Mia
Johansson

Familjehemskonsulent och kvalitetssamordnare

mia.johansson@startsteget.se
072-191 83 42

Vi har skakat hand och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Mia är Familjehemskonsulent och kvalitetssamordnare med lång erfarenhet av socialt arbete. Hon ser till att vi levererar rätt stöd av rätt kvalitet och anpassar våra processer efter behov som finns hos våra familjehem.

Varför gillar du det du gör idag?

Jag brinner för de frågor Startsteget arbetar med! Jag har jobbat med socialt arbete i över 20 år, så det är en del av min vardag sedan länge. Jag tycker om att jobba med ständig förbättring och se förändringen det leder till. Även små delar kan bli väldigt viktiga och medföra att personer växer och utvecklas när de får rätt stöd och hjälp anpassat till deras behov.

Vilken kompetens bidrar du med på Startsteget?

Jag kommer senast från en roll på socialtjänsten. Där jobbade jag med nära verksamhetsutveckling kopplat till kvalitetsprocesser och nu är jag sugen på att se det ”från andra hållet” i en mindre organisation. Jag tror att skillnaden kommer bestå i kortare beslutsvägar och en smidigare och enklare process för den enskilde. Mitt uppdrag blir att säkra att vi på Startsteget verkligen gör det vi lovat, och ger rätt hjälp och stöd. Det kräver att jag är inlyssnande och lyhörd och beredd att genomföra nödvändiga förändringar – för det är självklart att det ska fungera. Vi har kommit överens om vad uppdraget är, och behöver bra kommunikation och samverkan för att se till att kraven uppfylls och kvaliteten hålls.

Vad innebär din roll?

Det handlar om att ha en helhetssyn och helikopterperspektiv för att säkerställa att flödet för den som är i behov av Startstegets tjänster är av god kvalitet. En del av min roll är att möjliggöra och ge rätt stöd till verksamheten. Detta genom att anpassa verksamhetens arbetsprocesser utifrån ramverk som i sin tur ska effektivisera verksamheten från ”kundens” behov. Jag ska medverka till att Startsteget ”hänger med” i den förändringstakt som sker i samhället utifrån god familjehemsvård och se över ständiga förbättringar som genererar: • rätt stöd till individen som av olika anledningar inte kan bo kvar i hemmiljön • rätt stöd till familjehemmen så att de kan hjälpa individen på bästa sätt • rätt stöd till övriga kontakter som coachar och röjer vägen för den unge.

Jag är också med och bidrar till att försöka förstå ”kundens” behov och utifrån det även ge stöd till att Startsteget snabbare kan anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar, både på lång och kort sikt. Viktigt att ha med att alla ärenden är unika med sina krav och utmaningar, jag hoppas på att kunna vara med och bidra till att Startsteget fortsätter att erbjuda professionell familjehemsvård för barn, ungdomar och familjer.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen