”Vi vet vad som borde göras och kunskapen finns.” Detta påpekades av Carin Götblad, polismästare vid NOA (Nationella operativa avdelningen), när hon deltog i en paneldiskussion i samband med utgivningen av SNS-rapporten ”Påverkar samhällsvård barns framtida kriminalitet?” nyligen.

Fler familjehem ger färre brott

Rapporten, författad av Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet, är en sammanställning av aktuell forskning från olika länder, inklusive Sverige, Kanada och USA. Lindquist sammanfattar resultaten och ger några riktlinjer.

Det är ett bevisat faktum att barn som har varit placerade i samhällsvård, exempelvis i familjehem eller HVB-hem, har sämre livsutkomst jämfört med andra barn. Dessa barn löper betydligt större risk att begå brott och är mer benägna att drabbas av missbruk, arbetslöshet och psykisk ohälsa senare i livet.

Tidpunkten för när barn placeras och var de hamnar har en betydande påverkan

Men situationen är inte helt dystert. Tidpunkten för när barn placeras och var de hamnar har en betydande påverkan. Socialtjänstens resurser och möjligheter att handla i enlighet med varje barns bästa kan vara av avgörande betydelse.

Barn som föds in i familjer med allvarliga problem har generellt bättre chanser om de placeras i samhällsvård redan vid mycket ung ålder. Dessutom har barn som bor i familjehem ofta bättre framtidsutsikter än de som hamnar på HVB-hem.

Samtidigt är kvaliteten på familjehemmet och dess övervakning av stor vikt. På senare år har det blivit känt att allt fler oseriösa aktörer och till och med gängkriminella har infiltrerat familjehemsbranschen. Eftersom det inte finns någon nationell register för familjehem blir det svårt för kommunerna att ha kontroll. Det är något som Matthew Lindquist anser bör inrättas.

Bland de andra slutsatserna och råden i rapporten finns ökad användning av familjehemsplaceringar, satsningar på fler socionomer och förbättrad uppföljning. Det kan vara kostsamt, men i slutändan resulterar det i besparingar för samhället, då varje ung person som börjar begå brott medför stora ekonomiska kostnader.

Carin Götblad betonade också vikten av att inte tillåta familjer som bedöms vara i riskzonen att avvisa insatser. Genom att ställa högre krav på att ta emot hjälp och stöd skulle antalet barn som riskerar att fara illa och dra nytta av gängverksamhet minska.

Regeringen genomför en omfattande satsning på familjehem

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), som också deltog i diskussionen vid SNS, framhöll att regeringen nu genomför en omfattande satsning på familjehem och att en ny, framåtsyftande socialtjänstlag är under utveckling. Denna lag förväntas förbättra möjligheterna till samarbete mellan olika myndigheter och ge samhället förmågan att agera i ett tidigare skede.

Med förhoppningen att den nya lagen kommer att göra det enklare att omvandla den befintliga kunskapen om utsatta ungdomar, riskfaktorer och möjligheter till praktisk handling. När samhället tar itu med problemen i ett tidigt skede, istället för att vänta tills det i princip är för sent, kan vi förhoppningsvis se positiva förändringar.

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehemsvård

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Familjehem i siffror

  • Familjehem var den vanligaste placeringsformen för de 26 200 barn och unga som var i behov av att få en heldygnsinsats.
  • 18 700 barn och unga var placerade i familjehem vilket är 700 färre än året innan.
  • Av de placerade på familjehem var 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Motsvarande andelar var 53 respektive 47 procent år 2020.

Siffror avser år 2021 och är hämtade från den senaste rapporten av Socialstyrelsen.

Hur många barn och ungdomar har Startsteget hjälpt under åren

  • Startsteget har haft över 115 familjehemsplaceringar och samarbetat med mer än 45 kommuner.
  • För närvarande har vi cirka 25 familjehemsplaceringar och söker hela tiden  familjer som vill öppna sina hem för barn och ungdomar!
Rulla till toppen