Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. 

Nu lanserar vi en intervjuserie under namnet ”Familjehem berättar” där våra familjehem delar med sig sina erfarenheter om att vara familjehem. Läs mer om deras utmaningar, stödet de får från Startsteget, hur de påverkas i vardagen samt vilka fina upplevelser familjehem uppdraget innebär.

Det första inslaget kommer från Sandy och Pieer, som har öppnat sitt hem för en ny familjemedlem. De tycker att det är underbart att få kunna vara familjehem och den trygghet ett barn behöver i sitt liv. De har även tre egna barn och såklart har dynamiken i tillvaron påverkats för hela familjen. Läs mer om hur Sandy och Pieer hanterade situationen och vilket stöd de får från Startsteget, samt mycket mer som vår familjehem berättar.

Familjehem i siffror

  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
  • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
  • Av de placerade på familjehem var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

  • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
  • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen