Barn och unga som hamnat snett rehabiliteras bäst i familjehem

Barn och unga som hamnat i kriminalitet rehabiliteras bäst i familjehem. Det säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

– I längden mår inte barn bra av att bo i den konstruerade miljön som en institution är, säger hon i Nyhetsmorgon.

Den samlade forskningen visar att insatser som placering i tillfälliga HVB-hem eller tvångsomhändertagande inom SIS-hem kan behövas på kort sikt, men att barn och unga behöver en familjemiljö för att utvecklas i rätt riktning, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

– Vi har kommit ut med nya rekommendationer om att familjehem med kraftfulla behandlingsinsatser kan vara ett bättre alternativ än tvångsvård.

Barn och unga som hamnat i kriminalitet behöver ofta både familjehem och insatser.

– Det behövs lite mer än att man bara lever och bor, man kanske måste jobba strukturerat med olika typer av behandlingsinsatser, säger Annika Öquist.

Familjehemspappan: ”Med på lika villkor”

Martin Bengtsson och hans fru har haft nästan 20 ungdomar placerade hos sig i olika perioder. Martin, tidigare polis, numera präst och nämndeman, säger att de fått bra resultat med ungdomarna med struktur, gränssättning och kärlek.

– Det är egentligen de komponenterna som visar sig vara framgångsrika. Vi ger dem ett sammanhang och de får vara med i familjen på lika villkor. Det vi har märkt är att många av de här tuffa killarna kan bli väldigt små och titta på barnprogram med våra mindre barn. Det är något de saknat under sin uppväxt.

Förordar tidiga insatser

Martin Bengtsson lyfter att han och hans frus relationsbyggande med den placerade ungdomen ger resultat i längden.

– Man behöver tid för att bygga relationerna och tid för att de ska kunna få göra misstag och att de ser att vuxna står kvar i kärlek. Det har visat sig vara en stor framgångsfaktor för oss, säger han.

Han tror att det bästa man kan göra för att hindra ungas rekrytering in i gäng är att gå in med tidiga insatser, innan barnet eller ungdomen hunnit gå för långt in i kriminalitet.

– De som rekryteras till kriminalitet i dag är väldigt unga, de har ett väldigt lite utvecklat konsekvenstänk. Det man behöver göra är inte att öka straffen utan sätta in insatser tidigare, arbeta proaktivt.

Källa till ovanstående artikel: tv4.se (publicerad 12 augusti 2023)

Startsteget hjälper kommunernas socialtjänst med familjehem

Vi på Startsteget är experter på familjehemsfrågor och hjälper kommunernas socialtjänst. Våra medarbetare drivs av att ge högkvalitativ vård och stödjer våra uppdragstagare i varje steg på deras resa. Vårt team är professionella, serviceinriktade och lyhörda.

Vi tror att kontinuitet och samarbete är nyckeln till en framgångsrik familjehemsplacering. Startsteget vill göra det lättare för dig att ta steget och hjälpa barn och unga att få en bättre start i livet genom att ge dem en trygg hemmiljö. Vi strävar efter att skapa trygga hem och bidra till ett bättre samhälle genom att förbättra betyg, öka aktiviteter och minska medicinering,  samt kontakt med socialtjänst och polis. 

Läs mer om hur vi på Startsteget arbetar med familjehemsvård.

Fakta: Så många barn placeras

En kartläggning som Socialstyrelsen gjort visar att 94 000 personer födda åren 1990-2004 varit placerade i familjehem, HVB-hem eller SIS-hem.

  • Av de 94 000 personerna hade 43 procent varit placerade en gång, 24 procent två gånger och 33 procent tre gånger eller fler.

  • Socialstyrelsens kartläggning visar att antalet placeringar och flyttar har ett starkt samband med skolresultat och utbildningsnivå i ung vuxen ålder. Ju fler placeringar desto högre risk för låga betyg. 

  • Familjehem är den vanligaste placeringsformen.

  • Källa: Socialstyrelsen.

Rulla till toppen