Familjehem Haninge

Hur ser ett familjehem ut?
Precis som ditt hem!

Familjehem Haninge – möjligheter för livet

Ett barn i varje skolklass i Haninge är placerat i familjehem. Dessa barn saknar stödjande vuxna och för dem kan ett familjehem vara skillnaden mellan en osäker framtid och en stabil start mot livets möjligheter – ett hem och vardag. Någon som frågar hur det är? Att få inreda sitt eget rum, få vara ensam hemma, ha en egen nyckel till ett tryggt hem och framför allt – att få vara barn.

Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem i Haninge är en av de mest meningsfulla handlingarna i livet. Som familjehem blir ni en viktig lösning, trygghet och hopp för någon som behöver det allra mest.

”Inget familjehem ska någonsin känna sig ensam i ett ärende. Familjehemmen får mycket stöd och hjälp från oss och det kan både handla om praktiska och känslomässiga situationer.”

Familjehem Haninge hos Startsteget

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

”Om jag kan vara med och bidra till att ett enda barn får det bättre i ett nytt hem så vore det tillräckligt för mig. Våra familjehem räddar liv, minnen och ungas vardag.”

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering, samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Passar ni som familjehem i Haninge?

Alla situationer är unika, och det är därför vi behöver olika typer av familjehem. Oavsett om du är ensamstående, har egna barn eller bor i utkanten eller i stadskärnan av Haninge, finns det möjligheter att hjälpa. Som en förlängning av socialtjänsten i Haninge söker vi alltid efter rätt familj för varje barn och ungdom, och vi gör alltid individuella helhetsbedömningar.

Vanliga frågor och svar om familjehem Haninge

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en form av placering för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sin biologiska familj. Det innebär att barnet eller ungdomen får bo hos en annan familj, ofta under en längre period. Familjehemmet är en tillfällig eller permanent lösning som erbjuder ett tryggt och stabilt hem för barnet eller ungdomen.

Det har en viktig roll i att ge barnet eller ungdomen en känsla av samhörighet och trygghet, och att ge dem stöd och omsorg som behövs för att utvecklas och växa. Familjer får stöd och handledning från kommunen eller en organisation som arbetar med familjehem, för att kunna ge det bästa möjliga stödet och vården till barnet eller ungdomen som de tar hand om.

Vem kan bli familjehem Haninge?

Alla som uppfyller vissa grundkrav kan ansöka om att bli familjehem Haninge. Det är viktigt att man är stabil och har tid och resurser för att kunna ge det stöd och den trygghet som ett barn eller en ungdom kan behöva. Man behöver också ha ett eget hem med tillräckligt med utrymme för en extra familjemedlem, samt vara beredd att samarbeta med socialtjänsten och andra involverade i barnets eller ungdomens liv. Utbildning och erfarenhet inom området kan vara meriterande, men är inte alltid ett krav.

Vad krävs för att bli familjehem hos Startsteget?

För att bli familjehem Haninge hos Startsteget krävs det, i korta drag, att du har ett stabilt hem, tid och engagemang att ta hand om barn och ungdomar, samt genomgå en utredning.

Hur går utredningen till?

En utredning inför att bli familjehem Haninge är en noggrann process som syftar till att säkerställa att familjen har rätt förutsättningar för att kunna ta hand om ett barn eller en ungdom på ett tryggt och stabilt sätt.

Utredningen består av flera delar, där en grundlig kartläggning av familjens livssituation och bakgrund ingår. Familjen får lämna in en ansökan och blir sedan kontaktade av oss för att genomföra en intervju där vi går igenom familjens motiv, erfarenheter och förutsättningar.

En annan del av utredningen är en noggrann hembesiktning, där vi besöker familjens hem för att undersöka hur det ser ut och hur pass lämpligt det är för ett barn att bo där. Vi gör även en kontroll av familjens ekonomi och eventuella skulder.

Utöver detta görs en noggrann hälsoundersökning och det tas även referenser från tidigare arbetsgivare eller andra som känner familjen väl. När utredningen är klar får ni besked om ni har blivit godkända som familjehem eller inte.

Läs mer processen.

Hur lång tid tar utredningen?

Det är individuellt från fall till fall, men utredningen tar vanligtvis mellan 1-3 månader. Eftersom vi har väl utarbetade rutiner och professionella medarbetare lyckas vi oftast göra klart utredningen på 4-5 veckor.

Kan man få någon ekonomisk ersättning när man blir familjehem?

Ja, som familjehem Haninge kan man få ekonomisk ersättning för att täcka kostnader för mat, boende, kläder och andra utgifter som är förknippade med att ha ett barn eller ungdom boende hos sig. Ersättningen kan variera beroende på barnets eller ungdomens behov och omständigheterna kring placeringen. I vissa fall kan man även få extra ersättning för att kompensera för tid och arbete som krävs för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Ersättningen bestäms utifrån kommunens riktlinjer och kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Går det att kombinera arbete med att vara familjehem?

Ja såklart, som familjehem Haninge är det möjligt att fortsätta arbeta, men det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ta hand om det placerade barnet eller ungdomen. Det är viktigt att ha flexibilitet i arbetsschemat och att kunna ta ledigt när det behövs, till exempel vid sjukdom eller möten med socialtjänsten. Man får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, men det ska inte ses som en heltidsinkomst.

Kan man ha egna barn samtidigt som man är familjehem?

Ja, det går att ha egna barn samtidigt som man har barn placerade i sitt hem. Det är dock viktigt att tänka igenom hur placeringen kan påverka både det placerade barnet och de egna barnen, och att man har resurser och stöd för att klara av det. Familjehemmet ska kunna erbjuda både det placerade barnet och de egna barnen en trygg och harmonisk tillvaro.

Vad händer om vi behöver hjälp?

Vi på Startsteget finns alltid där för er. Vi vet att varje barn och ungdom har sin egen unika livssituation och utmaningar, och därför erbjuder vi individuell handledning, vägledning och stöd dygnet runt.

Våra erfarna familjehemskonsulenter är alltid tillgängliga för att hjälpa till. Om det behövs så kliver vår barnterapeut in som extra stöd och ger expertkompetens inom trauma och anknytning. Genom att sätta ord på beteenden och ge råd, kan vi tillsammans hjälpa barnen att hantera sina utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Finns det någon åldersgräns?

Det finns ingen åldersgräns, men det är viktigt att tänka på att man aldrig vet i förväg hur länge barnet eller ungdomen kommer att behöva bo hos er. Många av de barn som har gått igenom svåra saker under uppväxten kan ha en svårare tonårstid än de som har vuxit upp under tryggare omständigheter. Det är av yttersta vikt att ni som familjehem har den ork och det engagemang som krävs för att stötta dessa unga människor under denna tid. För många barn kan stödet behöva fortsätta även efter att placeringen har avslutats.

Därför är det avgörande att tänka på att ni som familjehem måste kunna finnas där för barnet ända tills det är en bit över 20 år. Det handlar om att ge dem en stabil grund att stå på så att de kan fortsätta att växa och utvecklas på ett positivt sätt, trots de utmaningar som de har fått kämpa med tidigare i livet. Ni kommer att vara en trygg och säker hamn för dem när de behöver det som mest.

Övriga frågor gällande familjehem Haninge

Om du har en fråga som vi inte lyckades besvara här, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med svaret! Det kan handla om exempelvis fler detaljer gällande kraven, ansökan, utredningen, hela processen, barnen, ansvaret, samarbetet, stödet, utbildningen eller vår verksamhet, vad du än undrar, tveka inte. Vi finns där för att hjälpa dig skapa en tryggare framtid för barn och ungdomar!

Om familjehem Haninge

Familjehem i Haninge spelar en viktig roll i att ge trygghet och stabilitet åt barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska familjer. Här är några allmänna fakta och information om familjehem i Haninge:

  1. Antalet familjehem: Haninge har ett betydande antal familjehem som är registrerade och aktiva i staden. Dessa familjehem är godkända och har genomgått utredning och utbildning för att kunna erbjuda en trygg och stödjande miljö för placerade barn och ungdomar.

  2. Rekrytering och utredning: Haninge kommun och andra organisationer, som Startsteget, ansvarar för att rekrytera och utreda potentiella familjehem. Utredningen innefattar olika steg, såsom ansökningsprocess, utbildning, hembesök och intervjuer för att säkerställa att familjehemmet är lämpligt och kan möta barnets behov.

  3. Stöd och handledning: Familjehem i Haninge får kontinuerligt stöd och handledning från Startstegets kunniga personal. Detta stöd kan omfatta rådgivning, utbildning, möjlighet till nätverksmöten med andra familjehem samt tillgång till resurser och verktyg för att hantera utmaningar och främja barnets utveckling och välbefinnande.

  4. Placeringar: Familjehem som bor i Haninge tar emot barn och ungdomar i olika åldrar och med olika behov. Placeringarna kan vara kortvariga eller långvariga, beroende på barnets situation och omständigheter. Målet är alltid att skapa en stabil och trygg miljö där barnet kan växa och utvecklas.

Funderar du på att bli familjehem Haninge för ett barn eller ungdom, tveka inte att kontakta oss genom formuläret här nedan, så hör vi av oss för att stämma av vidare steg.

familjehem haninge
Hjälp ett barn eller ungdom och bli familjehem Haninge
Rulla till toppen