Julia
Derbring

Familjehemskonsulent

julia.derbring@startsteget.se
076-860 24 27

Jag är så otroligt imponerad av alla uthålliga, kärleksfulla familjehem som öppnar sina hem för att hjälpa barn och ungdomar med stora behov. De är helt vanliga människor, men samtidigt osynliga hjältar som verkligen förändrar liv.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Julia har gedigen erfarenhet från socialtjänsten, där hon varit placerande socialsekreterare och vet vad det innebär att arbeta med familjehem och har förståelse för samtliga berörda parter. Under sin tid som handläggare har hon också erhållit flera utbildningar som är relevanta för hennes nuvarande roll.

Hur ser din roll hos Startsteget ut?

Jag är familjehemskonsulent, vilket innebär att jag utreder och handleder familjehem. Fokus för familjehemskonsulenten kan se olika ut beroende på de olika familjehemmen och barnens behov, men främst innebär uppdraget att stötta och vägleda familjerna i deras roll som familjehem.

Familjehemskonsulenten har även kontakt med olika aktörer som är av vikt för varje ärende, framför allt med socialtjänst som är uppdragsgivare.

Vad är det som engagerar (inspirerar) dig att arbeta med frågor som rör familjehem?

Under mitt arbetsliv har jag hittills alltid valt att jobba med frågor relaterade till barn och ungdomar som har det tufft av olika anledningar. Mitt engagemang ligger i att förändra barns historier till det bättre. Jag vill bidra med det jag kan i syfte att barn ska få så bra förutsättningar som möjligt att läka, att få känna trygghet och kärlek från engagerade vuxna så att de kan skapa en ljus och meningsfull framtid.

Familjehem kan göra otroliga insatser för barn och de vill jag stötta på alla sätt jag kan.

Vad tycker du om människor som är familjehem?

Jag är så otroligt imponerad av alla uthålliga, kärleksfulla familjehem som öppnar sina hem för att hjälpa barn och ungdomar med stora behov. De är helt vanliga människor, men samtidigt osynliga hjältar som verkligen förändrar liv.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen