Avlastningsfamilj

Vill du hjälpa barn och unga?

Bli avlastningsfamilj

Avlastningsfamilj ger barnet eller ungdomen en paus från sin vanliga boendemiljö

Avlastningsfamilj är ett begrepp som används inom socialt arbete och barnomsorg i Sverige. Det syftar på en familj som tillfälligt tar emot ett barn eller ungdom med särskilda behov eller i en svår livssituation. Syftet med avlastningsfamiljer är att ge barnet eller ungdomen en paus från sin vanliga boendemiljö samt att erbjuda familjen avlastning i sin vardag.

Avlastningsfamiljer kan till exempel vara involverade i att ge stöd till barn med funktionsvariationer, barn som lever med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa, eller barn som av olika skäl inte kan bo hemma tillfälligt. Även familjehem kan behöva stöd i form av avlastningsfamilj om de tar emot ett uppdrag med omfattande bekymmer.

Det är viktigt att avlastningsfamiljer har rätt kompetens och resurser för att kunna ge det stöd och den omsorg som barnet eller ungdomen behöver under sin tid hos dem.

Varför behövs avlastningsfamiljer?

Avlastningsfamiljer behövs av flera skäl och spelar en viktig roll i att stödja barn, ungdomar och deras familjer i olika situationer.

De erbjuder föräldrar till barn med särskilda behov, som funktionsvariationer eller kroniska sjukdomar, en nödvändig paus från den krävande vardagen, vilket hjälper föräldrarna eller familjehemmet att återhämta sig och hantera sina egna behov. Detta i sin tur gör att de kan vara bättre föräldrar när barnet kommer hem igen.

För barnet innebär en vistelse hos en avlastningsfamilj en chans att tillbringa tid i en annan miljö, vilket kan vara berikande och ge nya upplevelser och perspektiv. Det kan också ge barnet möjlighet att bygga relationer med fler vuxna förebilder och få extra stöd och uppmärksamhet.

Genom att erbjuda avlastning kan man förebygga utbrändhet hos föräldrar och vårdgivare, vilket är särskilt viktigt för att undvika situationer där föräldrarna inte längre klarar av att ta hand om sitt barn på grund av extrem stress eller utmattning.

Avlastningsfamiljer kan även ge en trygg plats för barn att vara på när deras familj går igenom en akut kris, som sjukdom, separation, eller andra problem som gör att de temporärt inte kan ta hand om barnet. Dessutom kan avlastningsfamiljer indirekt stärka familjebanden genom att ge föräldrar tid att återhämta sig och ta hand om sig själva, vilket gör att de kan ge mer kvalitativ tid och uppmärksamhet till sina barn.

För barn kan vistelser i avlastningsfamiljer bidra till deras sociala och emotionella utveckling, genom att de får möjlighet att utveckla självständighet och anpassningsförmåga i olika miljöer och genom interaktion med olika personer. Avlastningsfamiljer erbjuder en flexibel form av stöd som kan anpassas efter familjens specifika behov, vilket kan vara regelbundet eller mer sporadiskt, beroende på vad som passar bäst för familjen och barnet.

De fungerar också som ett komplement till professionella vårdgivare, vilket gör det möjligt för dessa vårdgivare att få avlastning och därmed kunna ge mer effektiv vård över tid. 

Både avlastningsfamilj och familjehem är viktiga delar av det svenska systemet för socialt arbete och omsorg om barn och ungdomar

Skillnad mellan avlastningsfamilj och familjehem

Avlastningsfamilj

 • Syfte: Ge tillfällig avlastning och stöd till barn och ungdomar samt deras familjer. Detta kan inkludera barn med funktionsvariationer, barn med föräldrar som har missbruksproblem, eller andra situationer där familjen behöver avlastning.
 • Tidsperiod: Kortare perioder, till exempel helger, vissa veckodagar, eller under skollov. Det är inte tänkt som en permanent lösning.
 • Fokus: Avlastning och stöd för att hjälpa den biologiska familjen att hantera sin vardag och för att ge barnet en trygg och positiv miljö under kortare perioder.

Familjehem

 • Syfte: Ge en mer permanent eller långsiktig vård och boende för barn och ungdomar som inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Familjehem erbjuder en stabil och trygg miljö där barnet kan bo under en längre tid.
 • Tidsperiod: Kan vara långvarigt, ibland upp till flera år, beroende på barnets behov och situation.
 • Fokus: Säkerställa barnets långsiktiga välmående, utveckling och integration i en familjemiljö. Familjehemmet fungerar ofta som barnets huvudsakliga bostad och familj under tiden för placeringen.

Vill du läsa mer om att bli familjehem? Klicka här.

Vem kan ansöka om att bli avlastningsfamilj?

Alla som har en stabil och trygg livssituation, empatisk förmåga, och ett lämpligt boende kan ansöka om att bli avlastningsfamilj. Det är viktigt att hela familjen är engagerad och att man är villig att genomgå nödvändiga kontroller och eventuella utbildningar. Några viktiga saker att tänka på är följande:

  • Stabil och trygg livssituation
  • Emotionell mognad och stresshantering
  • Empatisk förmåga och förståelse för barnets behov
  • Flexibilitet i vardagen
  • Engagerad och stödjande familj
  • Lämpligt boende och trygg miljö
  • God fysisk och psykisk hälsa
  • Genomgå kontroller och utredningar

Stöd och ersättning

Som avlastningsfamilj får du en ekonomisk ersättning som täcker omkostnader och en arvodesdel för ditt arbete. Ersättningen är skattepliktig.

Hur blir man avlastningsfamilj?

För att bli avlastningsfamilj behöver du anmäla ditt intresse till Startsteget. Processen inkluderar:
 1. Kontakt: Ta kontakt med Startsteget och anmäl ditt intresse.
 2. Utredning: Genomgå en utredning där Startsteget bedömer din lämplighet som avlastningsfamilj.
 3. Matchning: Startsteget matchar dig med ett barn och dess familj utifrån era förutsättningar och behov.
familjehem

Intresseanmälan avlastningsfamilj

Vänligen fyll i dina uppgifter i nedanstående fält och skicka in din intresseanmälan till oss. Vi hör av oss så snart vi kan!

Vanliga frågor och svar om att vara avlastningsfamilj

Vad innebär det att vara en avlastningsfamilj?

Att vara en avlastningsfamilj innebär att ta emot och stödja ett barn eller en ungdom under kortare perioder, till exempel helger, skollov eller vissa veckodagar. Syftet är att ge barnet en trygg miljö och avlastning för barnets föräldrar eller vårdnadshavare.

Vilka krav ställs på en avlastningsfamilj?

Kraven på en avlastningsfamilj inkluderar att ha en stabil och trygg livssituation, god fysisk och psykisk hälsa, samt ett lämpligt boende. Avlastningsfamiljen behöver också ha förmåga att visa empati och förståelse för barnets behov. Utöver detta genomgår avlastningsfamiljer bakgrundskontroller och referenskontroller.

Hur mycket tid måste vi kunna avsätta som avlastningsfamilj?

Tiden som krävs kan variera beroende på barnets och familjens behov. Det kan vara allt från några dagar i månaden, till helger eller längre perioder under skollov. Avlastningen planeras i samråd med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare.

Får man någon ersättning för att vara avlastningsfamilj?

Ja, avlastningsfamiljer får en ekonomisk ersättning som är avsedd att täcka kostnaderna för barnets vistelse. Ersättningens storlek kan variera beroende på barnets behov och kommunens riktlinjer.

Vilket stöd får man som avlastningsfamilj?

Avlastningsfamiljer får kontinuerligt stöd och handledning från Startsteget. Det kan inkludera utbildning, rådgivning och praktisk hjälp för att säkerställa att familjen kan ge bästa möjliga omsorg och stöd till barnet.

Rulla till toppen