Familjehemsplacering

skapa en stabil och kärleksfull miljö där varje barn och ungdom kan växa och utvecklas

Vad är familjehemsplacering?

Familjehemsplacering är en form av vård där barn och unga placeras i en familjemiljö utanför sitt biologiska hem.

Ofta sker detta på grund av olika utmaningar i det biologiska hemmet, såsom missbruk, våld, försummelse eller andra omständigheter som påverkar barnets eller ungdomens trygghet och utveckling.

Målet med familjehemsplacering är att erbjuda barn och unga en stabil och kärleksfull miljö där de kan få den omsorg, stöd och trygghet de behöver för att växa upp till självständiga och välmående individer. Det kallas tryggt familjehem.

familjehemsplacering
Familjehemsplacering handlar om att skapa en stabil och kärleksfull miljö

Varför välja Startstegets familjehemsplacering?

Vi på Startsteget strävar efter att vara en ledande aktör inom familjehemsplacering genom att erbjuda högkvalitativ vård och stöd för barn och unga. Här är några av skälen till varför du bör välja oss:

 1. Individanpassad vård och stöd: Vi ser varje barn och ungdom som en individ med unika behov och förutsättningar. Genom att skräddarsy våra insatser efter varje individs behov strävar vi efter att maximera deras möjligheter till utveckling och välbefinnande.

 2. Noggrant utvalda och utbildade familjehem: Våra familjehem genomgår en noggrann urvalsprocess och får gedigen utbildning och förberedelse innan de tar emot barn och unga i sin vård. Vi säkerställer att våra familjehem är väl rustade för att kunna erbjuda en trygg och stödjande miljö.

 3. Kontinuerligt stöd och uppföljning: Vi erbjuder inte bara stöd och uppföljning under placeringen, utan även efteråt för att säkerställa att barnet eller ungdomen och familjehemmet får det stöd och den vägledning de behöver för att lyckas tillsammans.

 4. Samverkan och delaktighet: Vi värdesätter samverkan och delaktighet med barnet eller ungdomen, deras biologiska familj, socialtjänsten och andra involverade parter. Genom att arbeta tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för barnets eller ungdomens framtid.

Processen för familjehemsplacering hos Startsteget

 1. Ansökan och utredning: Processen inleds med en ansökan och en noggrann utredning för att säkerställa att familjehemsplacering är den bästa lösningen för barnet eller ungdomen. Vi tar hänsyn till deras behov och önskemål samt matchar dem med lämpliga familjehem.

 2. Matchning och placering: Vi arbetar för att hitta den bästa matchningen mellan barnet eller ungdomen och familjehemmet för att säkerställa en trygg och stabil placering. Vi tar hänsyn till faktorer som personkemi, intressen och behov för att skapa en så harmonisk relation som möjligt.

 3. Stöd och uppföljning under placeringen: Under placeringen erbjuder vi kontinuerligt stöd och uppföljning både till barnet eller ungdomen och till familjehemmet. Vi finns alltid till hands för att svara på frågor, ge råd och erbjuda praktiskt stöd vid behov.

 4. Utveckling och framtid: Vi arbetar tillsammans med barnet eller ungdomen och deras familjehem för att skapa de bästa förutsättningarna för deras utveckling och framtid. Det inkluderar att stötta dem i skolgång, fritidsaktiviteter, relationer och förberedelser inför vuxenlivet.

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Viktiga frågor om familjehemsplacering ni bör ställa er innan ni gör intresseanmälan

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?
familjehemsplacering
Startsteget arbetar aktivt med trygga familjehemsplaceringar

Intresseanmälan för att bli familjehem

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vanliga frågor och svar om familjehemsplacering

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som öppnar sitt hem för ett barn eller ungdom som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Familjehemmet ger barnet eller ungdomen en trygg och stabil miljö där hen kan växa upp och utvecklas.

Vad är en familjehemsplacering?

En familjehemsplacering är en form av vårdplacering för barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Under en familjehemsplacering flyttar barnet eller ungdomen in hos en annan familj, kallad familjehem, som tar emot hen som en del av sin familj. Syftet med familjehemsplaceringen är att ge barnet eller ungdomen en trygg och stabil miljö där hen kan växa upp och utvecklas på bästa möjliga sätt. Familjehemsplaceringar kan vara tillfälliga eller mer långsiktiga beroende på barnets eller ungdomens behov och situation.

Vilka barn placeras i familjehem?

Barn som placeras i familjehem kan ha olika bakgrunder och behov. Det kan handla om barn som far illa i sitt hem, vars föräldrar är sjuka, eller som har särskilda behov som deras föräldrar inte kan tillgodose.

Hur länge varar en familjehemsplacering?

Längden på en familjehemsplacering kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och situation. Ibland kan det vara tillfälligt och bara vara under en kortare period, medan det i andra fall kan vara mer långsiktigt eller till och med leda till en permanent adoption om det bedöms vara det bästa för barnet eller ungdomen.

Vad är skillnaden mellan familjehemsplacering och institution?

En familjehemsplacering innebär att barnet eller ungdomen bor hos en privat familj, medan en placering på institution innebär att hen bor på en institution eller ett hem för vård eller behandling. Familjehemsplaceringar anses ofta ge en mer familjär och individanpassad miljö medan institutioner kan erbjuda mer specialiserad hälsotest, vård och stöd.

Hur påverkar en familjehemsplacering barnet eller ungdomen?

Effekterna av en familjehemsplacering kan variera beroende på barnets eller ungdomens individuella behov och tidigare erfarenheter. Generellt sett kan en stabil och kärleksfull familjehemsplacering erbjuda barnet eller ungdomen en trygg och stödjande miljö där hen kan utvecklas och må bättre. Det kan också ge hen möjlighet att skapa positiva relationer och lära sig färdigheter som är viktiga för att klara sig i livet.

Kan en familjehemsplacering bli en permanent lösning för barnet?

Ja, i vissa fall kan familjehemsplacering hos ett familjehem bli en permanent lösning, antingen genom långtidsplacering eller adoption. Detta beslut tas med barnets bästa i åtanke och i samråd med socialtjänsten och andra berörda parter.

Övriga frågor gällande familjehemsplacering.

Om du har en fråga som vi inte lyckades besvara här, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med svaret! Det kan handla om exempelvis fler detaljer gällande kraven, ansökan, utredningen, hela processen, barnen, ansvaret, samarbetet, stödet, utbildningen eller vår verksamhet, vad du än undrar, tveka inte. Vi finns där för att hjälpa dig skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar!

Rulla till toppen