ta steget med oss

Om Startsteget

Om Startsteget

Startsteget startades utifrån en vilja att göra saker bättre och på ett annat sätt än det invanda. Allt för att barn och unga ska få grundtrygghet och bra förutsättningar tidigt i livet, oavsett orsak till varför de inte kan bo kvar hemma. 

Starten på en tryggare framtid för barn och ungdomar

Vårt bidrag till ett bättre samhälle är att hjälpa till att hitta och skapa ett hem att bo och växa i, för fler. Ett hem som barn och unga kan skapa fina minnen i, en kort eller längre period. Tills den dag vi inte längre behövs. Det gör vi med stort hjärta och outtröttligt engagemang, dygnet runt, tillsammans med familjer som väljer att bli familjehem.

”Många unga behöver lugn och vila, där kommer våra familjehem in med tid och engagemang. En stabil vardag. Många behöver också extra stöd, därför erbjuder vi förstärkt familjehemsvård.”

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Familjehem, stödboende och öppenvård

Vi på Startsteget AB arbetar med traditionell och förstärkt familjehemsvård sedan 2016 och är verksamma i mellersta Sverige. Vårt uppdrag är att komplettera handplockade familjer med vårt professionella stöd. Vi samordnar även kontakten med skolan, socialtjänst och andra myndigheter. Därmed utgör vi ett fullgott alternativ till HVB-hems placering och institutionsvård.

Våra familjehem stöttar barn och ungdomar i svåra situationer när de behöver ett nytt hem att landa i. Alla har individuella behov och därför behöver vi olika typer av hem. Här besvarar vi vanliga frågor om familjehem. Vi har även stödboenden för både unga vuxna och familjer. Inom öppenvården gör vi hemma hos-insatser för förändringar som skapar hållbara sociala livssituationer för individer och familjer.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Vår kompetens

Alla våra medarbetare är utbildade socionomer eller beteendevetare med många års erfarenhet av arbete med familjehemsplacerade barn, både i kommunal och privat regi. Här finns fullgjorda utbildningar inom exempelvis ledarskapsträning för tonårsföräldrar, handledarutbildning för familjehem samt ICDP steg 1, vilka är metoder som används för att stötta och handleda våra familjehem. 

Vi gör vissa typer av utredningar och har personal som är steg 1-utbildad inom psykoterapi med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi och KBT (kognitiv beteendeterapi). Forskning visar att dessa utbildningar är stressreducerande och minskar risken för sammanbrott i våra familjehem. Vi har en trygg och kompetent personalgrupp som alltid följer familjehem regler.

Hur vi arbetar

Att bygga relationer med barn och ungdomar som känt sig svikna av vuxenvärlden kan vara en utmaning. För att skapa stabilitet och tillit är det viktigt att ha samma personer i den närmsta kretsen. Vi på Startsteget handleder familjehemmen och har regelbunden kontakt minst en gång i veckan och ibland flera gånger, för att se till att familjehem krav efterlevs kontinuerligt. Även om det kan uppstå konflikter när alla lär känna varandra bättre, så tror vi att kontinuitet och tålamod är nyckeln till att skapa en trygg och förtroendefull relation.

Våra tillstånd och ramavtal

Startsteget har ramavtal med många kommuner, främst i mellersta Sverige. För mer information om våra ramavtal vänligen kontakta oss via formuläret här nedan. 

Rulla till toppen