Stor brist på familjehem - utsatta barn tvingas vänta på placering

Många kommuner vittnar om svårigheter att få tag i familjehem. I Östergötlands största kommuner Linköping och Norrköping står 30 respektive 20 barn i kö till familjehem.

SVT Nyheter Öst har skickat ut en enkät till samtliga kommuner i Östergötland och på Gotland. Av de tio som svarat står barn i kö till familjehem i nästan alla. Bilden är generell i hela Sverige: det råder brist på familjehem.

– Det är jätteallvarligt. Det är barn där man gjort bedömningen att de behöver bo någon annanstans och de får inte den placeringen som de behöver. I bästa fall är de placerade i ett jourhem i väntan på att komma till ett familjehem. Då är de i alla fall skyddade under den tiden, säger Niina Stenander, ordförande i intresseföreningen Faco, Familjevårdens centralorganisation.

Viktigt med samarbete

Hon tror att det finns flera orsaker till att det är svårt att få tag i familjehem. Bland annat menar hon att media oftast lyfter de fall där placeringar inte blivit bra. Samtidigt tror hon också att det är avgörande med stöttning och samarbete från kommunerna. 

– Det är periodvis väldigt tufft och då behöver man hjälpas åt. Det är viktigt att kommunen har ett bra samarbete, stöttar med resurser och förmåga när det är som tuffast. Det är bra när man kan vara flera runt ett barn som mår dåligt och att barnen får familjehem som orkar och stannar kvar, säger hon.

”Mår sämre”

SVT Nyheter Öst har pratat med flera personer som har erfarenhet av att agera som familjehem. En kvinna berättar att barnen många gånger omhändertas för sent. Det har ofta gått lång tid och barnen kan vara svårt traumatiserade när de väl kommer till en placering. Något som även Niina Stenander vittnar om.

– Vi ser att de barnen som blir placerade mår sämre än vad de gjorde tidigare.

Vad beror det på?

– Jag vet inte.

Källa till ovanstående artikel: SVT.se (publicerad 29 mars 2023)

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Familjehem i siffror

  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 500 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
  • 19 200 barn och unga var placerade i denna placeringsform vilket är 500 fler än året innan.
  • Placeringar i familjehem står för 72 % av alla heldygnsinsatser.
  • Av de placerade barn och unga, var 50 procent pojkar och 50 procent flickor. Motsvarande andelar var 51 respektive 49 procent år 2021.

Siffror avser år 2022 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

  • Startsteget har haft över 130 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
  • För närvarande har vi cirka 40 placeringar och söker hela tiden familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen