Evelina
Jonsson

Familjehemsutredare

evelina.jonsson@startsteget.se
076-624 12 06

Jag beundrar alla omtänksamma familjer som vill hjälpa barn och unga som behöver en trygg och kärleksfull plats. Det krävs stort engagemang, mycket tålamod och ett varmt hjärta.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Evelina är utbildad folkhälsovetare och har jobbat många år inom funktionshinderområdet. Hennes hälsointresse är stort och hon har även en hälsovägledarutbildning och några andra utbildningar inom friskvård. 

Hur ser din roll hos Startsteget ut?

Min roll som familjehemsutredare går ut på att utreda om familjerna har de resurser som krävs för att ta emot placeringar. Alla medarbetare på Startsteget arbetar nära varandra och vi kan hjälpas åt i uppdragen. Vi jobbar alla mot samma mål- att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Vad är det som inspirerar dig att arbeta med familjehem?

Det är fantastiskt att se så många människor öppna upp sina hem för att ge barn och unga en trygg plats. Man blir varm av att se glädjen hos familjerna när de pratar om utvecklingen hos de placerade barnen och ungdomarna. Om jag kan vara med och bidra till att någon blir familjehem vill jag självklart vara det.

Vad tycker du om människor som är familjehem?

Jag beundrar alla omtänksamma familjer som vill hjälpa barn och unga som behöver en trygg och kärleksfull plats. Det krävs stort engagemang, mycket tålamod och ett varmt hjärta. Det är familjehemmen som möjliggör att så många barn och unga får den kärlek och respekt de förtjänar.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen