Startsteget

Familjehem i Uppsala

För våra familjehem i Uppsala handlar vårt främsta uppdrag om att stötta och hjälpa unga personer som befinner sig i svår situation. Att få bo och få omsorg hos Startstegets familjer en möjlighet att få leva ett tryggt pålitliga och nära relationer i familjehemmets egen hemmiljö.

Vårt uppdrag handlar om att hjälpa människor att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig förbindelse oavsett livssituation, svårigheter eller diagnos. Läs mer om Startstegets familjehem här!

Startstegets förstärkta familjehemsvård i Uppsala

Startsteget har verksamhet i Uppsala där våra familjehem spelar central roll. Vårt huvudkontor är beläget just i Uppsala och här når man oss lättast som jobbar med administration och planering av verksamheterna. Vi har ett djupt och väl förankrat samarbete med Uppsala Kommun och ett etablerat ramavtal sedan starten här.

Familjehemmet i Uppsala får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som är nödvändiga. Familjehemskonsulent och familjehem har utöver handledning, utbildning och uppföljning, kontakt minst en gång per vecka.

Just i Uppsala har vi dessutom avtal med psykologmottagningar och specialister inom kommunen. Därför kan vi ge våra kunder, familjehemmen och de som tas emot av dessa, stor trygghet och stöd i alla situationer som skulle kunna uppstå eller om extra hjälp skulle behövas.

Uppsala behöver flera familjehem

Jo, Uppsala behöver fler familjehem. Om du känner att du är intresserad av att stötta som familjehem och ta emot personer som behöver extra hjälp och stöd i tillvaron, kontakta oss på den här sidan. Eftersom vi har vårt huvudkontor i Uppsala finns goda chanser att snabbt få träffa en av våra representanter eller administrativ personal. Om du har frågor om vår verksamhet eller om vad vi gör just i Uppsala, så tveka inte att kontakta oss.

Uppsala har stora förutsättningar för bra familjehemsvård

Uppsala är inte bara Sveriges största stad, men dessutom en stad under tillväxt och med en skiftande befolkning. Som studentstad som tar emot studenter från hela Sverige och även internationellt, tillsammans med andra in- och utflyttande från hela världen, är Uppsala en vital plats under ständig förändring. 

Eftersom staden har ett av Sveriges bästa sjukhus, Akademiska Sjukhuset, samt är högsäte för den svenska kyrkan, har Uppsala en lång tradition av att ge bästa tänkbara vård oavsett om det gäller kropp, psyke eller ande.