Miriam
Almebäck

Legitimerad psykoterapeut

miriam.almeback@gmail.com
076-168 09 91

Jag får träffa fantastiska familjer som ställer upp med sitt engagemang och kärlek till barnen. Det är en fantastisk upplevelse när kaos blir till lite mer lugn i familjerna. Det ger verkligen kraft att få möta dessa familjer.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Miriam har en viktig kompetens och roll hos oss på Startsteget. Hon har varit kollega med Gabriel på en tidigare arbetsplats och nu är hennes funktion punktinsatser genom handledning av familje- och jourhemmen där svårt traumatiserade barn är placerade, vars utmaningar och anknytningsmönster hon beskriver för familjerna för att ge mer förståelse för barnens behov. Familjerna får med sig verktyg för att minska barnens stressnivå, för att barnen ska nå en stabilare känslomässig nivå och få utveckla ”lugn och ro-system”. Miriam stöttar även de övriga konsulenter på Startsteget i deras arbete med familjerna.

Vilken kompetens bidrar du med i teamet?

Jag är socionom och arbetade som barnavårdsutredare i tio år innan jag utbildade mig vidare. Nu är jag legitimerad psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdomar. Jag har arbetat på BUP:s Traumaenhet i Stockholm i tio år och därefter inom Socialtjänsten som familjebehandlare.

Det har bland annat inneburit fördjupande utredningar av svårt traumatiserade barn åt barn- och ungdomshandläggarna och via Socialtjänstens FoU Nordost har jag haft seminarieserie för socialsekreterare i Stockholm med kranskommuner, avseende Barn- och föräldrasamtal vid olika former av våldsproblematik.

I dag utbildar jag Relationsvåldscentrum Syd Ost, Stockholm, som arbetar med föräldrar och barn som upplevt våld i nära relation samt utbildar i föräldra- och barnsamtal för våldsutsatta familjer.

Hur är det att göra på just Starsteget?

Startsteget kämpar verkligen för barnen och sina familje- och jourhem. De ger inte upp när svåra situationer i familjerna uppstår utan sätter i stället in mer resurser och stöd till familjerna. Jag kommer in i lägen där barnen troligen hade fått flytta vidare, vilket många gånger innebär nya anknytningsbrott. Men om barnen i stället börjar ana att föräldrarna i familjehem känner och förstår vad som rör sig inom barnen, bortom det synliga beteendet, kan de börja ta in det goda i tillvaron och våga börja lita på de vuxna runt dem.

Jag får träffa fantastiska familjer som ställer upp med sitt engagemang och kärlek till barnen. Det är en fantastisk upplevelse när kaos blir till lite mer lugn i familjerna. Det ger verkligen kraft att få möta dessa familjer.

Om vi i samhället kan hjälpa de barn som har varit med om negativa upplevelser i barndomen kan vi minska så mycket av psykiskt lidande för dessa barn i vuxenlivet. Vi kan undvika att de går in i kronisk depression, svår ångest, självmordsbeteende, missbruk och kriminalitet. Vi kan bryta familjemönster där de inte utsätter sina egna barn för våld och försummelse som föräldrar. Dessa barn ska få förutsättningar till att våga lita på andra människor och till samhället. De ska få känna att livet kan var gott även mot dem.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Du behövs!

Din trygghet, vardag, goda mat och varma famn. Ditt hem.

Ta steget mot att bli ett familjehem!

Rulla till toppen