Josefine
Possnert

Familjehemskonsulent

josefine@startsteget.se
070 826 49 02

Det är beundransvärt med dessa familjer som öppnar sina hem och hjärtan utifrån viljan att göra en betydelsefull insats för barn och ungdomar. Att vara en del av detta arbete är för mig värdefullt och inspirerande.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Josefine har en beteendevetenskaplig utbildning i grunden och har arbetat genom åren inom socialtjänsten. Hon har arbetat främst med familjehemsvård men också med placerade barn och unga, som gör henne till en värdefull resurs inom rollen som familjehemskonsulent här hos Startsteget.

Hur ser din roll hos Startsteget ut?

Som familjehemskonsulent är mitt fokus främst på familjehemmen som åtagit sig dessa uppdrag där vårdbehovet varierar hos varje individ. Jag ska tillhandahålla det stöd och vägledning som varje enskilt familjehem behöver utifrån deras uppdrag. I min roll ingår också att kontinuerlig ha kontakt med socialtjänst (uppdragsgivare) för att utbyta viktig information mellan familjehem och socialtjänst.

Vad är det som inspirerar dig att arbeta med familjehem?

Det är beundransvärt med dessa familjer som öppnar sina hem och hjärtan utifrån viljan att göra en betydelsefull insats. Ett barn som inte kan bo hos sin ursprungsfamilj av olika anledningar för en tid, är i behov av att få sin tillvaro så stabil och trygg som den kan bli. Samverkan, engagemang och ambition krävs av de vuxna kring barnet för att möjliggöra så dess behov blir tillgodosedda. Att vara en del av detta arbete är för mig värdefullt och inspirerande.

Vilka förväntningar har du på arbete hos Startsteget?

Att arbeta med människor kräver tid, uthållighet och flexibilitet för att uppnå önskat resultat. Startsteget beaktar hela individen och dess omständigheter, vilket vävs in i arbetet och skapar en god balans mellan driftighet och reflektion.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen