Familjehem berättar:
Sandy och Pieer

Vårt första uppdrag
som familjehem

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Vi är så nöjda med våran familjehemskonsultent på Startsteget! All engagemang, stöttning och uppmuntran vi fått gör att vi känner oss lite extra stolta över det jobb vi gör och lägger på att vara familjehem!

Är det pågående uppdraget ert första uppdrag som familjehem?

Ja, detta är vårt första uppdrag.

Kan ni berätta lite om hur det är att vara ett familjehem?

Det är underbart att få kunna vara familjehem. Att få vara den trygghet ett barn behöver i sitt liv. Vissa dagar är det självklart lite krävande på vägen. Men med motgångar som man tar sig an tillsammans skapar bara starkare band mellan oss och barnet. Att få till en bra start för barnet och hela familjen är viktigt! Att skapa rutin, inkludera barnet i familjen och alla dess regler tidigt som man har, skapar en trygghet för barnet.

Som familjehem stöter ni kanske på många utmaningar. Vilken utmaning tycker ni har varit den svåraste?

Det svåraste är väl att försöka få alla i hushållet att kunna acceptera hur det placerade barnet är och att få till en tillvaro som funkar för alla. Till en början var alla i familjen med på att vi skulle få en ny familjemedlem. Men när barnet väl var på plats, efter ett tag och det började sjunka in för våra barn vad det innebar att ha ett barn placerat hos oss i familjehem, så började man märka tendenser på lite avundsjuka som kunde uppstå.

Men det gäller då att visa ännu mer att man alltid finns där för sina biologiska barn och hur viktigt jobb mamma och pappa gör för det barnet som bor hos oss.

Vilket stöd får ni som familjehem? Hur ser kontakten med Startsteget ut?

Stödet vi får är på en hög nivå med väldigt snabb återkoppling och Startsteget har alltid hållit sitt ord om att återkoppla när man har frågor som man inte kan hitta svaret på. Vi har kontakt på flera olika sätt. Allt ifrån telefonsamtal, sms och mail minst 1 gång i veckan. Vi sågs också i början lite oftare hemma hos oss och efter ett tag går man över till 1 besök i månaden för att göra avstämningar.

Vi är så nöjda med våran familjehemskonsultent på Startsteget! All engagemang, stöttning och uppmuntran vi fått gör att vi känner oss lite extra stolta över det jobb vi gör och lägger på att vara familjehem.

Hur har ni påverkats av att vara ett familjehem, har det krävt en stor omställning i vardagen?

Vi har redan 3 biologiska barn hemma idag och vi hade väldigt bra diskussioner med dem innan vi blev familjehem. I början kunde vi se hur våra barn kunde påverkas av det. Vi valde att då ha individuella samtal med barnen för att höra och förstå vad de känner och hur de upplever situationen hemma.

Efter några samtal kunde vi se vad vi skulle göra för åtgärder så vi kunde fortsätta ha barnet placerat i vårt familjehem och kunna leva våra liv normalt. Våra barn mår bättre nu och har anpassat sig väldigt bra hemma. Det krävs att man vågar prata och berätta hur man känner.

Vad är det finaste ni har upplevt i uppdraget att vara familjehem?

För oss är det otroligt vackert att se när ett barn växer som person och dess utveckling hos oss. Hur personen är trygg hos oss och se hur barnet ler och har kul i sin vardag. När man ser ett glatt barn vet vi att vi gör rätt och utvecklar barnet till något fint och skapar en ljus framtid för barnet. Det är den största belöningen för oss.

Har ni några avslutande ord till alla där ute som funderar på att ta steget mot att bli familjehem?

För alla som funderar på att bli familjehem kan vi bara hälsa dem att det är det minsta man kan ställa upp med om man har den möjligheten. Det finns otroligt många människor där ute som är utsatta på olika sätt och som behöver komma till en familj som kan öppna sina armar och göra plats i sina hem och hjärtan.

Viktigt att man har dialog i huset och förklarar varför man väljer att bli familjehem och vad som kommer krävas av alla i hushållet. Detta är inte ett beslut som ska beröra en person utan det berör alla som bor i huset. Väldigt viktigt att man också förstår att det krävs mer av alla för att det placerade barnet ska känna sig trygg och behövd.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen