Gunilla
Tandberg

Teamledare/familjehemskonsulent

gunilla@startsteget.se
073-157 27 29

Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är fokus

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

I över tjugo år har Gunilla jobbat med socialt arbete som socionom, både privat och inom socialtjänsten där hon till stor del arbetat inom familjehemsvården med att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem. I bagaget har hon även med sig arbete på en resursskola, ett center för tonårsflickor med olika typer av psykosocial problematik och erfarenhet som barnhandläggare.

Hur landade du hos Startsteget?

Den största anledningen till att jag valde att börja jobba på Startsteget är att jag under många år haft tätt samarbete med olika konsulentföretag och hade en fin bild av Startstegets arbetssätt och kvalitet sedan tidigare. Jag funderade under en längre tid på att byta jobb och valde väldigt nogsamt. Startsteget har ett helhetsperspektiv i varje uppdrag och försöker kika på alla bitar i sammanhanget. Det är som spindeln i nätet som hittar nya lösningar och vägar framåt.

Här finns många olika kompetenser: personal med lång erfarenhet av familjehemsvård, personal med egen erfarenhet av att vara familjehem och stor erfarenhet av att jobba med ungdomar – en dynamisk arbetsgrupp som tillsammans hittar nya ingångar, tankar och lösningar på problem. Det som genomsyrar hela företaget är att det finns ett genuint engagemang som vi alla delar. En samsyn på socialt arbete där vi hela tiden gemensamt sätter barnens bästa i första rummet. Det är alltid det som är fokus!

Vad engagerar i Startstegets frågor?

Jag har alltid haft en nyfikenhet på olika människors situationer och hur man hamnar där man hamnar, det finns inte ett enkelt svar på det. Något som alltid varit ett intresse och som jag lärt mig med tiden är att vem som helst kan hamna i en tuff situation. Omständigheter kan leda till att man behöver olika typer av stöd i olika faser i livet. Det är superspännande att vara en del av och hjälpa till med det. I grunden känns det fint att göra något där det verkligen gör skillnad. Nu har jag möjlighet att lägga mycket engagemang på varje placerad ungdom. Det har man tyvärr inte alltid i den här branschen. Men här får jagjobba nära de som jag ska stötta och får då se skillnad.

Hur ser din roll ut nu?

Mitt fokus har alltid varit att arbeta med ungdomar eller familjehemsvård. Det hänger väldigt mycket ihop och rollen jag har nu innehåller både och! Jag är familjehemskonsulent och jobbar framför allt med familjehemsvården på Startsteget. I första hand stöttar jag familjehemmen i deras uppdrag. Mina dagar ser olika ut men jag är mycket ute hos familjerna, vilket är roligt. Vi har mycket tid för varje familj och det ger oss möjlighet att göra ett bra arbete. Jag kan lägga den tid som behövs.

Vår huvudsakliga del är att kommunicera med och träffa familjer och ungdomar i vardagen. Sedan håller vi tät kontakt med socialtjänst, i många fall biologiska föräldrar och andra viktiga personer runt om som till exempel skola och BUP. Enkelt uttryckt så håller vi i alla de trådar som behövs för att det ska fungera så smidigt som möjligt för familjehemmet och runt ungdomen.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen