Startsteget

Nytt I Eskilstuna

Stödboende

Vi har fått tillstånd för stödboende i Eskilstuna!

Vi kan glatt meddela att vi har fått beslut om tillstånd att bedriva stödboende i centrala Eskilstuna från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Stödboendet i Eskilstuna har 4 platser och vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, som tidigare varit placerad för social problematik eller som kommit som ensamstående barn till Sverige.

När vi inte har barn och unga i åldern 16-20 år placerade i vårt stödboende fokuserar vi på klienter som är äldre än 21 år. Det är viktigt att komma ihåg att stödboendet vänder sig till individer som är relativt självständiga men som är i behov av tillsyn, stöd eller skydd i sitt boende för att på sikt kunna bo på egen hand. De som bor i vårt stödboende ska ha någon form av sysselsättning såsom exempelvis studier, arbete eller söka arbete. Stödboendet har upprättade praktikplatser i Mälardalen och har därför möjlighet att hjälpa till med daglig sysselsättning för icke skolpliktiga klienter. Vi är under hela resans gång behjälpliga med att upprätta hållbara rutiner och struktur för våra klienter.

Stödboendet ligger i en fastighet på två våningar om 7 rok fördelat på 200 kvm, 10-15 min promenadavstånd från Eskilstunas centrum. Det finns mycket goda trafikförbindelser, utbud av matbutiker, förskola, skola och grönområden i stödboendets direkta närhet. Vi eftersträvar alltid en naturlig, trygg och hemliknande miljö.

Fyrkantighet och socialt arbete går inte alltid hand i hand. Därför är vår utgångspunkt att utan undantag erbjuda det stöd som bedöms lämpligt utifrån individens behov. Att bo på ett stödboende är för en del nödvändigt under en tid men ska inte ses som en långsiktig lösning. En målsättning är att förebygga behovet av mer ingripande och omfattande stödinsatser senare i livet.

 

Stödboendet erbjuder b.la kontakt via jourtelefon dygnet runt. Veckoschema för respektive familj för att ringa in veckans åtaganden, praktisk hjälp vid exempelvis matinköp, tillgång till internet samt stödjande och motiverande samtal.

 

Att skicka månadsrapporter till berörd kommun är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. Finns det behov av tätare återkoppling, kan veckorapportering komma att tillämpas.

 

Uppdragsgivare kan alltid kontakta oss, antingen genom arbetstelefonen som nyttjas på dagtid eller jourtelefonen som används efter stödboendets normala arbetstid.