Startsteget

OM VÅR VERKSAMHET

Startsteget AB arbetar med både traditionell och förstärkt familjehemsvård sedan 2016 och är verksamma i mellersta Sverige.

Vi som arbetar på Startsteget har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn och ungdomar i både kommunal och privat regi. Alla våra anställda är utbildade socionomer eller beteendevetare.

I personalgruppen finns kompetens inom utbildningen ledarskapsträning för tonårsföräldrar samt ICDP steg 1 vilka är metoder som används vid stöd och handledning till våra familjehem. Vi har även personal som är steg 1 utbildad inom psykoterapi med inriktning affektfokus och KBT.

Forskning visar på att dessa utbildningar är stressreducerande och minskar risken för sammanbrott i våra familjehem. Vi har även personal som har grundutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi samt affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. 

Verksamheten riktar sig bland annat till individer med mångfasetterad och komplex psykosocial problematik i alla åldrar.
Vi vet att en familj med sin naturliga vardagskunskap som kompletteras med vårt professionella stöd utgör ett utmärkt alternativ till HVB-placering och institutionsvård.

Vi samarbetar med psykiatriker, psykologer och legitimerade psykoterapeuter.
Vi har också experter inom medicin som vid behov handleder oss utifrån ett medicinskt perspektiv. Utredningar av olika karaktär kan göras i Startstegets regi. Individuellt integrerade vårdinsatser ges utifrån uppdragets karaktär och behov.

KVALITET OCH LEDNINGSSYSTEM

  • Kvalitet och vårt ledningssystem skall vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Startsteget lägger stor kraft vid att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och dialog gentemot våra uppdragsgivare och medarbetare och har en strävan att möta upp problem så snart de uppstår.
  • Ytterst vill vi erbjuda alla barn och ungdomar i Startstegets verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också goda resultat.

Emma Pettersson

Familjebehandlare/familjehemskonsulent

Gunilla Tandberg

familjehemskonsulent

Jamina Eklund

Administratör

Johanna Svartling

Familjehemskonsulent