Våra verktyg i öppenvården

Från Startstegets sida finns alltid två personer som arbetar med varje behandlingsuppdrag där en har huvudansvar. Tillsammans bygger vi på helheten och arbetar nära för bra samarbete, relation, delaktighet och frivillighet. Startsteget erbjuder strukturerad programverksamhet inom individuella KBT-, ART- och MI-inriktade samtal, samt psykoterapi med inriktning KBT som ger bra verktyg att jobba med för att hantera tankar eller känslor. Psykoterapi handlar om att behandla psykisk ohälsa eller andra svårigheter som är kopplade till just tankar, känslor och beteenden.

KBT

Inom KBT (kognitiv beteendeterapi) blir arbetet något mer ”hands on” med hemuppgifter för individer och familjer.

ART

Inom ART (aggression replacement training) hjälp vi till genom ett program som till exempel innehåller känslokontroll samt moral- och färdighetsträning för att få hjälp med förståelsen av sina egna känslor. Vi jobbar bland annat med känslokort och implementerar det du lär dig under programmet i vardagen. Vad skulle du till exempel göra om någon fick punktering?

MI-inriktade samtal

MI står för motivation interview där vi hjälper dig att hitta motivation och drivkraft via grundkurser. Det handlar om att lyssna, ställa öppna frågor och nå fram i olika nivåer. Målet är att skapa förändringar, bland annat genom att träna på att hantera motstånd.
Mer om vår individanpassade öppenvård
Tillsammans definierar vi konkreta mål, styrkor och resurser för att hela tiden motivera dig att vara delaktig i din egen behandling och stöttar till eget initiativtagande för att nå förändring. Vi har stor respekt när vi ger stöd, lyssnar på vad du själv vill och jobbar mot ett långsiktigt välmående.

Vi vill komplettera kommunernas egen öppenvård och matchar alltid stödet efter individen. Därför har vi flera resurser hos oss med olika kompetenser som hjälper till i olika delar, exempelvis så erbjuder vi psykoterapi, relationsbaserad behandling, där vi fokuserar på människor där de är idag, skapar och jobbar på relationer. Då ligger fokus inte på symptom utan personlighet, känslor och beteende. Våra klienter känner sin situation bäst själva så vi jobbar med egna styrkor och resurser. Detta erbjuder vi även placerade barn om det behövs men annars sker vården i det egna hemmet eller på annan plats.

Läs om hur vi arbetar med öppenvård

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriskt

Välj ditt ärende *

Tack, ditt meddelande är nu skickat!
Oj, nu gick något fel. Vänligen kontrollera formuläret

Datapolicy & Cookies

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.