Familjehem berättar:
Ulla

En "extramamma"

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

En del av dem kom från relativt tuffa hemförhållanden och kände sig vilsna. Ulla upplevde att de fann en trygghet i henne och att hon blev som en "extramamma" som nådde fram till dem. Mycket genom att bara lyssna på dem, få dem att prata om saker som de tidigare haft svårt att säga till någon annan.

Familjehem sedan 2015

Tanken på att bli familjehem växte fram genom Ullas hästintresse. Hon spenderade mycket tid med sina egna barn i stallet som besöktes av en hel del barn och ungdomar. En del av dem kom från relativt tuffa hemförhållanden och kände sig vilsna. Ulla upplevde att de fann en trygghet i henne och att hon blev som en ”extramamma” som nådde fram till dem. Mycket genom att bara lyssna på dem, få dem att prata om saker som de tidigare haft svårt att säga till någon annan. 

I och med det så tog Ulla steget fullt ut och har varit familjehem sedan 2015. Av Ullas placeringar har merparten varit ungdomar, både flickor och pojkar. Ulla har både varit jourhem och familjehem och haft 8 placeringar hos sig genom åren. Ulla hade till en början bara kommunplaceringar, men blev via sociala media nyfiken på Startsteget och tog kontakt med Gabriel.

Det ska kännas rätt

Ulla tycker att det är viktigt att den som hon tar uppdrag från känner henne som nu Startsteget gör. Hon vill också vara med och påverka vilket barn/ungdom som kommer att bli placerad hos henne. Det handlar om att kunna matcha och för Ulla att känna att hon klarar av och är rätt person för den som ska placeras. För att framför allt undvika att själva barnet/ungdomen ska slippa ”flytta igen”. 

Idag har Ulla en flicka placerad hos sig, Ulla beskriver sitt uppdrag som att vara en förälder i allmänhet, att hitta på aktiviteter, vara nära barnet/ungdomen, följa upp när saker händer och se till att den som är placerad får tillgång till de stödresurser som hen har behov av.

Positiva stunder och utmaningar

Uppdragen har sett så olika ut, många positiva stunder men det är också utmanande. Du öppnar upp ditt hem för ett barn/ungdom som av någon anledning inte kan bo med sina biologiska föräldrar, säger Ulla. Barnet/ungdomen pendlar ofta mellan att vara lojal mot både familjehem och sina biologiska föräldrar eller andra vuxna. 

Ulla har mött barn som varit med om svåra trauman b la krig och som fått lov att ”bli vuxna fort”. Utnyttjade flickor som inte har någon självkänsla kvar och noll tillit till vuxenvärlden. Den placerade har varit utsatt för stor försummelse, flera placeringar bakom sig, har ett destruktivt självskadebeteende och är allmänt trasiga inombords. Barnet/ungdomen har också hamnat med personer som inte varit bra för dem och nyttjat dem på alla sätt. 

Ulla berättar vidare att de traumatiserade barnen/ungdomarna är väldigt utåtagerande. Här tycker Ulla att hon har fått fint stöd av Startsteget som har stödresurser att ta till dels i form av en nära familjehemskonsulent och hela teamet som Startsteget har med gedigen kompetens, men också fått kopplat på barnterapeut vid behov.

Viktigt att vara delaktig och få stöd från Startsteget

Att ha kontakt med socialtjänst och andra viktiga parter kopplat till den placerade är viktigt för Ulla, hon vill vara med och vara delaktig så långt det går. Ibland har Ulla behövt härbärgera och säga stopp och då kliver familjehemskonsulent på Startsteget in och tar vid till exempel kontakt med biologiska föräldrar etc. Ulla säger att som familjehem handlar det också om att förstå hemförhållandena som barnet/ungdomen kommer från. Det dysfunktionella som också många gånger kan bli svårt och sätts på sin spets. För det som barnet/ungdomen ibland agerar ut på är merparten egna upplevelser som de själva varit utsatta för. Ulla bär också alltid med sig att en dag kommer kanske barnet/ungdomen att flytta hem.

Ulla tycker det känns tryggt att få vägledning till att kunna hantera barnet och vad som sker i uppdraget, samt vad som händer rent känslomässigt med mig som familjehem, säger Ulla. Periodvis är det jobbigt och tufft. Det gäller att hitta återhämtning och här behöver man som familjehem flagga säger Ulla, när du själv inte får utrymme att hitta stunder att andas på behöver kringresurser kopplas på och ge stöd. 

Underbart att se barnet/ungdomen växa och att se självkänslan öka

Ulla drivs av att se barnet/ungdomen växa och att se självkänslan öka. Eftersom Ulla är lite äldre ser den placerade Ulla mer som en mormor. Hon får ofta höra att hon finns där, inger trygghet och är lätt att prata med. Ullas mål är alltid att göra sig ”obehövd”, men att barnet/ungdomen alltid ska veta att hon finns kvar var än som händer.

Med omtanke och värme ger du något fint, att känna sig sedd är något som dessa barn behöver

Ulla kan definitivt rekommendera andra till att våga ta steget att bli familjehem. Men att gå in med att du måste ge tid. Ulla avslutar med att säga, med omtanke och värme ger du något fint, att känna sig sedd är något som dessa barn behöver.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen