Socialminister Jakob Forssmed (KD) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen vill satsa på fler familjehem

Regeringen vill satsa på fler familjehem för utsatta barn. I vårändringsbudgeten föreslås därför bland annat 100 miljoner kronor extra för det ändamålet under 2023.

– Vi behöver att fler familjer öppnar upp sina hem för att ge stöd, omsorg och kärlek till de barn som finns i utsatthet, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Han betonar att det i dag råder brist på platser i familjehem för utsatta unga.

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att ytterligare 100 miljoner avsätts 2023 för att stärka den statliga subventionen av kommunernas familjehemsplaceringar. Av de 100 miljonerna är 50 miljoner ”nya pengar”, enligt Forssmed.

– De kan gå till själva placeringen av barn, men också till utvecklingsinsatser i kommunerna för att kunna bedöma fler familjehem och ge stöd till befintliga familjehem, säger socialministern.

För att på längre sikt få fram fler familjehem så ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj till allmänheten om bland annat familjehem och jourhem. För det får Socialstyrelsen fem miljoner i år och tio miljoner kommande år.

Regeringen avsätter också pengar för att utveckla kommuners stödinsatser till familjehem. Det finns en risk att olämpliga aktörer vill bli familjehem, enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

– Därför ska Socialstyrelsen utveckla ett kunskapsstöd till kommunerna när man nu ska rekrytera, utbilda och stötta dessa familjehem, säger hon.

På längre sikt vill regeringen införa ett nationellt register för familjehem. När det kan vara på plats är inte klart.

Regeringen avser även att tillsätta en nationell samordnare för fler kvalitativa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förhoppning är att satsningen även ska ha effekt på nyrekryteringen till kriminella gäng.

– Jag tror att bra placeringar i trygga familjehem kommer att kunna bryta den sortens utveckling – absolut, säger Waltersson Grönvall.

Källa till ovanstående artikel: Dagens Samhälle (publicerad 11 april 2023)

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård och hur du kan bli familjehem.

Passar ni som familjehem?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familjehem. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor på landet eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Rulla till toppen