Stödfamilj

Vill du hjälpa barn och unga?

Bli stödfamilj

En stödfamilj är en källa till stöd och trygghet

Att vara en stödfamilj innebär att du öppnar ditt hem för ett barn under en eller flera dagar i månaden för att erbjuda extra stöd och avlastning åt barnet och dess familj. Det handlar om att skapa en trygg och kärleksfull miljö där barnet kan känna sig omhändertaget och få en paus från sin vardag. Genom att vara stödfamilj kan du bidra till att barnet får den omsorg och stabilitet det behöver, samtidigt som det ger föräldrarna eller familjehemmet en chans att hantera sin situation på bästa sätt.

Det krävs inga specifika kvalifikationer för att bli stödfamilj, men det är viktigt att du har en stabil livssituation samt tid, tålamod och ett genuint intresse av att ta emot ett barn. Barnet kan ha olika sociala utmaningar, och din huvuduppgift är att erbjuda en trygg och stödjande miljö där barnet kan känna sig säkert och hört.

Att vara stödfamilj är en frivillig insats och kan även vara aktuellt om du redan är familjehem för ett barn med ett mer omfattande uppdrag. Samarbetet med barnets förälder är avgörande för att skapa bästa möjliga upplevelse för barnet under tiden hos dig.

Varför behövs stödfamiljer?

Barn och deras familjer kan av olika skäl behöva stöd utifrån. Här är några vanliga anledningar till att en stödfamilj kan behövas:

 • Personligt stöd för barnet: Barnet kan behöva extra omsorg, trygghet och uppmärksamhet som av olika anledningar inte kan tillgodoses fullt ut i det egna hemmet.
 • Avlastning för föräldrar: Föräldrarna kan behöva avlastning för att få tid att vila, återhämta sig eller hantera andra åtaganden.
 • Stärkande av familjens funktion: Genom att erbjuda ett stabilt och tryggt miljö kan stödfamiljen hjälpa till att stärka den biologiska familjens förmåga att ta sitt föräldraansvar.

Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och familjen får fler vuxna som kan ge trygg hjälp.

Vem kan bli stödfamilj?

En stödfamilj kan vara en enskild person, ett par eller en hel familj. Det viktigaste är att du har tid, engagemang och förmåga att erbjuda ett tryggt och stabilt hem. Startsteget gör en noggrann utredning för att säkerställa att du är lämplig för uppdraget. Här är några egenskaper som är viktiga för en stödfamilj:

 • Empati och förståelse: Förmågan att sätta sig in i barnets och familjens situation och behov.
 • Tålamod och flexibilitet: Att kunna hantera olika situationer och anpassa sig efter barnets behov.
 • Engagemang och ansvar: Ett genuint intresse av att göra en positiv skillnad i ett barns liv.
 • Ha ett rum ledigt där barnet får känna sig tryggt: Rummet behöver inte alltid vara ledigt, men måste vara det under tiden som barnet vistas hos er.
 

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli stödfamilj. Det är Startsteget som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämpliga som stödfamilj.

Vi kan bland annat titta på:

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • uppgifter från socialtjänstens register
 • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar Startsteget dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Som stödfamilj får du en viktig roll i ett barns liv. Dina uppgifter kan variera beroende på barnets och den biologiska familjens behov, men kan inkludera:

 • Ge trygghet och stabilitet: Erbjuda en säker och stabil miljö där barnet kan känna sig tryggt och välkommet.
 • Vara en förebild: Hjälpa barnet att utvecklas genom att vara en positiv och stödjande förebild.
 • Kommunicera med föräldrarna: Samarbeta med barnets föräldrar och socialtjänsten för att säkerställa barnets bästa.

Stöd och ersättning

Som stödfamilj får du en ekonomisk ersättning som täcker omkostnader och en arvodesdel för ditt arbete. Ersättningen är skattepliktig.

Hur blir man stödfamilj?

För att bli stödfamilj behöver du anmäla ditt intresse till Startsteget. Processen inkluderar:
 1. Kontakt: Ta kontakt med Startsteget och anmäl ditt intresse.
 2. Utredning: Genomgå en utredning där Startsteget bedömer din lämplighet som stödfamilj.
 3. Eventuell utbildning: Delta i en utbildning som förbereder dig för uppdraget.
 4. Matchning: Startsteget matchar dig med ett barn och dess familj utifrån era förutsättningar och behov.
familjehem

Intresseanmälan stödfamilj

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vanliga frågor och svar om att vara stödfamilj

Vad innebär det att vara en stödfamilj?

Att vara en stödfamilj innebär att du öppnar ditt hem för ett barn under en eller flera dagar i månaden. Din roll är att erbjuda extra omsorg, trygghet och en förändring i barnets miljö, samtidigt som du avlastar barnets föräldrar eller familjehemmet.

Behöver jag några speciella kvalifikationer för att bli stödfamilj?

Det finns inga specifika krav på kvalifikationer, men det är viktigt att du har en stabil livssituation, tid, tålamod och ett genuint intresse av att ta emot ett barn. Du bör också kunna erbjuda en trygg och stödjande miljö.

Hur länge och hur ofta kommer barnet att vara hos oss?

Vanligtvis innebär uppdraget att barnet bor hos er en eller flera dagar i månaden. Exakta tider och frekvens beror på barnets och familjens behov samt på vad ni kommer överens om med Startsteget.

Kommer vi få stöd och hjälp från Startsteget?

Ja, som stödfamilj får ni stöd och handledning från Startsteget. Vi hjälper er att förstå barnets behov och ger råd om hur ni bäst kan stötta barnet. Ni har också möjlighet att samarbeta med barnets föräldrar för att skapa bästa möjliga upplevelse för barnet.

Kan vi bli stödfamilj om vi redan har egna barn?

Absolut, många stödfamiljer har egna barn. Det viktiga är att ni som familj känner att ni har tid, utrymme och energi att välkomna ett barn till i ert hem. Era egna barn kan också bidra till att skapa en positiv och dynamisk miljö för barnet som behöver stöd.

Rulla till toppen