Kvalitets- och ledningssystem

Kvalitet och vårt ledningssystem ska vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Startsteget lägger stor kraft vid att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och dialog gentemot våra uppdragsgivare och medarbetare och har en strävan att möta upp bekymmer så snart de uppstår.

Ytterst vill vi erbjuda alla barn och ungdomar i Startstegets verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också goda resultat.

Ta del av mer om vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriskt

Välj ditt ärende *

Tack, ditt meddelande är nu skickat!
Oj, nu gick något fel. Vänligen kontrollera formuläret

Datapolicy & Cookies

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.