Startsteget

Familjehem i Jönköping

Startsteget har verksamhet inom familjehem i Jönköping. Vårt centrala uppdrag våra familjehem i Jönköping handlar om att stötta och hjälpa. Det finns unga personer som befinner sig i svåra situation. Att bo och få omsorg hos Startstegets familjer är därför en möjlighet att få leva ett tryggt pålitliga och nära relationer i familjehemmets egen hemmiljö. 

Vårt uppdrag handlar om att hjälpa människor att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig förbindelse oavsett livssituation, svårigheter eller diagnos. Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som är nödvändiga. Familjehemskonsulent och familjehem har utöver handledning, utbildning och uppföljning, kontakt minst en gång per vecka. Läs mer om Startstegets familjehem här!

Startstegets förstärkta familjehemsvård i Jönköping

I Jönköping har vi varit aktiva ett bra tag med familjehem och har därför hunnit bygga upp goda relationer med stad och kommun. Självklart har vi ramavtal med Jönköping kommun, vilket ger oss tillstånd för vår verksamhet inom kommunen.  

Jönköping är centralort i Jönköpings kommun och residensstad för Jönköpings län. Jönköping är Sveriges tionde största tätort med cirka 100 000 invånare i tätorten. Det här är en stad där man har en förhållandevis stor yta per invånare, vilket innebär att infrastruktur och offentlig transport och färdmedel är viktiga. Man satsar mycket på stadsmiljön och infrastrukturen vilket möjligen är en av orsakerna till att staden växer stadigt och har gjort så under de senaste 50 åren. 

Vi på startsteget hoppas kunna vara till hjälp i Jönköping och tillgodose de ökande behoven i och med att Jönköpings befolkning fortsätter att växande. Familjehem, sociala insatser och öppenvård är sådant vi på Startsteget kan bidra till. Vi gör det gärna.

Jönköping behöver flera familjehem

Eftersom vi ser ett ökande behov av familjehem i Jönköping är det viktigt för oss att få kontakt med intresserade familjer inom staden och kommunen som vill hjälpa till. Du kan  själv bidra med ett familjehem i Jönköping. 

Om du undrar över hur det går till så kan du läsa mer här på våra sidor. Här hittar du gedigen information om hur vi jobbar med familjehem. För att läsa mer om vår verksamhet, läs om familjehem här. Tveka inte att kontakta oss om du vill bidra med ett nytt familjehem hos dig.