Kirsi
Karvonen

Vice VD

kirsi.karvonen@startsteget.se
073-708 14 44

Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Kirsi, Startstegets vice VD, studerade till beteendevetare med inriktning sociologi utifrån hennes brinnande intresse för att hjälpa utsatta människor. Även hennes föräldrar var familjehem i många år. Att öppna upp sitt hem och vara familjehem kan göra skillnad för ett barn, genom att finnas där i deras vardag. Att vara familjehem kan resultera i en trygg tillvaro och leda till en utveckling som rustar barnen till självständiga individer i vuxen livet.

Varför gillar du det du gör idag?

Att vara familjehem har varit mitt sätt att bidra till att barn och unga i samhället ges förutsättningar till en trygg och fungerande livssituation. Ett samhällsengagemang som skapat en stark vilja att göra skillnad som resulterar i att fler barn får en trygg tillvaro. Jag gillar att följa processen och se vilka skillnader sociala insatser gör i ett barns liv. Varje dag bidrar jag ihop med Startstegets team till att ge barn och unga förutsättningar till ett bra liv. Vi utgår från barnets och den ungas behov som ligger till grund för att skapa en tillfredsställande och fungerande livssituation där nya möjligheter växer fram. Det handlar om människors liv – det finns ingen tid att vänta!

Hur är det att jobba på Startsteget?

Medarbetare på Starsteget har ett genuint engagemang och en drivkraft att hjälpa. Och det gör verkligen alla. Startstegets uppdrag är att ge rätt förutsättningar för barn och unga att utvecklas under trygga förhållanden och det gör vi med grund i våra värderingar och breda kompetens.

Medarbetare på Startsteget ska känna sig delaktiga och känna att man kan påverka. Som arbetsgivare ser Startsteget vikten av att motivera och erbjuda medarbetare utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom att erbjuda utbildningar som höjer eller breddar kompetensen. Det ser vi som en nödvändighet i vårt uppdrag, att ständigt utvecklas i enlighet med uppdragsgivarens målsättning för vård och omsorg och individens enskilda behov.

Alla gör det som de är bra på: vi, familjehemmen, socialtjänsten och andra. För att passa i vårt team är det jätteviktigt med social kompetens. Att kunna möta barn, föräldrar och familjehem där de befinner sig. Vi ger inte upp, vi gör inte det! Det finns alltid lösningar att tillgå. Här är vi positiva, transparenta och har högt i tak. Vi står för en kultur som bygger på ansvar tillit och teamkänsla. Jag gillar att kunna ha korta beslutsvägar och få vara kreativ och sätta planer i verket. När jag ser ett behov och kan göra något åt det så är vi inte långt ifrån att förverkliga det.

Hur blir det riktigt bra i familjehemmen?

En grundförutsättning för att ta emot ett placerat barn är att man som vuxen befinner sig på en bra plats i livet, då finns det lilla extra tålamodet som är nödvändigt och ett engagemang utöver det vanliga. Det handlar om att ta vara på det naturliga i familjehemmet och med det menar jag att familjehem inte ska vara proffs på allt. Främsta uppgiften är att ge barnet daglig omsorg, kontinuitet och trygghet. En familj kan ge ett barn en trygg vardag genom stabilitet och förutsägbarhet. Vi jobbar för att familjehemmen ska kunna fokusera på just de delarna i vardagen, så stöttar vi runt omkring. Familjehemmet har en viktig roll, men är inte alltid helt okomplicerad.
 
En av framgångsfaktorerna är att vi har tät kontakt med familjehemmet för att jobba proaktivt i uppdraget och det gör vi genom att lyssna, samarbeta och agera. Vi stöttar familjehemmen i situationer som både är av praktisk och känslomässig karaktär. Sammantaget är det viktigt att ha barnets bästa i fokus och fokusera på individens behov. Det är givande att arbeta med familjerna. Jag gillar att hjälpa andra och det är fantastiskt när teamets kompetens underlättar i uppdraget.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen