Sofie
Persson

Legitimerad psykoterapeut

Jag har haft förmånen att få jobba med barn och ungdomar i över 30 år och självklart har alla vidareutbildningar varit givande, men det är barnen som har lärt mig på djupet vad det innebär att jobba psykoterapeutiskt och med socialt arbete.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

I mitten på 90-talet blev Sofie färdig socionom och har sedan dess mött många barn, föräldrar, familjehemsföräldrar och personal inom familjehemsvården. Hon har arbetat både i kommunal och privat regi parallellt med vidareutbildningar bland annat på Ericastiftelsen, Stockholm. Idag kan hon titulera sig legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Vad är din roll hos Startsteget?

Jag har främst en konsultativ roll som innebär att Startsteget anlitar mig utifrån min kompetens när de vill ha extra kunskaper och reflektioner som kan hjälpa dem i deras arbete. När det finns behov kan jag handleda och även erbjuda individuella barnterapier på Vanadis psykoterapimottagning, Stockholm, där jag är verksam.

Vilken kompetens bidrar du med i din roll?

Min viktigaste kompetens är mitt engagemang där barnperspektivet står i fokus när alla inblandade vuxna ska fatta kloka beslut för att främja ett specifikt barns utveckling och hälsa. Jag tycker att familjevård är oerhört intressant med dess komplexitet, många aktörer, olika behov, önskningar och lagstiftning.

Mitt förhållningssätt är relationellt och systemiskt där jag utgår bland annat från psykodynamisk teori. I mitt arbete som kliniker arbetar jag ofta med barn och ungdomar där anknytning/separationer och trauma har en central plats.

Jag arbetar med trauma-metoden EMDR. Vikten av handledning till familjehem för att orka möta, förstå och hantera barn med trauma är något som jag vill bidra med. Inom familjevård är det viktigt att skapa goda relationer, trygga sammanhang och att förmedla hopp till barnet att det finns vuxna som vill, orkar och gläds över att få vara med barnet.

Vilka förväntningar har du på Startsteget?

Att få ingå i ett team där vi tillsammans bidrar med våra kunskaper och erfarenheter för att skapa trygga, förutsägbara och goda uppväxt sammanhang för barn och ungdomar. Familjehemsvård bygger på teamwork både inom Startsteget och i relation till alla berörda samarbetspartner.

Jag förväntar mig att Startsteget kan genom sin profession öka förståelsen hos berörda socialtjänster och politiker att det krävs tålamod, tålamod och massor av kärlek för att öka tilliten hos barn och ungdomar som har förlorat tilliten och hoppet till oss vuxna och framtiden.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen