Staffan
Risinger

Legitimerad psykoterapeut

Barnens/ungdomarnas framtid beror så mycket på hur vi vuxna hanterar omsorgen kring dom.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Staffan har en lång erfarenhet av att jobba med psykiatri där han har drivit ett behandlingshem i 23 år för personer med psykosproblematik, personlighetsproblematik, missbruk mm. Han är Leg. Sjuksköterska sedan 1985 med blandad erfarenhet från medicin, kirurgi och psykiatri. År 2002 blev han Leg. Psykoterapeut och senare handledare i klinisk psykoterapi.

Hur ser ditt samarbete med Startsteget ut?

Mitt samarbete med Startsteget har främst handlat om att handleda personalen i olika frågor gällande kompetens och kvalitetsutveckling, samt även utbildning i metod och förhållningssätt utifrån företaget och personalens behov. Samarbetet har sedan utvecklats till att bl. a.  handleda och stödja familjehemmen i deras roll som familjeförälder.
 
Jag arbetar utifrån olika metoder som Kognitiv beteendeterapi, EMDR psykoterapi som är en traumabaserad behandlingsmetod, Affektfokuserad terapi och Compassionfokuserad terapi. Jag är även certifierad inom medicinsk yoga (Mediyoga), samt klinisk hypnos. Jag arbetar idag som psykoterapeut, konsult och handledare.

Vad är det som engagerar och inspirerar dig att arbeta med familjehemsfrågor?

Det som engagerar och inspirerar mig att arbeta med familjehemsfrågor, är bl a min egen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och anknytningsproblem.
 
Barnens/ungdomarnas framtid beror så mycket på hur vi vuxna hanterar omsorgen kring dom. Kan man förstå bakgrunden och varför barnen har olika dysfunktionella beteenden, kan man lättare hantera och förhålla sig till problematiska situationer och på det sättet skapa förtroende och tillit hos individen. 
 

Finns det något som du vill dela med oss, men som vi inte lyckats täcka i våra frågor? Berätta gärna.

Jag har praktiserat Buddhistisk meditation i ca 20 år samt olika tekniker för mindfullness. Mitt stora intresse är människor och hur man på bästa sätt kan hitta vägen till hälsa och välmående. 

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen