Kontaktperson

Vill du hjälpa barn och unga?

Bli kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd och en vän

I rollen som kontaktperson fungerar du som ett stöd och en vän för barn eller ungdomar. Ni möts regelbundet några gånger i månaden och deltar i aktiviteter tillsammans, såsom promenader, fikastunder, shopping, biobesök eller liknande. Uppdragets natur varierar beroende på den individuella behovet. En betydande del av uppdraget är att motverka känslan av isolering genom att skapa gemenskap, underlätta deltagande i fritidsaktiviteter samt erbjuda råd och stöd i vardagssituationer.

Det krävs ingen specifik utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktperson. Däremot är det viktigt att du har ett genuint intresse för andra människor, är lyhörd och har tid att engagera dig i uppdraget i din vardag.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalificerad kontaktperson för mer krävande uppdrag

För mer krävande uppdrag kan det vara nödvändigt med specialiserade kontaktpersoner, det vill säga individer med relevant utbildning eller erfarenhet inom områden såsom ungdomsarbete. Detta uppdrag kallas för särskilt kvalificerad person eller SKKP.

För barn som löper risk att hamna i situationer såsom missbruk, kriminalitet eller beteenden som leder till social nedbrytning kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses.

Som en särskilt kvalificerad kontaktperson:

  • Är ditt uppdrag att erbjuda stöd och vägledning för att minimera dessa risker.
  • Du förväntas också att stödja och motivera barnet i exempelvis skolarbete eller lämpliga fritidsaktiviteter, samt att ingripa vid svåra situationer som kan uppstå.
  • Vidare krävs det att du upprätthåller kontakt med barnets skola och assisterar barnet i sina interaktioner med andra myndigheter.

Stödet kan handla om att bryta isolering, följa med till viktiga möten, erbjuda struktur i vardagen, coacha i skolarbetet och ge stödsamtal. SKKP genomför även ett förändringsarbete med syfte att skapa funktionella beteenden för ovanstående tre områden. Målet är att förändringarna ska hålla även efter att insatsen är färdig.

Insatsen bygger på att ungdomen och SKKP kan samarbeta och komma överens, och en del av SKKP’s uppdrag bygger på att skapa en fungerande relation där ungdomen trivs och känner sig lyft.

Ungdomen har ett ansvar att vara kontaktbar och närvara vid överenskomna träffar och möten. Målet med insatsen är att den unge vid insatsens avslut ska kunna fungera självständigt.

Som kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson har du tystnadsplikt

Vad krävs av dig för att bli kontaktperson?

Det finns inga specifika krav för dig som är intresserad av att bli kontaktperson. Du genomgår en utredning där din lämplighet bedöms. Hänsyn tas till faktorer som din livssituation, personliga förutsättningar och egenskaper samt information från socialtjänstens register och Polisens misstanke- och belastningsregister.

För att bli särskilt kvalificerad kontaktperson ställs vanligtvis högre krav, då uppdraget är mer komplext. Om du bedöms som lämplig för något av uppdragen, blir du kontaktad när det finns ett lämpligt barn för dig att stödja.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget fortsätter så länge som barnet har behov av din närvaro som kontaktperson, vilket kan sträcka sig från några månader till flera år. Beslutet om avslutning av uppdraget fattas av socialtjänsten. Du har även möjlighet att själv initiera avslutning av uppdraget.

Stöd och ersättning

Vid behov finns det möjlighet att delta i utbildningar för de som är intresserade av att bli kontaktpersoner. Mer information om detta kan du få av oss när du har anmält ditt intresse. Dessutom har du rätt till ersättning för ditt uppdrag. Ersättningen täcker dels dina faktiska kostnader för uppdraget och dels ett fast arvode.

Det är vi på Startsteget som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till oss har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktperson.

Som en särskilt kvalificerad kontaktperson är du också berättigad till ersättning. I detta avseende ger inte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några specifika rekommendationer; istället beslutar vi på Startsteget om beloppet baserat på komplexiteten i uppdraget.

familjehem

Vanliga frågor och svar om att vara kontaktperson

Vad innebär det att vara en kontaktperson?

Att vara en kontaktperson innebär att du är en följeslagare och en vän för en person i behov av stöd och gemenskap. Du träffas regelbundet för att delta i olika aktiviteter och erbjuda vägledning och stöd i vardagssituationer.

Vilka är de vanligaste aktiviteterna man deltar i som kontaktperson?

De vanligaste aktiviteterna inkluderar promenader, fikastunder, biobesök, shopping eller andra fritidsaktiviteter som passar den enskildes intressen och behov.

Vilka egenskaper krävs för att bli en bra kontaktperson?

En bra kontaktperson bör vara empatisk, lyhörd, pålitlig och ha ett genuint intresse av att stödja och hjälpa andra människor. Flexibilitet och förmåga att skapa en positiv och stödjande relation är också viktiga egenskaper.

Hur lång tid kan uppdraget som kontaktperson pågå?

Uppdraget som kontaktperson kan variera i tid beroende på den enskildes behov. Det kan sträcka sig från några månader upp till flera år. Beslut om avslutning av uppdraget fattas vanligtvis av socialtjänsten, men du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Vilken typ av ersättning kan man få som kontaktperson?

Som kontaktperson kan man få ersättning för sina faktiska kostnader i samband med uppdraget samt ett fast arvode. Ersättningen beslutas av oss på Startsteget och kan variera beroende på uppdragets komplexitet.

Intresseanmälan kontaktperson

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Rulla till toppen