(+46) 070-421 40 99 info@startsteget.se
Vretgränd 18753 22 Uppsala
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Särskilda insatser

Vi bedriver även verksamhet inom individ – och familjeomsorg som
inte är av omfattande och ingripande art i den enskildes liv.
Vi erbjuder psykoterapi, relationsbaserad behandling och vård för den enskilda under begränsad del av dygnet. Vården kan ges i lokal, i den enskildes hem eller på annan plats.
Verksamheten omfattar inte något boende. Vi vill kunna komplettera kommunernas egen öppenvård.

Vi matchar stödet efter individen.
För ett långsiktigt tillfrisknande behöver en del individer extra stöd i sin vardag.
Vår personal har kompetens att kartlägga och lägga märke till behov samt individanpassa stödet mot ett självständigt liv. En öppenvårdsinsats kan se ut på olika sätt och är
skräddarsydd och anpassad efter individens behov.

Insatsen kan ges till en ungdom som bor hemma och är i behov av stöd till exempel genom familjebehandling där hela familjen deltar.
Våra öppenvårdsinsatser kan också kombineras med andra insatser som Startsteget erbjuder
inom ramen för socialtjänstlagen, till exempel jour- och familjehem eller stöd- eller träningsboende.
På ett anpassbart sätt kan vi ge den insats som efterfrågas och på så
sätt komplettera kommunens egna insatser.

Bli familjehem

Starten börjar alltid med ett steg,
är du redo att ta steget?

 

Kontakta oss redan idag för mer information!

Kontakt

Startsteget AB

Besöksadress: Vretgränd 18

Postnummer: 753 22

Postort: Uppsala

Telefon: (+46) 070-421 40 99

Epost: info@startsteget.se

Orgnr: 559067-8180