Emelie
Melin

Familjehemskonsulent

emelie.melin@startsteget.se
076-860 24 32

Det som engagerar mig är att jag som familjehemskonsulent får medverka till att behövande barn/ungdomar på bästa sätt får möjlighet till en fungerande vardag i ett hem med trygga vuxna, där dem känner sig sedda, uppskattade och omtyckta för den dem är.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Emelie har tagit socionomexamen vid Stockholms universitet 2013 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten. Hon har arbetat som familjebehandlare inom öppenvården mot ungdomar, men främst har hon arbetat inom Placeringsenheten som jourhem- och familjehemssekreterare. 

Hur ser din roll hos Startsteget ut?

Jag har arbetat som familjehemskonsulent hos Startsteget sedan mars 2023. Rollen innebär att utreda, handleda och stödja familjehemmen men innefattar också en enormt viktig del i att samarbeta med socialtjänst, andra aktörer och barnets nätverk.

Tillsammans arbetar vi för att hitta framkomliga vägar där vi alltid har barnets bästa i centrum.

Vilken kompetens bidrar du med i din roll som familjehemskonsulent?

Med lång erfarenhet inom socialtjänsten som både familjehemssekreterare och familjebehandlare besitter jag både teoretisk och praktisk kompetens som bidrar till hög förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat med socialtjänst, familjehem, barnet och dess nätverk. Med handledarutbildningen i ryggen som specifikt riktar sig till familjehem handleder jag med en inställning av att de själva är experterna i uppdraget.

Jag som familjehemskonsulent har en stödjande funktion där jag med hjälp av frågor, tankar och metoder försöker skapa en miljö där familjehemmet kan hitta tillbaka till sin egen kompetens som passar för just dem i deras vardag. 

Vad är det som engagerar (inspirerar) dig att arbeta med frågor som rör familjehem?

Det som engagerar mig är att jag som familjehemskonsulent får medverka till att behövande barn/ungdomar på bästa sätt får möjlighet till en fungerande vardag i ett hem med trygga vuxna, där dem känner sig sedda, uppskattade och omtyckta för den dem är. Uppdraget som familjehem är inte alltid lätt och ofta dyker det upp svåra situationer och komplicerade frågor där det inte alltid finns ett lätt eller ens ett rätt svar.

Min erfarenhet är att det viktiga inte alltid är att ha rätt svar eller att det ska vara okomplicerat utan det viktiga är att vi tillsammans hittar framkomliga vägar och står kvar när det svajar, där vi kämpar för barnens bästa och strävar mot hållbara placeringar. Det som engagerar mig är just att få vara med på den resan, när ett barn som är otryggt och levt under svåra förhållanden, växer in och växer sig stark som en del av familjehemmen.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen