Jourhem

Hur ser ett jourhem ut?

Precis som ditt hem!

Jourhem – trygghet för akut behövande barn och unga

I din familj finns det kanske mer tid, omtanke och kärlek än du tror. Just nu finns det barn och ungdomar därute som behöver just det – din kärlek och ditt stöd. De behöver någon som öppnar sitt hem och sitt hjärta i deras svåraste stunder.

Ett jourhem är en plats där akut behövande barn och ungdomar hittar trygghet när världen känns osäker. De kan vara i ditt hem under den tid som socialtjänsten utreder vad som är bäst för dem på lång sikt. Det är en kort period i deras liv, men den kan göra en oerhörd skillnad.

Kanske har du övervägt att öppna ditt hem för dessa barn, att ge dem den kärlek och omtanke de så desperat behöver. Det är en gest av medmänsklighet som kan förändra deras liv. Tänk på det - att vara den trygga hamnen i en stormig värld för ett barn i nöd. Det är en möjlighet att göra en djupgående positiv skillnad i någon annans liv.

Varför inte fundera på om du har plats i ditt hjärta och ditt hem för att hjälpa de som väntar på att få komma till ett jourhem när de mest behöver det?

jourhem
Att vara jourhem handlar om att vara den trygga hamnen i en stormig värld för ett barn i nöd

Jourhem hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på jourhemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda. Här besvarar vi vanliga frågor om jourhem.

Att vara jourhem

Som jourhemsförälder krävs det tålamod och förmåga att hantera oväntade utmaningar. Det är en värld där det ibland känns som att allt händer på en och samma gång. Du måste vara redo att agera snabbt och vara beredd på att telefonen kan ringa när som helst, vilket kan innebära att du måste ändra dina egna planer.

Det handlar om att ha ”skinn på näsan” och en stark förmåga att anpassa sig till det oförutsedda. Men det handlar också om att öppna ditt hjärta för barn som behöver kärlek och stöd, även när det är utmanande. Det är en utmaning, men det är också en möjlighet att göra en djupgående skillnad i barns liv och ge dem en trygg plats mitt i kaoset.

Att kunna se det positiva i situationer kan vara en ovärderlig tillgång. Dessutom är social kompetens avgörande när det handlar om att möta oroliga, arga och frustrerade föräldrar. Det kräver förmågan att känna empati, eller åtminstone att kunna förstå många av föräldrarnas känslor även om du inte alltid kan relatera till deras handlingar. Det handlar om att vara en brygga till förändring och hopp, och att sprida ljus i även de mörkaste stunderna.

Ansvar och stöd för barnets relationer

Många barn kommer från svåra hemförhållanden, och föräldrarna kanske kämpar med sina egna problem som kräver hjälp. Det är en fördel om man kan hantera de utmanande situationer som kan uppstå med lugn och beslutsamhet. Ibland kan man till och med uppleva hot från oroade anhöriga. Föräldrar som har blivit skilda från sina barn, oavsett skälen, befinner sig i en mycket utsatt position.

Det kan vara en värdefull gest att skicka ett extra samtal, ett sms eller ett e-postmeddelande med ett foto av barnet, och en hälsning som berättar att barnet, med hänsyn till omständigheterna, mår bra. Ett leende barn som njuter av en bulle kan betyda allt för en förälder som inte har fått träffa sitt barn de första dagarna sedan det placerades i en jourfamilj.

Ditt uppdrag inkluderar också att vara ett stöd för barnet när det har kontakt med sina biologiska föräldrar och sitt övriga nätverk. Att vara där och betona att det är helt okej att älska och bry sig om sina föräldrar, trots deras brister, är en viktig del av det stödet du kan erbjuda. Ett nära samarbete med socialtjänsten, de biologiska föräldrarna, samt personal inom förskola, skola, sjukvård, habilitering, barnpsykiatri och andra är en annan viktig del av ditt uppdrag. Tillsammans kan ni göra en positiv skillnad i barnets liv och hjälpa det att blomstra, trots de svårigheter det har upplevt.

Uppdrag som jourhem

Barnet bor i jourhemmet under en begränsad tid, tills det är redo att återvända till sin egen familj eller tills det hittar en ny trygg plats, som exempelvis ett familjehem. Som jourhem kommer du aldrig att vara ensam i ditt uppdrag. Du kommer att ha stöd och vägledning, antingen från engagerade handläggare vid socialtjänsten eller från en dedikerad handledare som finns där för dig.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas olika termer som används för jourhem. Oavsett vad du kallar det, är din roll som en trygg hamn i ett barns liv ovärderlig. Du är den som ger kärlek, stöd och en plats att kalla hemma när det behövs som mest.

Hur länge är ett barn placerat?

Medan barnet bor i jourhemmet, arbetar socialtjänsten på att undersöka barnets omständigheter för att fatta de bästa långsiktiga besluten. En sådan utredning ska vara klar inom fyra månader efter att barnet har placerats i jourhemmet, enligt lag (11 kap 2 § SoL). Enligt lag kan ett barn normalt sett inte vara kvar i jourhemmet längre än två månader från den tidpunkt då nämndens utredning avslutas, om det inte finns särskilda skäl.

Detta innebär att ett barn som placeras akut i jourhemmet i samband med utredningens start, i de flesta fall kan stanna där under högst sex månader. Syftet med denna bestämmelse är att undvika alltför långa temporära placeringar som kan innebära en osäker tillvaro för barnet. Det är ett sätt att prioritera barnets bästa och sträva efter att ge dem stabilitet och trygghet i en osäker tid.

jourhem
Som jourhem kommer du aldrig att vara ensam i ditt uppdrag.

Finns det några krav?

För att bli ett jourhem, är det viktigt att du är en stabil och pålitlig vuxen med en balanserad och organiserad tillvaro. Du bör ha tid, tålamod och plats i ditt liv för att ge kärlek och omtanke till ett barn i behov. Samarbetet med andra, såsom socialtjänsten och biologiska föräldrar, är en central del av uppdraget, så öppenhet och samarbetsvilja är värdefulla egenskaper.

Att ha tidigare erfarenhet av att vara med barn och ungdomar är en fördel, men det är inte avgörande. Oavsett om du bor i en lägenhet mitt i stan, ett hus på landet eller någonstans däremellan, kan du vara en jourhemsförälder. Din civilstånd, arbetsstatus och om du har egna barn eller inte spelar ingen roll. Det handlar om att ha kärlek och tid att ge till ett barn som behöver det som mest.

Det finns ingen fastställd åldersgräns, eftersom olika kommuner och organisationer kan ha olika uppfattningar om ålder. Det viktiga är att du har hjärta och engagemang för att stötta ett barn i nöd och att skapa en trygg och kärleksfull miljö för dem. Ålder är bara en siffra, medan ditt engagemang och ditt hjärta är det som räknas mest.

För att bli jourhem är det också bra om du:

  • har ett ledigt rum där ett barn kan hitta trygghet och värme.
  • är en person som brinner för att förstå och uppskatta andra människor, samt har en djup respekt för olika kulturer.
  • har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta och hjälpa barn och unga i en svår situation.
  • har förmågan att möta barn i deras mest sårbara ögonblick, när de befinner sig i kris.
  • är bra på att samarbeta och är positiv till att ha ett nära samarbete med socialtjänst, biologisk släkt, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan med flera.
  • ser uppdraget som en möjlighet att stötta och hjälpa någon i en utsatt situation och inte som din huvudinkomstkälla.
familjehem

Vanliga frågor och svar om jourhem

Vad innebär det att vara jourhem?

Att vara jourhem innebär att du inte bara öppnar ditt hem, utan också ditt hjärta, för barn och ungdomar som befinner sig i akut behov av skydd och trygghet. Det handlar om att skapa en varm och stödjande miljö där dessa individer kan känna sig välkomna och omhändertagna mitt i en svår period i sina liv.

Som jourhem erbjuder du mer än bara en fysisk plats att bo. Du ger omsorg, förståelse och en stabil grund för dem som behöver det mest. Det är en engagerande och utmanande uppgift, men samtidigt en möjlighet att göra verklig skillnad i någons liv. Att vara jourhem innebär att vara en trygg hamn i stormen, där du spelar en nyckelroll i att stödja och forma framtiden för de barn och ungdomar som tillfälligt blir en del av din familj.

Vad krävs för att bli jourhem?

Att bli jourhem kräver att du är en stabil och kärleksfull vuxen med tillräckligt med tid och utrymme för att kunna erbjuda ett barn eller en ungdom den omsorg och trygghet de behöver. Stabilitet är en nyckelfaktor eftersom det skapar en grund för barnet att känna sig säkert och tryggt i sin nya miljö. Det innebär att du som jourhem ska kunna erbjuda en stabil vardag och en kontinuitet i relationen med barnet eller ungdomen.

Kärleksfullhet är också avgörande, eftersom det skapar en känsla av acceptans och välbefinnande. Att vara kärleksfull som jourhem innebär att visa empati, lyssna på barnets behov och skapa en atmosfär där de känner sig älskade och respekterade. Det handlar om att skapa en genuin och positiv anknytning.

Tillräcklig tid och utrymme är nödvändigt för att kunna ge den uppmärksamhet och vård som barnet eller ungdomen behöver. Att vara jourhem innebär att kunna avsätta tid för samtal, aktiviteter och stöd, och att ha det utrymme som krävs för att skapa en trygg och trivsam miljö.

Sammanfattningsvis kräver rollen som jourhem en balanserad kombination av stabilitet, kärleksfullhet och tillgänglighet för att skapa en gynnsam och stödjande miljö för de barn och ungdomar som behöver din hjälp.

Vilka typer av barn och ungdomar kommer till jourhem?

Barn och ungdomar i olika åldrar och med varierande bakgrund kan behöva jourhem av olika anledningar. Dessa inkluderar individer som kan ha blivit utsatta för övergrepp, försummelse eller andra svåra situationer. Behovet av jourhem kan uppstå i olika sammanhang och för olika åldersgrupper.

För de barn och ungdomar som har utsatts för övergrepp eller försummelse blir jourhemmet en tillflyktsort där de kan få den trygghet och vård de behöver för att läka och utvecklas. Det är en plats där de kan återfå förtroendet för vuxna och bygga upp en positiv självbild.

Barn och ungdomar från olika bakgrunder kan hamna i jourhem av olika skäl, exempelvis på grund av föräldrarnas kris, drogproblem, eller ekonomiska svårigheter. Jourhemmet blir då en temporär lösning som erbjuder stabilitet och en känsla av normalitet under den tid då deras biologiska familjer arbetar med att lösa de problem de står inför.

Det är viktigt för jourhemmet att vara förberett på olika behov och utmaningar som barn och ungdomar kan ha, och att skapa en anpassad och stödjande miljö för varje individ. Genom att erbjuda kärlek, förståelse och trygghet kan jourhemmet vara en viktig del av rehabiliteringen och övergången till en bättre framtid för de barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli jourhem är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som jourfamilj eller inte.

Hur lång tid tar utredningen?

Det är individuellt från fall till fall, men utredningen tar vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen om att vara jourhem på 4-5 veckor. Oavsett tidsaspekten så är det absolut viktigast att utredningen går rätt till och att vi kan säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Varför måste ni utreda?

Forskning har visat att många barn och ungdomar genom åren har fått utstå smärtsamma upplevelser i sina tidigare jourhem. Det gör oss på Startsteget desto mer angelägna om att göra allt vi kan för att försäkra oss om att de barn och ungdomar vi placerar får det tryggt och bra i sina nya hem hos sina nya jourfamiljer.

För oss är det oerhört viktigt att lära känna er som familj så bra som möjligt. Då har vi större möjlighet att placera ett barn som verkligen passar hos er och att skapa en hemmiljö där hen kan känna sig älskad och omhändertagen på riktigt. Det är alltså för att både det placerade barnet och ni som familj ska få så bra förutsättningar som möjligt som vi gör en omfattande utredning av alla familjer som vill bli jourhem hos oss.

Finns det någon åldersgräns?

Det finns ingen fastställd åldersgräns för jourhemsföräldrar. Det viktigaste är att du har kärlek och stöd att erbjuda.

Hur länge stannar barnet i jourhemmet?

Barnet stannar i jourhemmet tills det är säkert för dem att återvända hem eller tills de hittar en mer permanent plats, som ett familjehem.

Vad är socialtjänstens roll i jourhemmet?

Socialtjänsten utreder barnets situation och behov, ger stöd till jourhemmet och följer upp barnets utveckling.

Kan jag vara jourhem om jag är singel eller gift?

Ja, du kan vara jourhem oavsett din civilstånd, det viktiga är att du kan erbjuda trygghet och kärlek.

Behöver jag tidigare erfarenhet av barn för uppdrag som jourfamilj?

Tidigare erfarenhet av att vara med barn är en fördel, men det är inte avgörande.

Får jag ersättning som jourhemsförälder?

Ja, du kommer att få ersättning för att täcka kostnader för barnets omvårdnad och utgifter. Läs mer om jourhem ersättning här. Obs! Samma ersättning gäller för jourhem som för jourhem.

Vad händer om det uppstår svåra situationer i jourhemmet?

Du kommer att få stöd och vägledning från oss på Startsteget och socialtjänsten.

Hur påverkar det mina egna barn att vara jourhemsförälder?

Det kan vara utmanande, men det kan också vara en lärandeupplevelse som berikar ditt eget familjeliv.

 

Vad är de vanligaste utmaningarna med att vara jourfamilj?

Utmaningarna inkluderar att hantera barns trauman och behov samt att samarbeta med socialtjänsten och biologiska föräldrar.

Kan jag vara jourhem om jag arbetar heltid?

Ja, det är möjligt att vara jourhemsförälder även om du arbetar heltid, men du måste ha tid och resurser att ge barnet det stöd det behöver.

Vad är den mest givande delen av att vara jourhem?

Att kunna göra en positiv skillnad i ett barns liv och ge dem en trygg plats när de behöver det som mest är den mest givande delen.

Kan jag vara jourhemsförälder om jag bor i en lägenhet?

Oavsett om man bor i en lägenhet eller ett hus finns det faktorer som bedöms vid bedömningen av lämpligheten för jourhem. Det handlar om att skapa en säker och kärleksfull miljö där barnet kan trivas och utvecklas. Det innebär att ha tillräckligt med utrymme för att tillgodose barnets behov av privatliv och lek, samt att kunna erbjuda en trygg och stöttande atmosfär.

Som jourhemsförälder är det också viktigt att ha tillgång till nödvändiga resurser och stöd för att kunna ge bästa möjliga vård och omsorg för det placerade barnet. Det kan inkludera tillgång till barnomsorgstjänster, samarbete med socialtjänsten och andra vårdgivare, samt fortbildning och utbildning för att förbättra sina färdigheter som vårdgivare.

I slutändan handlar det om att skapa en kärleksfull och stabil miljö där barnet kan känna sig tryggt och välkommet oavsett boendetypen. Att vara jourhemsförälder är ett viktigt och givande uppdrag som kan göra en verklig skillnad i ett barns liv, oavsett om man bor i en lägenhet eller ett hus.

Vad behövs för att komma igång med att bli jourhemsförälder?

Du kan börja med att göra en intresseanmälan om att bli jourhem.

Intresseanmälan

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Rulla till toppen