Familjehemsförälder
och familjehemsföräldrar

Bli familjehemsförälder

Familjehemsförälder kan erbjuda möjligheter för livet

Ett barn i varje skolklass i Sverige är placerat i familjehem. Dessa barn saknar stödjande vuxna och för dem kan ett familjehem vara skillnaden mellan en osäker framtid och en stabil start mot livets möjligheter – ett hem och vardag.

Någon som frågar hur det är? Att få inreda sitt eget rum, få vara ensam hemma, ha en egen nyckel till ett tryggt hem och framför allt – att få vara barn.

Som familjehemsförälder spelar du en avgörande roll i samhället genom att öppna ditt hem och ditt hjärta för barn och ungdomar i behov av en trygg och stabil miljö. 

Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem i är en av de mest meningsfulla handlingarna i livet. Som familjehem blir ni en viktig lösning, trygghet och hopp för någon som behöver det allra mest.

På Startsteget strävar vi efter att stödja och vägleda dig i din viktiga roll som familjehemsförälder.

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Vad är en familjehemsförälder?

En familjehemsförälder är en person eller ett par som väljer att öppna sitt hem för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Som familjehemsförälder erbjuder du en trygg och kärleksfull miljö där barnet kan växa och utvecklas.

Rollen som familjehemsförälder

Att vara familjehemsförälder innebär att:

 • Erbjuda en trygg och stabil miljö för barnet.
 • Ge kärlek, omsorg och stöd i vardagen.
 • Samarbeta med socialtjänsten och andra professionella för att säkerställa barnets välbefinnande.
 • Arbeta med barnets biologiska föräldrar och andra närstående för att främja relationer och eventuell återförening.
 • Delta i utbildning och handledning för att utvecklas som familjehemsförälder.
Som familjehemsförälder spelar du en avgörande roll i samhället

Varför bli familjehemsförälder?

Att bli familjehemsförälder är en meningsfull och berikande upplevelse. Här är några skäl till varför människor väljer att bli familjehemsföräldrar:

 • Möjligheten att göra en verklig skillnad i ett barns liv.
 • Att kunna ge kärlek och stöd till barn som behöver det som mest.
 • Personlig utveckling och tillfredsställelse genom att bidra till samhället.
 • Möjligheten att skapa varaktiga relationer med barn och deras familjer.

Familjehemsförälder hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering, samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Vi är här för att stödja dig på din resa som familjehemsförälder. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad i barns liv och forma en ljusare framtid för dem.

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Passar ni som familjehemsföräldrar?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familjehemsföräldrar. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor i utkanten eller i stadskärnan, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Vanliga frågor och svar om att vara familjehemsförälder

Vad krävs för att bli familjehemsförälder?

För att bli familjehemsförälder måste du genomgå en ansökningsprocess, inklusive utbildning, utredning och godkännande från socialtjänsten. Du behöver också ha lämpliga boendeförhållanden och kunna erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för barnet.

Vilken ålder har barnen som placeras i familjehem?

Barn i alla åldrar kan placeras i familjehem, från spädbarn till tonåringar. Placeringen beror på barnets individuella behov och situation.

Hur lång tid tar det att bli godkänd som familjehemsförälder?

Processen för att bli godkänd som familjehemsförälder varierar beroende på olika faktorer, inklusive myndighetens arbetsbelastning och din egen beredskap. Vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen på 4-5 veckor.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli familjehem är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som familjehem eller inte.

Läs mer processen.

Kan man få någon ekonomisk ersättning när man blir familjehem?

Ja, som familjehem kan man få ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för mat, boende, kläder och andra utgifter som är förknippade med att ha ett barn eller ungdom boende hos sig. Ersättningen kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och omständigheterna kring placeringen. I vissa fall kan man även få extra ersättning för att kompensera för tid och arbete som krävs för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Ersättningen bestäms utifrån kommunens riktlinjer och kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Läs mer om familjehemsersättning.

Går det att kombinera arbete med att vara familjehemsförälder?

Ja såklart, som familjehemsförälder är det möjligt att fortsätta arbeta, men det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ta hand om det placerade barnet eller ungdomen. Det är viktigt att ha flexibilitet i arbetsschemat och att kunna ta ledigt när det behövs, till exempel vid sjukdom eller möten med socialtjänsten. Man får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, men det ska inte ses som en heltidsinkomst.

Kan man ha egna barn samtidigt som man är familjehemsförälder?

Ja, det går att ha egna barn samtidigt som man har barn placerade i sitt hem. Det är dock viktigt att tänka igenom hur placeringen kan påverka både det placerade barnet och de egna barnen, och att man har resurser och stöd för att klara av det. Familjehemmet ska kunna erbjuda både det placerade barnet och de egna barnen en trygg och harmonisk tillvaro.

Kan jag välja vilket barn jag tar emot som familjehemsförälder?

Som familjehemsförälder har du möjlighet att ange dina preferenser och begränsningar när det gäller vilka barn du är villig att ta emot. Socialtjänsten kommer att matcha dig med ett lämpligt barn baserat på dessa önskemål och barnets behov.

Hur påverkar det mitt liv att vara familjehemsförälder?

Att vara familjehemsförälder innebär en stor förändring i livet och kan innebära att du behöver anpassa din vardag och rutiner för att ta hand om ett barn på heltid. Det kräver också en stor känslomässig och tidsmässig investering.

Vad händer om jag har frågor eller behöver stöd som familjehemsförälder?

Du får allt stöd och svar på dina frågor från våra familjehemskonsulenter.

Viktiga frågor ni bör ställa er innan ni gör intresseanmälan om att bli familjehemsförälder

 • Har ni tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha stora svårigheter?
 • Om ni har egna barn, är de positivt inställda till att ta emot ett barn/ungdom i er familj?
 • Kan ni tänka er att ha regelbunden kontakt med skolan och hjälpa barnet med läxor?
 • Kan ni tänka er att ta ansvar för att barnet får den hälsovård, sjukvård och tandvård barnet behöver?
 • Kan ni tänka er att stötta barnet i relationen med sitt biologiska nätverk om det ingår i uppdraget?
 • Är ni beredda att ha ett nära samarbete med socialtjänsten och Startstegets familjehemskonsulent?
familjehemsförälder och familjehemsföräldrar
Bli familjehemsförälder genom Startsteget

Intresseanmälan för att bli familjehemsförälder

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan om att bli familjehemsförälder till oss. Vi hör av oss snarast!

Rulla till toppen