Emma Pettersson

familjebehandlare/familjehemskonsulent

emma@startsteget.se072-394 17 65

Vi hittar olika vägar och kommer inte med pekpinnar utan är intresserade av familjer, personer, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sedan fokuserar vi på att stärka, vara positiva och hitta motivation. Att hitta sätt tillsammans att komma tillbaka.

Emma är utbildad socionom och hos oss på Startsteget både familjehemskonsulent i våra familjehem och familjebehandlare/hemterapeut inom vår öppenvård, där vi stöttar upp familjer i deras egna hem där barnen bor.

Hur ser dina dagar ut?
Mina dagar ser olika ut, delvis då alla ärenden är olika men också då jag jobbar med både familjehem och öppenvård. Vi ser till att de får all hjälp de har rätt till, för ett bättre liv. Vägleder och handleder. Träffar familjehem och följer upp hur det går. Jag har kontakt med både socialtjänst och biologiska föräldrar också.

Jag hjälper föräldrar med rutiner och struktur, träffar barnen för att uppmärksamma deras behov och önskemål. Det kan bland annat innebära att samarbeta med familjer kring strategier i uppfostran. Familjerna ska känna sig delaktiga och de ska känna att vi arbetar med rätt saker, det som de vill ha hjälp med. Vi hittar olika vägar och kommer inte med pekpinnar utan är intresserade av familjer och personer, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Sedan fokuserar vi på att stärka, vara positiva och hitta motivation. Att hitta sätt tillsammans för att komma tillbaka genom trygghet, kärlek, stimulans. Men det beror lite på ålder för barn och ungdomar. För små barn kan det vara mer ”hands on” med rutiner och för tonåringar handlar det mycket om kommunikation. Ramar kring vad som är okej och inte. När ska de till exempel vara hemma på kvällarna? Det handlar om vardagen både i hemmet och utanför till exempel en så välfungerande skolgång som möjligt.

Varför fortsätter du jobba med just detta?
Jag har gjort det länge, även inom socialtjänsten med familjehemsplacerade barn och ungdomar som jag upplever är så utsatta och beroende av vuxenvärlden. Där kommer våra viktiga insatser in. Vi ska se till att de har det bra och stöttar familjehem för att de ska kunna ge barnen en trygg tillvaro och det som de behöver för att växa och utvecklas på ett bra sätt. Vi jobbar även tillsammans med biologiska föräldrarna där forskning visar att det är bra med en god kontakt och att träffas, men såklart i den mån det är möjligt. Det gäller att vara lyhörd och se hur man kan arbeta tillsammans med socialtjänst.

Många människor har inte de bästa förutsättningarna i samhället och då är det extra viktigt att få stöd. Ofta har de inte haft det bra under sin uppväxt vilket kan gå i arv – men vi hjälper till att bryta det. Det handlar om förutsättningar inom psykisk hälsa, ekonomi, socialt eller beroende och missbruk.

Hur är det att göra detta på Startsteget?
Starsteget levererar verkligen det vi säger att vi ska leverera. Här är beslutsvägarna korta och vi har en bra blandning kompetensmässigt bland medarbetare. En god kvalitet och kunskap samtidigt som vi har möjlighet att koppla in vår psykoterapeut Miriam, exempelvis vid barntrauma. Här är det enkelt att få in bra stöd och kompetens när det behövs. Det tar inte flera månader innan vi kan gå in med den hjälp som familjehemmen och barnen behöver. Sedan finns det ett engagemang och alla jobbar för att det ska bli så bra som möjligt för föräldrar och barn. Ett gott samarbete och dialog är viktigt, även med uppdragsgivare och biologiska föräldrar.

Kontakta oss

Fält markerade med en * är obligatoriskt

Välj ditt ärende *

Tack, ditt meddelande är nu skickat!
Oj, nu gick något fel. Vänligen kontrollera formuläret

Datapolicy & Cookies

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.