod och ett engagemang och känslomässigt utrymme för att hjälpa andra människor. Som familjehem behöver du samarbeta med uppdragsgivare, socialtjänsten och biologföräldrar. Viktigt är att acceptera olikheter och ha ett respektfullt bemötande och ha en förståelse för att förutsättningar hos individer varierar.

Fråga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Fråga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Fråga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Rulla till toppen