Familjehem berättar:
Emma och Jennie

Tid och
känslomässigt utrymme

Startsteget erbjuder familjehem, stödboende och öppenvård

Jennie och Emma säger att tid och känslomässigt utrymme är det viktigaste att ha med sig in i uppdraget att vara familjehem. Har man bara det så ska man inte tveka om att öppna upp sitt hem till någon som för stunden av någon anledning inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar.

Ett stort omsorgshjärta

Emma och Jennie har sedan ett år varit familjehem åt ett barn på 5 år. Det är deras första familjehemsuppdrag. När de blickar tillbaka så säger både Emma och Jennie, tänk vad mycket vi har hunnit med och att det känns som om de alltid varit familjehem.  

Emma och Jennie har ett stort omsorgshjärta och har under ett par år pratat om att bli familjehem för barn som för en kortare eller längre tid behöver komma till ett tryggt och kärleksfullt hem. De var väl medvetna om att när de tog beslutet om att ta kontakt med Startsteget och visa intresse för att bli familjehem så var det inget som de kunde göra på halvfart. Utan tiden är en stor avgörande faktor menar Emma, du får ett barn som kliver in i ditt hem och kommer att vara där 24-timmar om dygnet. Du behöver vara medveten om att det innebär viss avkall på saker som du kanske förut har haft möjlighet till att göra.

Det egna barnet och det placerade barnet trivs bra ihop

Jennie har en son som bor varannan vecka hos dem. De har från början involverat honom i processen. Idag är han till stort stöd för det placerade barnet. De trivs ihop trots åldersskillnad och Jennie ser att de utvecklas av att vara nära varandra. 

Jennie vill betona att de som brukligt fortsätter att göra mycket roligt och då anpassar aktiviteten till att alla kan vara med samt även aktiviteter som ger ett lärande för det placerade barnet.

Det handlar om barnet

Båda ser nu vilken utveckling barnet som är placerat hos dem har gjort och förstår att de själva bidragit till stora delar utifrån att visa på vad trygghet är, hur man skapar relation och tillit, att få känna av värme, kärlek och att barnet fått rätt förutsättningar utifrån hens behov.

Att vara familjehem handlar inte om dig utan det handlar om barnet som behöver någon som finns där för hen i hens vardag, fyller Jennie på. Då är det viktigt att ha förmågan att förstå och se barnet, att ge hjälp och stöd till barnet att sätta ord på sina känslor. 

Utmaningar

Att vara familjehem har också varit utmanande, säger Jennie. Det handlar om att stå ut, kunna härbärgera barnets känslor, finnas där och förstå barnets problematik. Men också förståelse i att det tar tid och stundtals är tufft. 

Det är en hel del roddande kring praktiska saker som behöver tillföras och insatser som behöver kopplas på kring barnet. Dock överväger den glädje som infinner sig när till exempel barnet för första gången kryper upp i knät, börjar berätta saker och att man skrattar och har roligt tillsammans, säger Emma. 

Jennie och Emma säger att tid och känslomässigt utrymme är det viktigaste att ha med sig in i uppdraget att vara familjehem. Har man bara det så ska man inte tveka om att öppna upp sitt hem till någon som för stunden av någon anledning inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. 

På frågan om kontakten med barnets biologiska föräldrar och nätverk så säger Emma att det är något som vi förstår är viktigt för barnet. Vi har idag själva kontakten med föräldrarna och ser till att barnet har umgänge. Men vi har också förståelse för att det stundtals är omvälvande rent känslomässigt för ett litet barn att förstå vad det är som gör att hen just nu inte kan bo med sina föräldrar. Samt att det också blir stunder som är mer utmanande efter ett umgänge. Där du som familjehem behöver fånga upp barnet men också ha nära kontakt med andra insatser kring barnet som till exempel förskola. Det är viktigt att vuxna som är involverade i barnet ger samma förutsättningar för att på så vis möta barnet lika och ha förståelse för att det som barnet genomgår är omtumlande och tufft.

Stödet från Startsteget

Både Emma och Jennie är starkt eniga om att stödet för dem som de får av Startsteget är oumbärligt många gånger. Då de får bra vägledning vid svåra stunder kring hur de ska möta upp barnet och vad som också händer med dem själva rent känslomässigt. De är också glada över att Startsteget hjälper till med delar som b la kontakt med socialtjänsten och uppföljning med förskola etc.

Tid och känslomässigt utrymme

Jennie beskriver att hon och Emma är envisa och vet värdet av att inte ge upp, att stå kvar. Emma fyller på med att återigen poängtera tiden och att också ha känslomässigt utrymme till att hjälpa ett barn är så viktigt. Att barnet ges möjlighet till att få vara nyfiken och utforska och lära sig nya saker. Det är så berikande att få göra den här resan tillsammans.

Tillsammans kan vi ge barn och unga bättre förutsättningar i livet och ett tryggt hem. Varje dag, dygnet runt.

Våra stödboenden ger en stabil grund för unga att växa och utvecklas. En trygg plats som gör skillnad.

Vår öppenvård stärker individer och familjer att ta kontroll över sina liv. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 

Rulla till toppen