En betydande efterfrågan på familjehem

Det finns en betydande efterfrågan på familjehem som kan arbeta både förebyggande med ungdomar som löper risk att hamna i kriminalitet och med dem som redan har utvecklat en kriminell livsstil. Vi uppmärksammar behovet av att erbjuda stöd och trygghet för unga i olika stadier av deras liv, oavsett om de befinner sig på tröskeln till kriminalitet eller redan har hamnat på fel väg.

Vi har märkt att denna problematik har börjat gå ner i åldrarna och därför är det viktigt att agera tidigt och resursstarkt. Det handlar oftast om ungdomar i åldrarna 13 till 17 år gamla, men även yngre kan förekomma. Det primära är att den unge har ett utvecklat normbrytande beteende samt en kriminell livsstil. Det kan förekomma psykisk ohälsa och droger eftersom det är en stor del i problematiken, även posttraumatisk stress. Vanligtvis är det pojkar vi pratar om.

Vi söker er som är intresserade av att jobba med målgruppen

Vi söker er som är intresserade av att arbeta med denna specifika målgrupp. Det är viktigt att ni känner att ni har den nödvändiga tiden, viljan, tålamodet och engagemanget för att öppna upp ert hem för den nämnda gruppen och att ni ser utmaningen i att ta er an ett sådant uppdrag. Hos Startsteget kommer ni att få omfattande stöd och handledning. Dessutom kommer ni att ges möjlighet till relevant utbildning för att rusta er för uppdraget.

 

Gärna erfarenhet inom:

  • Kriminalitet
  • Destruktivt beteende
  • Övrigt missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Posttraumatisk stress

Barn och unga med normbrytande beteende och kriminell livsstil behöver ofta både familjehem och insatser. Tillsammans med er kommer vi verka för att den unge går i skolan, har goda vårdkontakter, ingår i goda sociala sammanhang och hittar utvecklande fritidsaktiviteter.

Vill du göra det tillsammans med oss, tveka inte att höra av dig…

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Familjehem i siffror

  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
  • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
  • Av de placerade på familjehem var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

  • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
  • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen