Kontaktfamilj

Redan kontaktfamilj?

Bli jourhem eller familjehem!

Vad är kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en familj som frivilligt erbjuder sitt stöd och engagemang till en annan person eller familj i syfte att skapa en trygg och stabil social miljö. Det kan handla om att ge stöd till barn, ungdomar eller vuxna som av olika anledningar behöver extra omsorg och närhet. Kontaktfamiljen kan fungera som en extra resurs och bidra till en positiv utveckling för den person eller familj de stödjer. Samarbetet mellan kontaktfamiljen och den som får stödet kan variera beroende på behov och överenskommelser.

Vem behöver en kontaktfamilj?

Personer som kan behöva en kontaktfamilj inkluderar barn, ungdomar eller vuxna som av olika anledningar befinner sig i svåra livssituationer eller har speciella behov. Det kan vara barn eller ungdomar som av olika skäl inte kan bo i sina biologiska familjer, till exempel på grund av familjeproblem, vårdnadstvister, eller andra omständigheter. Vuxna eller äldre personer som saknar nära anhöriga eller stöd i sin vardag kan också vara kandidater för att ha en kontaktfamilj.

Vad är jourhem?

Ett jourhem är en tillfällig boendelösning för personer som befinner sig i akut behov av skydd, vård eller stöd. Jourhem används främst för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma på grund av till exempel misshandel, försummelse eller andra svåra familjesituationer. Syftet med jourhemmet är att erbjuda en trygg och stabil miljö för den drabbade personen under en begränsad period, tills permanenta lösningar och långsiktiga planer kan fastställas.

Här besvarar vi vanliga frågor om jourhem.

Kanske har du övervägt att öppna ditt hem för dessa barn, att ge dem den kärlek och omtanke de så desperat behöver. Det är en gest av medmänsklighet som kan förändra deras liv. Tänk på det - att vara den trygga hamnen i en stormig värld för ett barn i nöd. Det är en möjlighet att göra en djupgående positiv skillnad i någon annans liv.

Varför inte fundera på om du har plats i ditt hjärta och ditt hem för att hjälpa de som väntar på att få komma till ett jourhem när de mest behöver det?

kontaktfamilj
Att vara jourhem handlar om att vara den trygga hamnen i en stormig värld för ett barn i nöd

Vad är familjehem?

Ett familjehem är en boendeform där en familj öppnar sitt hem och erbjuder vård, stöd och trygghet åt ett barn eller en ungdom som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Familjehemmet fungerar som en alternativ boendemiljö där den placerade personen får möjlighet att leva i en mer normal och familjär miljö än vad som kan erbjudas i institutionella eller skyddade boenden.

Familjehemsplaceringar kan ske av olika skäl, såsom föräldrars oförmåga att ta hand om barnet på grund av missbruk, våld eller andra omständigheter. Målet med familjehem är att erbjuda en stabil och kärleksfull miljö där barnet eller ungdomen kan utvecklas och växa upp på ett så normalt sätt som möjligt.

Här besvarar vi vanliga frågor om familjehem.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

kontaktfamilj
Att vara familjehem innebär att barn och ungdomar kan få en tryggare start på livet

Vanliga frågor och svar om kontaktfamilj

Hur blir man en kontaktfamilj?

Processen för att bli en kontaktfamilj involverar vanligtvis ansökan, utvärdering och godkännande från relevanta myndigheter eller organisationer.

Vad är skillnaden mellan kontaktfamilj och familjehem?

Kontaktfamilj erbjuder frivilligt stöd, medan familjehem ofta är en formell placering för personer som inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Hur lång tid varar vanligtvis kontaktfamiljsarrangemang?

Varaktigheten varierar beroende på behoven och överenskommelserna mellan kontaktfamiljen och den som får stödet.

Vilken typ av stöd erbjuds av en kontaktfamilj?

Stödet kan inkludera känslomässigt stöd, praktisk hjälp och en trygg miljö för den som behöver det.

Finns det krav på utbildning för att vara en kontaktfamilj?

Krav på utbildning kan variera, men det är vanligt att kontaktfamiljer erbjuds utbildning och stöd i förhållande till de behov de kan ställas inför.

 

Hur matchas en kontaktfamilj med en person som behöver stöd?

Matchningen baseras oftast på behoven hos den som behöver stödet och de resurser och kunskaper som kontaktfamiljen kan erbjuda.

Hur påverkas kontaktfamiljens vardagsliv av arrangemanget?

Kontaktfamiljens vardagsliv kan påverkas genom att inkludera den som får stöd i olika aktiviteter och rutiner.

Vilket stöd får kontaktfamiljen själva?

Kontaktfamiljen kan få stöd från relevanta myndigheter eller organisationer, inklusive utbildning, rådgivning och eventuell ekonomisk ersättning för kostnader.

Rulla till toppen