Familjehem berättar:
Veronica och Peter

Familjehem sedan 2007

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

När man har lyckats slutföra uppdraget och ungdomen/barnet får flytta hem igen och man fortfarande har kontakt efteråt och ser deras lycka och i barnet/ungdomen föräldrar är stort och värmande.

Är det pågående uppdraget ert första uppdrag som familjehem?

Nej, det är inte vårt första uppdrag som familjehem, vi har varit familjehem från 2007.

Kan ni berätta lite om hur det är att vara ett familjehem?

Att vara ett familjehem är speciellt och inspirerande. Man öppnar upp sitt hem för ett främmande barn, som behöver stöd.

Som familjehem stöter ni kanske på många utmaningar. Vilken utmaning tycker ni har varit den svåraste?

Den svåraste  utmaningen är att inte nå fram till barnet att se deras osäkerhet, mot sig själv och till andra personer.

Vilket stöd får ni som familjehem? Hur ser kontakten med Startsteget ut?

Stödet har varit varierande genom åren. Beroende på om man har jobbat mot kommun eller konsulentstödd organisation. Startsteget har alltid funnits där och stöttat i stora som små frågor. Har kontakt minst varje vecka för rapportering. De rapporterar till kommunen, det är väldigt bra för ett familjehem.

Hur har ni påverkats av att vara ett familjehem, har det krävt en stor omställning i vardagen?

Man påverkas genom att det blir en förändring i sitt hem. Men hur stor påverkan blir är svårt att säga, då alla placeringar har olika förutsättningar.

Vad är det finaste ni har upplevt i uppdraget att vara familjehem?

När man har lyckats slutföra uppdraget och ungdomen/barnet får flytta hem igen och man fortfarande har kontakt efteråt och ser deras lycka och i barnet/ungdomen föräldrar är stort och värmande.

Har ni några avslutande ord till alla där ute som funderar på att ta steget mot att bli familjehem?

Man ska inte vara rädd för att öppna upp sitt hem, men man bör fundera och alla i familjen bör vara med i beslutet. Några viktiga frågor man bör ställa inom familjen är:

  • Vad är vi för sorts familj och vad kan vi ställa upp med?
  • Vilken styrka har vår familj?

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen